NEWS

กฟน. เดินหน้าต่อเนื่องก่อสร้าง 3 โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 60 

by Sutthakit Sutthawannakul 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:15 น.

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อระบบไฟฟ้ามั่นคง ลดปัญหาไฟฟ้าดับ สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการก่อสร้างใน 3 โครงการฯ ต่อเนื่องเพิ่มจากเดิม ในพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการนนทรี โครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท 

สำหรับโครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร กฟน. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 คาดว่าจะเสร็จสิ้น ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 30 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยวิธีดันท่อลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตร ในถนนราชวิถีช่วงระหว่างซอย 20 – 30

ส่วนของโครงการนนทรี ถือเป็นโครงการล่าสุดที่ กฟน. ได้ดำเนินการ มีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 คาดเสร็จสิ้นประมาณเดือนเมษายน 2563 มีทั้งสิ้น 7 เส้นทาง รวมระยะทาง 8.3 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 


1.กลุ่มเส้นทางที่มีงานก่อสร้างและรื้อถอนเสาสาย 5 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสาธุประดิษฐ์ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างใน ซอย 5 - 34 ซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2560) ซึ่งมีงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อจากบ่อพักเดิมในถนนไปที่ซอยต่าง ๆ รวมถึง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้า ซอยอนุมานราชธน ซอยสว่างอารมณ์ ถนนรัชดาภิเษกช่วงเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

2.กลุ่มเส้นทางที่มีงานก่อสร้างท่อโดยไม่มีงานรื้อถอนเสาสาย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสาทร และถนนนางลิ้นจี่ 

นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท (เพิ่มเติม) รวม 6 เส้นทาง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชวิถี ถนนศรีอยุธยา ถนนโยธี และถนนเพชรบุรี ขณะนี้กำลังจะก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าบนทางเท้าด้วยวิธีขุดเปิดหน้าดิน ในถนนราชปรารภ ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสุดท้ายของโครงการ คือ ถนนพระรามที่ 1

ที่ผ่านมา กฟน. ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ รวมระยะทาง 41.9 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน โครงการพญาไท โครงการพหลโยธิน โครงการสุขุมวิท และโครงการราชวิถี ปัจจุบัน กฟน. มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 45.4 กิโลเมตร และจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องรวมระยะทาง 127.3 กม. เงินลงทุน 48,717 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจากเดิมที่กำหนดไว้ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2559 – 2568) รวมระยะทางการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งหมด 214.6 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม กฟน. ขอขอบคุณประชาชน รวมถึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ซึ่ง กฟน. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีศูนย์ประสานงานในพื้นที่บริเวณโครงการฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กฟน. ยังมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสะดวกสบาย บริการที่รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้วางแผนพัฒนาเมืองและวางรากฐานด้านพลังงานไฟฟ้า พัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบรับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของคนเมืองเพื่อเป็น Smart life Smart City ต่อไป

หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

EXPLORE :

MORE FROM ADVERTORIAL

กฟน. เดินหน้าโครงการอุโมงค์ยักษ์ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
กฟน. เดินหน้าโครงการอุโมงค์ยักษ์ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
กฟน.เปิดโครงการก่อสร้างอุโมงค์สถานีต้นทางชิดลม ซึ่งเป็นอุโมงค์เชื่อมต่อจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่…
นำร่อง 'ห้าแยกลาดพร้าว' เก็บสายไฟลงดิน
นำร่อง 'ห้าแยกลาดพร้าว' เก็บสายไฟลงดิน
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์…
กฟน. ผนึกกำลัง กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ นำสายสื่อสารลงดิน
กฟน. ผนึกกำลัง กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ นำสายสื่อสารลงดิน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผนึกกำลัง กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ นำสายสื่อสารลงดิน…
กฟน.  จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
กฟน. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน…
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จัดโปรพิเศษ ดีลสุดคุ้ม เที่ยวสุดมันส์ ที่ 'โอซาก้า'
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จัดโปรพิเศษ ดีลสุดคุ้ม เที่ยวสุดมันส์ ที่ 'โอซาก้า'
โปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะอาทิตย์นี้ จากไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ที่จัดดีลสุดคุ้ม…
อย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟหลอกลวงประชาชน
อย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟหลอกลวงประชาชน
กฟน. เตือนอย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟหลอกลวงประชาชน เผยวิธีการประหยัดค่าไฟที่ดีที่สุดคือการปรับพฤติกรรม…
เตือนอย่าหลงเชื่อซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟ ยันไม่ช่วยลดค่าไฟ
เตือนอย่าหลงเชื่อซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟ ยันไม่ช่วยลดค่าไฟ
การไฟฟ้านครหลวง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟที่ขายในโลกออนไลน์…
กฟน. ครบรอบ 59 ปี พร้อมขับเคลื่อนมหานครไร้สาย 
กฟน. ครบรอบ 59 ปี พร้อมขับเคลื่อนมหานครไร้สาย 
การไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 59 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 60 อย่างมั่นคง ด้วยภารกิจขับเคลื่อนมหานครไร้สาย…
TOP
NOW :