NEWS

พัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวใน จ.พะเยา

by 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10:52 น.

จังหวัดพะเยาเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง โดยขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้างโครงการพื้นฐานกว่า 110 ล้านบาท และยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นด่านถาวร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร 

 

ภาพความสงบและความสวยงามของด่านชายแดนบ้านฮวกแห่งนี้ กำลังจะเป็นที่รู้จักผ่านสายตาของนักท่องเที่ยวในไม่ช้า เมื่อจังหวัดพะเยาเตรียมขออนุมัติงบประมาณกว่า 110 ล้านบาท เพื่อพัฒนาให้ที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคเหนือในด้านการท่องเที่ยวและการค้าขายตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในอีกสามปีข้างหน้าด่านชายแดนบ้านฮวกที่กล่าวถึงนี้มีชื่อเป็นทางการว่า จุดผ่อนปรนชั่วคราวกิ่วหก ซึ่งเดิมเป็นเพียงเส้นทางการค้าระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยา 102 กิโลเมตร ภูมิประเทศตั้งอยู่ในร่องเขาทำให้การเดินทางเข้าออกสะดวก สามารถเชื่อมต่อกับ ถนนสายอาร์สามเอที่จะเชื่อมโยงไทย ลาว พม่า และจีนได้ในอีก4 ปีข้างหน้าได้จังหวัดพะเยาจึงมีโครงการพัฒนาจุดผ่อนปรนกิ่วหก ซึ่งจะขออนุมัติงบประมาณกว่า 110 ล้านบาทจากภาครัฐเพื่อยกระดับให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวชายแดน เพราะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และจะเปิดให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรกิ่วหก เพื่อขยายการค้าการลงทุนด้านสินค้า เกษตรของจังหวัดพะเยา เช่น ยางพารา ข้าวหอมมะลิ พืชไร่ และพืชสวน โดยจะใช้เวลาดำเนินโครงการ 3 ปี แบ่งการพัฒนาเป็น4ส่วนคือ 1.การเร่งผลักดันในระดับนโยบาย 2.การก่อสร้างอาคารด่านชายแดนและจุดขนถ่ายสินค้า 3.การพัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐาน 4.การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาชุมชุน

 

ทั้งนี้จังหวัดพะเยาตั้งเป้าหมายการค้าตามแนวชายแดนแห่งนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ50  คิดเป็นมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท มีประชาชนเดินทางเข้า-ออกเพิ่มขึ้นร้อยละ30 คิดเป็นจำนวนผู้เดินทาง 3หมื่นคน/ปี โดยประมาณการจากการค้าบริเวณจุดผ่อนปรนและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามแนวชายแดนในภาคเหนือ จะช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ภายในระยะเวลา 5 ปี

 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรกิ่วหก จะเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยาในการในการพัฒนาด้านการเกษตร เช่นการตั้งเป้าหมายที่จะเป็น ศูนย์กลางการค้ายางพาราแห่งล้านนาในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งการเป็นช่องทางเสริมความแข็งแกร่งของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย

 

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

จุดผ่อนปรนบ้านฮวก เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว
จุดผ่อนปรนบ้านฮวก เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว
การเปิดด่านถาวร เมียวดี - แม่สอด ที่จังหวัดตาก ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและประชาชนใน…
นายกฯลงพื้นที่พะเยาเตรียมแผนรับน้ำ
นายกฯลงพื้นที่พะเยาเตรียมแผนรับน้ำ
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กว๊านพะเยา เพื่อทำแก้มลิงกักเก็บน้ำ พร้อมย้ำกับประชาชน…
ศก.พิเศษดันค้าชายแดนไทย-ลาวบูมแสนล้าน
ศก.พิเศษดันค้าชายแดนไทย-ลาวบูมแสนล้าน
กระทรวงอุตสาหกรรม ประเมินการค้าชายแดนไทย-ลาว มีศักยภาพ เชื่อหลังเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย…
วางระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รับ 'ค้าชายแดน-ท่องเที่ยว'
วางระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รับ 'ค้าชายแดน-ท่องเที่ยว'
การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ทำให้เศรษฐกิจในเชียงของและแถบภาคเหนือคึกคัก…
มติครม.เปิดด่านสิงขร ผ่อนปรน - พัฒนาเมืองพิเศษ 4 พื้นที่
มติครม.เปิดด่านสิงขร ผ่อนปรน - พัฒนาเมืองพิเศษ 4 พื้นที่
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่มีมติเห็นชอบการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร-…
ผลประชุมคณะกรรมการ กรอ.
ผลประชุมคณะกรรมการ กรอ.
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน รับทราบข้อเสนอการส่งเสริมการค้าชายแดนโดยยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวรและปรับปรุงพื้นที่ด่านช่องจอมให้เป็นด่านเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว…
รมว.กต.กำชับทูต ให้ความสำคัญปัญหาไทย-กัมพูชา
รมว.กต.กำชับทูต ให้ความสำคัญปัญหาไทย-กัมพูชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบนโยบายให้กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยประจำประเทศเพื่อนบ้าน…
"บัวแก้ว"เน้นทูตไทยส่งเสริมการค้าชายแดน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบนโยบายให้กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยประจำประเทศเพื่อนบ้าน…
TOP
NOW :