NEWS

กฟน.ร่วมก้าวสู่มหานครแห่งอนาคต Smart City

by Social Media NF.V 8 เมษายน 2560 เวลา 16:56 น.

กฟน. เดินหน้าต่อเนื่องก่อสร้าง 3 โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 60 มุ่งสู่มหานครอาเซียน Smart Life Smart City

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ลดปัญหาไฟฟ้าดับ สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ ต่อเนื่องเพิ่มเติมตามแผนงานเดิมของ กฟน. ในพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการนนทรี โครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท (เพิ่มเติม)
สำหรับโครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร กฟน. ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 คาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการประมาณเดือนสิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 30 เดือน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยวิธีดันท่อลอด ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตร ในถนนราชวิถีช่วงระหว่างซอย 20 – 30


ในส่วนของโครงการนนทรี ถือเป็นโครงการล่าสุดที่ กฟน. ได้ดำเนินการ โดยมีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 คาดเสร็จสิ้นโครงการประมาณเดือนเมษายน 2563 มีทั้งสิ้น 7 เส้นทาง รวมระยะทาง 8.3 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเส้นทางที่มีงานก่อสร้างและรื้อถอนเสาสาย 5 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยอนุมานราชธน ซอยสว่างอารมณ์ ถนนรัชดาภิเษกช่วงเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2.กลุ่มเส้นทางที่มีงานก่อสร้างท่อโดยไม่มีงานรื้อถอนเสาสาย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสาทร และถนนนางลิ้นจี่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเส้นทางแรกของโครงการ บนถนนสาธุประดิษฐ์ซอย 5 - 34 มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2560 ซึ่งมีงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อจากบ่อพักเดิมในถนนไปที่ซอยต่าง ๆ รวมถึง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้า


นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท (เพิ่มเติม) รวม 6 เส้นทาง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชวิถี ถนนศรีอยุธยา ถนนโยธี และถนนเพชรบุรี โดยขณะนี้กำลังจะก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าบนทางเท้าด้วยวิธีขุดเปิดหน้าดิน บนถนนราชปรารภ ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสุดท้ายของโครงการ คือ ถนนพระรามที่ 1


ที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ รวมระยะทาง 41.9 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน โครงการพญาไท โครงการพหลโยธิน โครงการสุขุมวิท และโครงการราชวิถี โดยในปัจจุบัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 45.4 กิโลเมตร และจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน รวมระยะทาง 127.3 กม. เงินลงทุน 48,717 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจากเดิมที่กำหนดไว้ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2559 – 2568) รวมระยะทางโครงการดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งหมด 214.6 กิโลเมตร


อย่างไรก็ตาม กฟน. ขอขอบคุณประชาชน รวมถึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ซึ่ง กฟน. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีศูนย์ประสานงานในพื้นที่บริเวณโครงการฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กฟน. ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มุ่งมั่นดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ลดปัญหาไฟฟ้าดับจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม มุ่งสู่มหานครอาเซียน อีกทั้ง กฟน. ยังมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสะดวกสบาย บริการที่รวดเร็ว รวมถึงมีความปลอดภัย กฟน. จึงวางแผนพัฒนาเมืองและวางรากฐานด้านพลังงานไฟฟ้าพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบรับไลฟสไตล์ที่ทันสมัยของคนเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Life Smart City ต่อไป


หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

MORE FROM ADVERTORIAL

 กฟน. จัดฝึกอบรมให้การไฟฟ้าเวียดนาม 
 กฟน. จัดฝึกอบรมให้การไฟฟ้าเวียดนาม 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)…
กฟน. มอบเงิน 3 ล้าน ส่งเสริมกีฬาคนพิการไทยสู่สากล
กฟน. มอบเงิน 3 ล้าน ส่งเสริมกีฬาคนพิการไทยสู่สากล
กฟน. มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล…
กฟน.งดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวในบางพื้นที่ 22-25 เม.ย.นี้
กฟน.งดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวในบางพื้นที่ 22-25 เม.ย.นี้
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 22 - 25 เมษายน…
การศึกษาพัฒนาอาเซียน
การศึกษาพัฒนาอาเซียน
การศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยให้อาเซียนพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง…
ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย
ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย
'ก้อง ห้วยไร่' ชวนคนไทยกลับบ้านปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ผ่านมิวสิควิดีโอเพลง…
กฟน. แจ้งปิดทำการช่วงสงกรานต์ 13 – 17 เม.ย. 60
กฟน. แจ้งปิดทำการช่วงสงกรานต์ 13 – 17 เม.ย. 60
กฟน. ห่วงใย สงกรานต์ปลอดภัย รับปีใหม่ไทย 2560 พร้อมแจ้งปิดทำการ 13 – 17 เม.ย. 60…
กฟน. ห่วงใย สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลอันตรายจากไฟฟ้า
กฟน. ห่วงใย สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลอันตรายจากไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน…
สสส.เปิดตัว หนังไวรัลสะท้อนมุมมองแม่ในวันสงกรานต์
สสส.เปิดตัว หนังไวรัลสะท้อนมุมมองแม่ในวันสงกรานต์
หนังไวรัลที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ พร้อมสะท้อนมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนในวันสงกรานต์…
TOP
NOW :