NEWS

2 นศ. สจล. จากเด็กติดเกมสู่นักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ ตอบรับประเทศไทยยุค 4.0

by ทัศน์ศรันย์ ชีพวรรณ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11:54 น.

เปิดใจ 2 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. จากอดีต 'เด็กติดเกม' ก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ รองรับความต้องการตลาดเกมพันล้าน ช่วยพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0

นักศึกษา2 คนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปลี่ยนความหลงใหลในเกมออนไลน์มาเป็นผู้พัฒนาเกมรุ่นใหม่ คนแรกคือ รังสิมันต์ แสนประเสริฐ หรือ บอส นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) เจ้าของผลงานเกม  เจ้าของผลงานเกม Sword Art Online2: Go Untouchable! เกมเสมือนจริง (Virtual Reality) เกมที่ผู็เล่นต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่า Oculus Rift เพื่อมองเห็นภาพเสมือนอยู่ในโลกของเกม 

@นายรังสิมันต์ แสนประเสริฐ หรือ บอส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development)

 @Oculus Rift อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่เวลาเล่นเกมเพื่อใช้มองภาพเสมือนจริง

บอส เล่าว่า สมัยเด็กอยากเล่นเกมแต่ฐานะทางบ้านไม่ดี เลยไม่มีโอกาส พออยู่ในช่วงมัธยมได้มีโอกาสได้เล่นเกมออนไลน์ จึงกลายเป็นเด็กติดเกมจนพ่อแม่ไม่สบายใจ จุดเปลี่ยนคือช่วง ม.3 แม่กลัวจะสอบไม่ติด ม. 4 เพราะติดเกม จึงคิดหาทางออกให้แม่ภูมิใจ จึงหาซื้อหนังสือสอนพัฒนาเกมมาศึกษาและทำเอง สุดท้ายสร้างเกมได้ตามที่หนังสือแนะนำ ทำให้หาเงินจากการเล่นเกมและสอบเข้า สจล.ได้อีกด้วย จุดนี้เองที่ทำให้ครอบครัวหันมาสนับสนุน และในอนาคตอยากประกอบอาชีพเป็นผู้พัฒนาเกม และผลักดันวงการแอนิเมชั่นไทยให้ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

@หน้าตาของเกมSword Art Online2: Go Untouchable!

ส่วนอีกคนคือ ทรงวุฒิ อมรอนุกูล หรือ ต้น นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ผู้พัฒนา “3D Scanning for Game Character Creation” ร่วมกับ นายอนิรุธ เบ็ญจลักษณ์ หรือ รุธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) ในโครงงานพัฒนาระบบเพื่อสร้าง 3D Model สามารถนำไปใช้ในเกมได้ง่ายมากขึ้น ผู้พัฒนาเกมสามารถสร้างโมเดลจากภาพถ่ายหลายๆ มุมของวัตถุหรือตัวบุคคล จากนั้นโปรแกรมจะนำภาพทั้งหมดไปประมวลผลเป็นโมเดล 3 มิติ เพื่อนำไปปรับให้มีการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ ช่วยให้ง่ายต่อการนำไปสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครในเกม การ์ตูน และภาพยนตร์ ได้หลากหลายรูปแบบ 

ทรงวุฒิ อมรอนุกูล หรือ ต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 /อนิรุธ เบ็ญจลักษณ์ หรือ รุธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

@3D Scanning for Game Character Creation

ต้น กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น เกิดจากความชื่อนชอบในการเล่นเกมและตัวการ์ตูนตั้งแต่เด็ก แตไม่ได้เล่นเกมจนส่งผลเสียต่อการเรียน เนื่องจากแบ่งเวลาและให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นๆไปพร้อมกัน พอโตขึ้นจึงเลือกเรียนด้านนี้เพื่อสานฝันในวัยเด็ก เมื่อจบการศึกษาแล้วจะทำงานในด้านที่เรียนมา จากนั้นตั้งใจเปิดธุรกิจส่วนตัวเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

โดย ผศ.ดร.ณฐพล พันธุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. กล่าวว่า เกมไม่จำเป็นต้องถูกผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกเพียงอย่างเดียว มันสามารถพัฒนาเพื่อให้มีประโยชน์และมีสาระต่อสังคมได้ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของประเทศไทยยุค 4.0 ที่สำคัญเกมไม่ใช่สิ่งเสพติด และการติดเกมนั้นเหตุผลไม่ได้มาจากเกมเพียงอย่างเดียว เหตุผลหลักคือผู้เล่นให้ความสำคัญและเวลากับเกมมากเกินไป, และผู้เล่นเองไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา จะต้องช่วยกันดูแลและสั่งสอนผู็เล่นให้รู้จักแบ่งเวลาและรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองด้วย

@ผศ.ดร.ณฐพล พันธุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

เกมทุกชนิดที่มีการแข่งขันสามารถนำไปสู่เวที E-Sport ได้ ดังนั้น หากเราออกแบบอย่างสร้างสรรเกมจะสามารถประยุกต์เกมให้เป็นนวัตกรรมได้มากมาย เช่น สร้างเกมเพื่อช่วยสอน ดังตัวอย่างในเว็บไซต์ www.code.org ที่สอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านรูปแบบของเกม หรือมีการประยุกต์ใช้เกมในการจำลองสถานการณ์เพื่อรองรับฝูงชน

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวย้ำว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ สจล. หนึ่งในสถาบันการศึกษาไทย ที่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ดังนั้น หากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตบัณฑิตและบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเกมโดยตรง ร่วมกันพัฒนาสนับสนุนวงการเกมไทยในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จะสามารถช่วยให้นักธุรกิจ นักพัฒนาเกม และเกมเมอร์ไทย ทัดเทียมต่างชาติและสร้างรายให้กับประเทศชาติได้ แต่เนื่องจากขณะนี้สังคมไทยยังคงติดภาพลักษณ์ด้านลบมากกว่าด้านบวก โดยคนส่วนใหญ่มักมองว่าเกมคือตัวการทำสำคัญที่ทำให้เยาวชนไทยไม่สนใจเรียนหนังสือ กระตุ้นให้เสพติดความรุนแรง และก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา จึงต้องทำความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมว่าเกมนั้น มีทั้งคุณและโทษเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ หากช่วยกันสนับสนุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นและผู้พัฒนาแล้ว ขณะเดียวกันยังสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศชาติได้อีกด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันการเล่นเกมออนไลน์ของคนไทยนับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ผลสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย ปี 2558 โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่ามีมูลค่าเติบโตสูงถึง 12,745 ล้านบาท หรือ 12.4% จากปี 2557 โดยในสาขาเกม มีมูลค่า 8,894 ล้านบาท เติบโต 13.5% และคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 22.3% ในปี 2560 ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดเกมยังเปิดกว้างสำหรับนักธุรกิจ นักพัฒนาเกมในประเทศไทย และเกมเมอร์ที่ฝึกฝนสู่การเป็นนักแข่งขัน E-Sports เวทีแข่งขันเกมที่มีเงินรางวัลสูงกว่า 7 หลักขึ้นไป แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่มักมองว่าเกม เป็นต้นตอการนำไปสู่ปัญหาต่างๆ จนเกิดเป็นมายาคติว่าเกมเป็นสิ่งไม่ดี

MORE FROM BUSINESS

เปิดเสรีนำเข้าแอลพีจี 1 ส.ค. ใครได้ ใครเสีย?
เปิดเสรีนำเข้าแอลพีจี 1 ส.ค. ใครได้ ใครเสีย?
เปิดมุมมองผู้ประกอบการ และกรมธุรกิจพลังงาน ถึงทิศทางภาคธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว…
อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง-แก่งเลิงจาน ล้นทางระบายน้ำ
อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง-แก่งเลิงจาน ล้นทางระบายน้ำ
กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้างและอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน…
เปิดเสรีนำเข้าแอลพีจี 1 สิงหานี้ ใครได้ ใครเสีย ?
เปิดเสรีนำเข้าแอลพีจี 1 สิงหานี้ ใครได้ ใครเสีย ?
วันที่ 1 สิงหาคมนี้ จะเป็นวันที่เปิดให้นำเข้าและส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว…
ไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ปูทางสู่อนาคต พร้อมร่วมแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์…
ชาวนา รับราคาข้าวต่ำ 5 พันบาท/ตัน  
ชาวนา รับราคาข้าวต่ำ 5 พันบาท/ตัน  
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จะพลิกกลับมาดีขึ้น…
สศค.ยันคุมเข้มบัตรเครดิตไม่กระทบเศรษฐกิจ 
สศค.ยันคุมเข้มบัตรเครดิตไม่กระทบเศรษฐกิจ 
สศค. มองมาตรการคุมเข้มสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จะไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจ…
ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส. คาดจีดีพีเกษตรไทยปีนี้โต 3.4%
ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส. คาดจีดีพีเกษตรไทยปีนี้โต 3.4%
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดจีดีพีไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 3.3 ส่วนเศรษฐกิจเกษตรไทย…
นครชัยแอร์ ดึงแอปพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนง.ผู้ให้บริการบนรถ 
นครชัยแอร์ ดึงแอปพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนง.ผู้ให้บริการบนรถ 
นครชัยแอร์ ยกระดับการปฏิบัติงาน ดึงแอปพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนักงานผู้ให้บริการบนรถ…
TOP
NOW :