NEWS

กนอ. จับมือพันธมิตรแก้ปัญหาขาดแรงงาน รับนิคมฯสงขลา

by Pui K. 21 มีนาคม 2560 เวลา 11:27 น.

กนอ.เตรียมจับมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานศึกษาในสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแรงงาน พร้อมรองรับการลงทุนนิคมฯ ในพื้นที่จังหวัดอย่างเพียงพอ แบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแรงงาน
  
กนอ. เตรียมจับมือ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ให้มีความพร้อมรองรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างเพียงพอทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยในระยะสั้น มุ่งเน้นการจัดหาแรงงานที่มีอยู่แล้วในตลาด ส่วนระยะกลาง-ระยะยาว มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตแรงงานให้สอดรับกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กนอ. เปิดตัวโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำที่สำคัญ ตลอดจนมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพารา ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น ขณะนี้ กนอ. อยู่ระหว่างเดินหน้างานด้านการตลาด เพื่อหาผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับยางพาราที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในโครงการ ขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้า/นักลงทุน (Voice Of Customer : VOC) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญและมีผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก คือ ความพร้อมทางด้านแรงงาน ดังนั้น กนอ. จึงได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออก ในเรื่องดังกล่าว 

“ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สวนทางกับสภาวะการจ้างงานในภาคการผลิตที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้น จึงเป็นประเด็นข้อกังวลใจของผู้ประกอบการในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา กนอ. จึงได้ดำเนินการใน 2 เรื่องหลัก คือ 1. การพัฒนาความร่วมมือกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ด้านการจัดหาแรงงานให้เพียงพอสำหรับสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมทั้งแรงงานมีฝีมือ แรงงานทั่วไป และแรงงานต่างด้าว 2. การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาและเตรียมความพร้อม ของแรงงานในอนาคตให้มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยคาดว่า จะมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) ระหว่าง กนอ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560” 

ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวต่อไปว่า การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น จะมุ่งเน้นการจัดหาแรงงานที่มีอยู่แล้วในตลาด ส่วนในระยะกลาง-ระยะยาว จะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตแรงงานให้สอดรับกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งของนิคมอุตสาหกรรมยางพารา นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ นอกจากจะเป็นแหล่งการจ้างงานที่มั่นคงให้กับชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นแหล่ง ฝึกประสบการณ์ในการทำงานที่ดี ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงาน และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

MORE FROM BUSINESS

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ขยับรับอานิสงค์สงกรานต์     
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ขยับรับอานิสงค์สงกรานต์     
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ปรับตัวดีขึ้นจากอานิสงส์การเร่งผลิตรับคำสั่งซื้อช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์…
พาณิชย์ มั่นใจไม่ถูกกีดกันการค้ากับสหรัฐฯ 
พาณิชย์ มั่นใจไม่ถูกกีดกันการค้ากับสหรัฐฯ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจไทยไม่ถูกกีดกันการค้ากับสหรัฐ เนื่องจากไทยไม่มีตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา…
ขายซองทางคู่ หัวหิน-ประจวบฯ 2-10 พ.ค.นี้
ขายซองทางคู่ หัวหิน-ประจวบฯ 2-10 พ.ค.นี้
การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดเปิดขายซองประมูล โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์…
 เสนอใช้ ม.44 แก้กม.หลักประกันธุรกิจไทย
 เสนอใช้ ม.44 แก้กม.หลักประกันธุรกิจไทย
กระทรวงการคลัง เสนอยกร่างกฏหมายหลักประกันทางธุรกิจของไทย ขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล…
ตรวจคุณสมบัติผู้ร่วมประมูลข้าวเสื่อม
ตรวจคุณสมบัติผู้ร่วมประมูลข้าวเสื่อม
กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ ร่วมประมูลข้าวภาคอุตสาหกรรม…
ขุนคลัง-ธปท.ชงข้อมูลพัฒนาการ ศก.ไทยบนเวทีเวิร์ลดแบงก์ 
ขุนคลัง-ธปท.ชงข้อมูลพัฒนาการ ศก.ไทยบนเวทีเวิร์ลดแบงก์ 
คลังเผยผลประชุม คกก.พัฒนาการธนาคารโลก ขุนคลัง - ผู้ว่า ธปท ร่วมประชุมระหว่างวันที่…
ปลัดท่องเที่ยวฉายภาพลงทุนภาครัฐ กล่อมผู้ร่วมงานประชุมสุดยอดสภาการเดินทาง
ปลัดท่องเที่ยวฉายภาพลงทุนภาครัฐ กล่อมผู้ร่วมงานประชุมสุดยอดสภาการเดินทาง
ปลัดท่องเที่ยวหารือผู้บริหารสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกในงาน WTTC…
'ทรัมป์' สั่งสอบดุลการค้า สัญญาณอันตรายภาคส่งออกไทย  
'ทรัมป์' สั่งสอบดุลการค้า สัญญาณอันตรายภาคส่งออกไทย  
สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีคำสั่งให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบสาเหตุการขาดดุลการค้ากับ…
TOP
NOW :