NEWS

กฟน.ร่วมก้าวสู่มหานครแห่งอนาคต Smart City

by Social Media NF.V 8 เมษายน 2560 เวลา 16:56 น.

กฟน. เดินหน้าต่อเนื่องก่อสร้าง 3 โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 60 มุ่งสู่มหานครอาเซียน Smart Life Smart City

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ลดปัญหาไฟฟ้าดับ สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ ต่อเนื่องเพิ่มเติมตามแผนงานเดิมของ กฟน. ในพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการนนทรี โครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท (เพิ่มเติม)
สำหรับโครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร กฟน. ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 คาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการประมาณเดือนสิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 30 เดือน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยวิธีดันท่อลอด ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตร ในถนนราชวิถีช่วงระหว่างซอย 20 – 30


ในส่วนของโครงการนนทรี ถือเป็นโครงการล่าสุดที่ กฟน. ได้ดำเนินการ โดยมีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 คาดเสร็จสิ้นโครงการประมาณเดือนเมษายน 2563 มีทั้งสิ้น 7 เส้นทาง รวมระยะทาง 8.3 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเส้นทางที่มีงานก่อสร้างและรื้อถอนเสาสาย 5 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยอนุมานราชธน ซอยสว่างอารมณ์ ถนนรัชดาภิเษกช่วงเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2.กลุ่มเส้นทางที่มีงานก่อสร้างท่อโดยไม่มีงานรื้อถอนเสาสาย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสาทร และถนนนางลิ้นจี่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเส้นทางแรกของโครงการ บนถนนสาธุประดิษฐ์ซอย 5 - 34 มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2560 ซึ่งมีงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อจากบ่อพักเดิมในถนนไปที่ซอยต่าง ๆ รวมถึง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้า


นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท (เพิ่มเติม) รวม 6 เส้นทาง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชวิถี ถนนศรีอยุธยา ถนนโยธี และถนนเพชรบุรี โดยขณะนี้กำลังจะก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าบนทางเท้าด้วยวิธีขุดเปิดหน้าดิน บนถนนราชปรารภ ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสุดท้ายของโครงการ คือ ถนนพระรามที่ 1


ที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ รวมระยะทาง 41.9 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน โครงการพญาไท โครงการพหลโยธิน โครงการสุขุมวิท และโครงการราชวิถี โดยในปัจจุบัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 45.4 กิโลเมตร และจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน รวมระยะทาง 127.3 กม. เงินลงทุน 48,717 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจากเดิมที่กำหนดไว้ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2559 – 2568) รวมระยะทางโครงการดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งหมด 214.6 กิโลเมตร


อย่างไรก็ตาม กฟน. ขอขอบคุณประชาชน รวมถึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ซึ่ง กฟน. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีศูนย์ประสานงานในพื้นที่บริเวณโครงการฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กฟน. ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มุ่งมั่นดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ลดปัญหาไฟฟ้าดับจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม มุ่งสู่มหานครอาเซียน อีกทั้ง กฟน. ยังมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสะดวกสบาย บริการที่รวดเร็ว รวมถึงมีความปลอดภัย กฟน. จึงวางแผนพัฒนาเมืองและวางรากฐานด้านพลังงานไฟฟ้าพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบรับไลฟสไตล์ที่ทันสมัยของคนเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Life Smart City ต่อไป


หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

MORE FROM ADVERTORIAL

กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค.60
กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค.60
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 29 มิถุนายน…
 กฟน. ประกาศเป็น the MetGE พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำควบคุมระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต
 กฟน. ประกาศเป็น the MetGE พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำควบคุมระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศความพร้อมการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต…
'พงษ์พิทยา' เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวตากอากาศ Grand Valley Pattaya
'พงษ์พิทยา' เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวตากอากาศ Grand Valley Pattaya
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ สำหรับ Grand Valley Pattaya โครงการบ้านเดี่ยวตากอากาศ…
กฟน. ลงนาม MOU ให้บริการ GIS เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฟน. ลงนาม MOU ให้บริการ GIS เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฟน. ลงนาม MOU ร่วมกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้บริการ GIS เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ…
กฟน. จับมือภาคีสัมมนา มหานครแห่งอาเซียน : บูรณาการสู่ความสำเร็จ
กฟน. จับมือภาคีสัมมนา มหานครแห่งอาเซียน : บูรณาการสู่ความสำเร็จ
กฟน. จับมือภาคีร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินมหานครแห่งอาเซียน…
กฟน. งดจ่ายไฟบางพื้นที่ชั่วคราว 17-19 มิ.ย.นี้
กฟน. งดจ่ายไฟบางพื้นที่ชั่วคราว 17-19 มิ.ย.นี้
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้านครหลวง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในบางพื้นที่…
'ดี-แลนด์' รวมพลังคนดี ร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
'ดี-แลนด์' รวมพลังคนดี ร่วมแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
เพื่อสร้างสามัคคีและแสดงออกถึงความรักความภูมิใจในท้องถิ่น บริษัท ดี-แลนด์…
'มูลนิธิไทยคม' หวังคนรุ่นใหม่เปี่ยมความรู้-คุณธรรม
'มูลนิธิไทยคม' หวังคนรุ่นใหม่เปี่ยมความรู้-คุณธรรม
มูลนิธิไทยคมจัดโครงการ ค่ายธรรม(ะ)ทันที รุ่นที่ 8 เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน…
TOP
NOW :