NEWS

SME เกษตร พอใจรัฐใส่เงินเพิ่มงานท้องถิ่น 

by Wanee L. 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:16 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส ประเมินผลโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย พบ SME เกษตร พอใจผันเงินสู่ชนบทเพิ่มงานในท้องถิ่น ขยายตลาดและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เดินหน้าต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืน ภาคเกษตรไทย 

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการประเมินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SME เกษตร จำนวน 466 รายทั่วประเทศ พบว่า เกษตรกรลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการให้สินเชื่อของธนาคารอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม เฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ความพึงพอใจอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีสูงสุด เฉลี่ย 3.86 เช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เกษตร ที่ ธ.ก.ส.จัดให้ สามารถนำความรู้ปรับใช้ในธุรกิจ  โดยผู้ประกอบการ SME เกษตร ร้อยละ 99.57 เห็นว่า ธ.ก.ส. ควรเดินหน้าโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพราะเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ ทำให้มีทุนหมุนเวียนสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 และยุคเกษตรกรรม 4.0   

สำหรับผลการดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย  ในปีบัญชี 2559 (ณ 31 มีนาคม 2560) ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ 48,507 ล้านบาท  ให้แก่ SME เกษตร 32,670 ราย ทำให้ SME เกษตร สามารถขยายกำลังการผลิต และนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม/เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 45.28 เป็นร้อยละ 92.06  ขยายช่องทางการตลาดส่งสินค้าขายต่างประเทศ บางรายพัฒนาช่องทางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า นอกจาก ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 4 ต่อปีแล้ว (ปีที่ 1-7)  ยังสนับสนุนให้ SME เกษตร มีความรู้ทางการเงิน(Financial literacy) ควบคู่กับเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการจัดทำและปิดบัญชี รวมทั้งพาไปศึกษาดูงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เมื่อประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์ของโครงการดังกล่าวที่มีต่อลูกค้า ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มิติเศรษฐกิจ ลูกค้าเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น สามารถเพิ่มเงินทุนทางธุรกิจ ลดต้นทุนโดยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจากเดิมร้อยละ 7 เหลือเพียงร้อยละ 4 ต่อปี 

ส่วนมิติสังคม เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร ในกลุ่ม Startups และ Smart Enterprises ที่มีศักยภาพในอนาคต ก่อให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.50 
 

 

MORE FROM BUSINESS

แฟนเพจวอยซ์ทีวีครองอันดับ 1 Engagement สูงสุดในช่องข่าว
แฟนเพจวอยซ์ทีวีครองอันดับ 1 Engagement สูงสุดในช่องข่าว
ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยอด Engagement Facebook ของ VoiceTV ยังคงครองอันดับหนึ่งของกลุ่มสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน…
'การรถไฟฯ' เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
'การรถไฟฯ' เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
การรถไฟฯ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่เขตสถานีย่านรับส่งสินค้า…
เอไอเอส ดึง “ทอม-เป๊ก” เสริมทัพ พรีเซนเตอร์คู่ใหม่ รุกครองใจคนรุ่นใหม่
เอไอเอส ดึง “ทอม-เป๊ก” เสริมทัพ พรีเซนเตอร์คู่ใหม่ รุกครองใจคนรุ่นใหม่
เอไอเอสต่อยอดการสร้างแบรนด์ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และโดนใจกลุ่มผู้บริโภค…
ไม่ใช่แค่ไทย! ตำรวจฮ่องกงล่อจับ Uber 21 รายฐานไม่มีใบอนุญาต
ไม่ใช่แค่ไทย! ตำรวจฮ่องกงล่อจับ Uber 21 รายฐานไม่มีใบอนุญาต
ดราม่าอูเบอร์กับรถโดยสารท้องถิ่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ฮ่องกงเองตำรวจก็ล่อจับอูเบอร์ได้…
'กอบกาญจน์'ชี้เหตุระเบิดร.พ. ไม่กระทบภาพท่องเที่ยว หากเราช่วยเสนอด้านบวก
'กอบกาญจน์'ชี้เหตุระเบิดร.พ. ไม่กระทบภาพท่องเที่ยว หากเราช่วยเสนอด้านบวก
หลังเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎฯในเขตกรุงเทพฯ อังกฤษประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวัง…
'แรงงาน' ขอรีแบนดิ้งมอเตอร์ไซค์วินจัดอบรมฝีมือแรงงานเน้นความปลอดภัย
'แรงงาน' ขอรีแบนดิ้งมอเตอร์ไซค์วินจัดอบรมฝีมือแรงงานเน้นความปลอดภัย
เตรียมพบกับโฉมใหม่ของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เมื่อกระทรวงแรงงานเตรียมเข้าไปอบรมฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะการขับขี่และบริการให้ดีขึ้น…
แอร์พอร์ต ลิงก์ รปภ.เข้ม หลังเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แอร์พอร์ต ลิงก์ รปภ.เข้ม หลังเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายหลังเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย…
​เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต แม่ทัพอูเบอร์ประเทศไทย 
​เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต แม่ทัพอูเบอร์ประเทศไทย 
ศิริภา จึงสวัสดิ์ เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย…
TOP
NOW :