2 นศ. สจล. จากเด็กติดเกมสู่นักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ ตอบรับประเทศไทยยุค 4.0

by ทัศน์ศรันย์ ชีพวรรณ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11:54 น.

เปิดใจ 2 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. จากอดีต 'เด็กติดเกม' ก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ รองรับความต้องการตลาดเกมพันล้าน ช่วยพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0

นักศึกษา2 คนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปลี่ยนความหลงใหลในเกมออนไลน์มาเป็นผู้พัฒนาเกมรุ่นใหม่ คนแรกคือ รังสิมันต์ แสนประเสริฐ หรือ บอส นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) เจ้าของผลงานเกม  เจ้าของผลงานเกม Sword Art Online2: Go Untouchable! เกมเสมือนจริง (Virtual Reality) เกมที่ผู็เล่นต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่า Oculus Rift เพื่อมองเห็นภาพเสมือนอยู่ในโลกของเกม 

@นายรังสิมันต์ แสนประเสริฐ หรือ บอส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development)

 @Oculus Rift อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่เวลาเล่นเกมเพื่อใช้มองภาพเสมือนจริง

บอส เล่าว่า สมัยเด็กอยากเล่นเกมแต่ฐานะทางบ้านไม่ดี เลยไม่มีโอกาส พออยู่ในช่วงมัธยมได้มีโอกาสได้เล่นเกมออนไลน์ จึงกลายเป็นเด็กติดเกมจนพ่อแม่ไม่สบายใจ จุดเปลี่ยนคือช่วง ม.3 แม่กลัวจะสอบไม่ติด ม. 4 เพราะติดเกม จึงคิดหาทางออกให้แม่ภูมิใจ จึงหาซื้อหนังสือสอนพัฒนาเกมมาศึกษาและทำเอง สุดท้ายสร้างเกมได้ตามที่หนังสือแนะนำ ทำให้หาเงินจากการเล่นเกมและสอบเข้า สจล.ได้อีกด้วย จุดนี้เองที่ทำให้ครอบครัวหันมาสนับสนุน และในอนาคตอยากประกอบอาชีพเป็นผู้พัฒนาเกม และผลักดันวงการแอนิเมชั่นไทยให้ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

@หน้าตาของเกมSword Art Online2: Go Untouchable!

ส่วนอีกคนคือ ทรงวุฒิ อมรอนุกูล หรือ ต้น นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ผู้พัฒนา “3D Scanning for Game Character Creation” ร่วมกับ นายอนิรุธ เบ็ญจลักษณ์ หรือ รุธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) ในโครงงานพัฒนาระบบเพื่อสร้าง 3D Model สามารถนำไปใช้ในเกมได้ง่ายมากขึ้น ผู้พัฒนาเกมสามารถสร้างโมเดลจากภาพถ่ายหลายๆ มุมของวัตถุหรือตัวบุคคล จากนั้นโปรแกรมจะนำภาพทั้งหมดไปประมวลผลเป็นโมเดล 3 มิติ เพื่อนำไปปรับให้มีการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ ช่วยให้ง่ายต่อการนำไปสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครในเกม การ์ตูน และภาพยนตร์ ได้หลากหลายรูปแบบ 

ทรงวุฒิ อมรอนุกูล หรือ ต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 /อนิรุธ เบ็ญจลักษณ์ หรือ รุธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

@3D Scanning for Game Character Creation

ต้น กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น เกิดจากความชื่อนชอบในการเล่นเกมและตัวการ์ตูนตั้งแต่เด็ก แตไม่ได้เล่นเกมจนส่งผลเสียต่อการเรียน เนื่องจากแบ่งเวลาและให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นๆไปพร้อมกัน พอโตขึ้นจึงเลือกเรียนด้านนี้เพื่อสานฝันในวัยเด็ก เมื่อจบการศึกษาแล้วจะทำงานในด้านที่เรียนมา จากนั้นตั้งใจเปิดธุรกิจส่วนตัวเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

โดย ผศ.ดร.ณฐพล พันธุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. กล่าวว่า เกมไม่จำเป็นต้องถูกผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกเพียงอย่างเดียว มันสามารถพัฒนาเพื่อให้มีประโยชน์และมีสาระต่อสังคมได้ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของประเทศไทยยุค 4.0 ที่สำคัญเกมไม่ใช่สิ่งเสพติด และการติดเกมนั้นเหตุผลไม่ได้มาจากเกมเพียงอย่างเดียว เหตุผลหลักคือผู้เล่นให้ความสำคัญและเวลากับเกมมากเกินไป, และผู้เล่นเองไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา จะต้องช่วยกันดูแลและสั่งสอนผู็เล่นให้รู้จักแบ่งเวลาและรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองด้วย

@ผศ.ดร.ณฐพล พันธุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

เกมทุกชนิดที่มีการแข่งขันสามารถนำไปสู่เวที E-Sport ได้ ดังนั้น หากเราออกแบบอย่างสร้างสรรเกมจะสามารถประยุกต์เกมให้เป็นนวัตกรรมได้มากมาย เช่น สร้างเกมเพื่อช่วยสอน ดังตัวอย่างในเว็บไซต์ www.code.org ที่สอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านรูปแบบของเกม หรือมีการประยุกต์ใช้เกมในการจำลองสถานการณ์เพื่อรองรับฝูงชน

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวย้ำว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ สจล. หนึ่งในสถาบันการศึกษาไทย ที่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ดังนั้น หากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตบัณฑิตและบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเกมโดยตรง ร่วมกันพัฒนาสนับสนุนวงการเกมไทยในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จะสามารถช่วยให้นักธุรกิจ นักพัฒนาเกม และเกมเมอร์ไทย ทัดเทียมต่างชาติและสร้างรายให้กับประเทศชาติได้ แต่เนื่องจากขณะนี้สังคมไทยยังคงติดภาพลักษณ์ด้านลบมากกว่าด้านบวก โดยคนส่วนใหญ่มักมองว่าเกมคือตัวการทำสำคัญที่ทำให้เยาวชนไทยไม่สนใจเรียนหนังสือ กระตุ้นให้เสพติดความรุนแรง และก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา จึงต้องทำความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมว่าเกมนั้น มีทั้งคุณและโทษเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ หากช่วยกันสนับสนุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นและผู้พัฒนาแล้ว ขณะเดียวกันยังสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศชาติได้อีกด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันการเล่นเกมออนไลน์ของคนไทยนับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ผลสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย ปี 2558 โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่ามีมูลค่าเติบโตสูงถึง 12,745 ล้านบาท หรือ 12.4% จากปี 2557 โดยในสาขาเกม มีมูลค่า 8,894 ล้านบาท เติบโต 13.5% และคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 22.3% ในปี 2560 ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดเกมยังเปิดกว้างสำหรับนักธุรกิจ นักพัฒนาเกมในประเทศไทย และเกมเมอร์ที่ฝึกฝนสู่การเป็นนักแข่งขัน E-Sports เวทีแข่งขันเกมที่มีเงินรางวัลสูงกว่า 7 หลักขึ้นไป แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่มักมองว่าเกม เป็นต้นตอการนำไปสู่ปัญหาต่างๆ จนเกิดเป็นมายาคติว่าเกมเป็นสิ่งไม่ดี

by ทัศน์ศรันย์ ชีพวรรณ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11:54 น.

MORE FROM BUSINESS

สั่งตั้งด่านชะลอความเร็ว 100 จุด
สั่งตั้งด่านชะลอความเร็ว 100 จุด
รมว.คมนาคม สั่งตั้งด่านชะลอความเร็ว กว่า 100 จุดทั่วประเทศ ควบคุมการใช้ความเร็วบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์…
ผอ.เขตพระนคร แจง ถ.ข้าวสารเล่นสงกรานต์ได้ งดจัดเวทีรื่นเริง  
ผอ.เขตพระนคร แจง ถ.ข้าวสารเล่นสงกรานต์ได้ งดจัดเวทีรื่นเริง  
ผอ.เขตพระนคร แจงขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ถนนข้าวสาร ให้จัดตามประเพณีไทยและเล่นน้ำตามความเหมาะสม…
พาณิชย์ ตั้งเป้าการค้าชายแดนแม่สอด 1 แสนล้าน 
พาณิชย์ ตั้งเป้าการค้าชายแดนแม่สอด 1 แสนล้าน 
พณ.ลงพื้นที่ตรวจสอบด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามความคืบหน้า…
เงินบาทแข็งค่าสุดรอบ 7 เดือน 
เงินบาทแข็งค่าสุดรอบ 7 เดือน 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทแตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 7 เดือน…
จีดีพีภาคเกษตรไตรมาสแรกขยายตัว 4.2
จีดีพีภาคเกษตรไตรมาสแรกขยายตัว 4.2
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกปี…
ททท.คาดสงกรานต์เงินสะพัด1.6หมื่นล้าน  
ททท.คาดสงกรานต์เงินสะพัด1.6หมื่นล้าน  
ททท. คาดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี 60 ภาคการท่องเที่ยวไทยจะมีรายได้สะพัดกว่า…
บอร์ดบีโอไอ ส่งเสริมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
บอร์ดบีโอไอ ส่งเสริมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบเปิดให้มีการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า…
ถนนข้าวสาร งดจัดกิจกรรมสงกรานต์  
ถนนข้าวสาร งดจัดกิจกรรมสงกรานต์  
นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร เผยช่วงสงกรานต์ในปีนี้ ถนนข้าวสารงดจัดกิจกรรมเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา…

VARIETY PROGRAMMES

JOURNAL JOURNEY

video
FULL EP. เดินตลาดข้ามเวลา และเพลิงไหม้ที่ไม่คาดฝัน
JOURNAL JOURNEY สัปดาห์นี้ นิ่ม กรกฎ พบกับอุบัติเหตุ และสิ่งไม่คาดฝัน เกิดที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ แต่อุบัติเหตุ ไม่ได้ทำให้นิ่มหยุดใช้ชีวิต แต่กลับสอนให้นิ่มใช้ชีวิต ให้มีค่ามากขึ้น ในทุกวินาที ติดตามได้ใน JOURNAL JOURNEY WITH KORAKOT
TOP
NOW :