NEWS

พณ.เผยอินเดียสนใจซื้อไม้แปรรูปไทย

by 2 สิงหาคม 2554 เวลา 15:25 น.

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผย อินเดียสนใจซื้อไม้ยางแปรรูปจากไทยเพิ่มมากขึ้น

 

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการนำคณะนักธุรกิจผู้ประกอบยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป ไปเจรจาเปิดตลาดยางและไม้ยางพารา ที่ ประเทศอินเดีย ใน 3 เมืองใหญ่ คือ เมืองเจนไน กรุงนิวเดลี และเมืองกัลกัตตาว่า ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีผู้จัดจำหน่ายไม้ชั้นนำและโรงงานเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ของอินเดีย ต่างสนใจสั่งซื้อไม้ยางไทย โดยเฉพาะไม้ยางพาราแปรรูป เช่น ไม้พื้น ไม้แปรรูปอบแห้ง ไม้ปาร์เก้ เป็นต้น

 

ซึ่งความต้องการยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป ในอินเดียมีสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดีย มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ ที่มีประชากรเกิน 10 ล้านคน เช่น เมืองเจนไน ถือเป็นตลาดที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยการผลิตรถยนต์ของเมืองเจนไน คิดเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของอินเดีย ในขณะที่ผลผลิตยางพาราในอินเดียมีไม่เพียงพอ

 


นอกจากนี้ตลาดเฟอร์นิเจอร์ของอินเดีย ก็เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีความต้องการสินค้าประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากคนอินเดียซึ่งมีกำลังซื้อสูงมีถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 120 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 1,200 ล้านคน

 

Source : News Center / INN / hopongwood (Image)

RELATED CONTENT

กรอ.ตั้งเป้าใช้ยางพารา 8.7 แสนตัน
กรอ.ตั้งเป้าใช้ยางพารา 8.7 แสนตัน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา ผ่านการขยายโรงงานยางแปรรูป…
ตัวอย่างโรงงานยางครบวงจร(2)
ตัวอย่างโรงงานยางครบวงจร(2)
การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น…
ชง 3 กระทรวงหาแหล่งกู้หนุนโรงงานผลิตถุงยาง ช่วยเกษตรกร
ชง 3 กระทรวงหาแหล่งกู้หนุนโรงงานผลิตถุงยาง ช่วยเกษตรกร
'ประจิน' หนุนการใช้ยางภายในประเทศ หวังเพิ่มมูลค่าราคายาง ช่วยเกษตรกร…
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราสดใส
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราสดใส
เอกชน เรียกร้องให้ภาครัฐผ่อนคลายกฎระเบียบสร้างแรงจูงใจดึงกลุ่มทุนต่างชาติขยายการลงทุนธุรกิจไม้ยางพาราในไทย…
อุตสาหกรรมไม้เตรียมรับมือ AEC
อุตสาหกรรมไม้เตรียมรับมือ AEC
​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุ เตรียมทบทวนและเสนอให้มีการปรับแก้…
 IKEA ซื้อป่า หวังคุมต้นทุนไม้
IKEA ซื้อป่า หวังคุมต้นทุนไม้
IKEA ซื้อป่าในโรมาเนีย หวังควบคุมราคาไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นครั้งแรก…
ทุ่ม 6 พันล้านแทรกแซงราคายางสกัดม็อบ
ทุ่ม 6 พันล้านแทรกแซงราคายางสกัดม็อบ
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ สั่งการด่วนใช้มาตราการระยะสั้นเข้าซื้อยางพารา…
TOP
NOW :