เทศกาลออร์แกนิกไร่ปลูกรัก

by Artit 30 มกราคม 2554 เวลา 14:43 น.

กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตการกินอยู่แบบเกษตรอินทรีย์ ในไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี จะเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเองแห่งแรกของไทย 

 
เนื้อที่กว่า 60 ไร่ ในไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี ไม่เพียงแต่จะมีผักสดให้ผู้เยี่ยมชมได้เลือกนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น  แต่ฟาร์มผักแห่งนี้ ยังเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดมหกรรมเครือข่ายธุรกิจอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มธุรกิจอินทรีย์ ที่เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการอินทรีย์ในประเทศ 
 
กิจกรรมในเทศกาลนี้ ผู้จัดการไร่ปลูกรัก ผู้ร่วมก่อตั้ง    สร้างไร่แห่งนี้มานานกว่า 11 ปี เล่าให้ฟังว่า ต้องการเห็นชีวิตประจำวันของคนไทยศึกษาเรื่องผักออร์แกนิกให้มากขึ้น รวมทั้ง เรียนรู้ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ เพื่อให้คนมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
 
กิจกรรม 1 วัน ภายในไร่แห่งนี้ นอกจากจะได้เลือกซื้อผักสดๆแล้ว  ยังรวบรวมผลิตภัณฑ์แปรรูป หลายรูปแบบที่มีคุณค่าทางอาหาร และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ  จนเป็นสินค้าส่งออกไปทั่วโลก 
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมแบบครอบครัว เช่นเวทีออร์แกนิก คิดส์ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ลงมือระบายสี และทำของเล่นจากเศษวัสดุจากธรรมชาติด้วยตัวเอง หรือการทำไข่เค็ม ที่ชวนให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการทำไข่เค็มอย่างง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอน พร้อมทั้งได้ไข่เค็มกลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วย 
 
หลังจากเทศกาลออร์แกนิกไร่ปลูกรักแล้ว  ที่นี่ยังทำกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้แนวคิด "ออร์แกนิก แฟมิลี่ เดย์"  ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กของไร่ปลูกรัก 
 
produced by VoiceTV
EMBED CODE :
Thursday, Oct 02 2014