NEWS

SME เกษตร พอใจรัฐใส่เงินเพิ่มงานท้องถิ่น 

by Wanee L. 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:16 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส ประเมินผลโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย พบ SME เกษตร พอใจผันเงินสู่ชนบทเพิ่มงานในท้องถิ่น ขยายตลาดและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เดินหน้าต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืน ภาคเกษตรไทย 

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการประเมินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SME เกษตร จำนวน 466 รายทั่วประเทศ พบว่า เกษตรกรลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการให้สินเชื่อของธนาคารอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม เฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ความพึงพอใจอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีสูงสุด เฉลี่ย 3.86 เช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เกษตร ที่ ธ.ก.ส.จัดให้ สามารถนำความรู้ปรับใช้ในธุรกิจ  โดยผู้ประกอบการ SME เกษตร ร้อยละ 99.57 เห็นว่า ธ.ก.ส. ควรเดินหน้าโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพราะเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ ทำให้มีทุนหมุนเวียนสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 และยุคเกษตรกรรม 4.0   

สำหรับผลการดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย  ในปีบัญชี 2559 (ณ 31 มีนาคม 2560) ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ 48,507 ล้านบาท  ให้แก่ SME เกษตร 32,670 ราย ทำให้ SME เกษตร สามารถขยายกำลังการผลิต และนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม/เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 45.28 เป็นร้อยละ 92.06  ขยายช่องทางการตลาดส่งสินค้าขายต่างประเทศ บางรายพัฒนาช่องทางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า นอกจาก ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 4 ต่อปีแล้ว (ปีที่ 1-7)  ยังสนับสนุนให้ SME เกษตร มีความรู้ทางการเงิน(Financial literacy) ควบคู่กับเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการจัดทำและปิดบัญชี รวมทั้งพาไปศึกษาดูงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เมื่อประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์ของโครงการดังกล่าวที่มีต่อลูกค้า ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มิติเศรษฐกิจ ลูกค้าเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น สามารถเพิ่มเงินทุนทางธุรกิจ ลดต้นทุนโดยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจากเดิมร้อยละ 7 เหลือเพียงร้อยละ 4 ต่อปี 

ส่วนมิติสังคม เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร ในกลุ่ม Startups และ Smart Enterprises ที่มีศักยภาพในอนาคต ก่อให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.50 
 

 

MORE FROM BUSINESS

ธนารักษ์ แจงหอชมเมืองไม่ใช้งบรัฐ  
ธนารักษ์ แจงหอชมเมืองไม่ใช้งบรัฐ  
อธิบดีกรมธนารักษ์ ยืนยัน การใช้ที่ราชพัสดุสร้างหอชมเมือง มีความโปร่งใส…
การรถไฟฯ แจงเอกสารเบิกโอทีพนักงานรถไฟฯเป็นของจริง
การรถไฟฯ แจงเอกสารเบิกโอทีพนักงานรถไฟฯเป็นของจริง
การรถไฟฯ แจงเอกสารเบิกโอทีของพนักงานในการปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นของจริง…
นายกฯ ชี้แจงไฟเขียวสร้างหอชมเมือง
นายกฯ ชี้แจงไฟเขียวสร้างหอชมเมือง
ผู้อำนวยการ สคร. ชี้แจงโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานครผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดพีพีพี…
มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแห่งแรกของภาคอีสาน กินไม่อั้นหัวละ 399 บ.
มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแห่งแรกของภาคอีสาน กินไม่อั้นหัวละ 399 บ.
พาณิชย์ จัดงานมหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดตลาดสร้างรายได้…
ส่องอนาคตพลังงานโลก ผ่านอัสตานาเอ็กซ์โป 2017 
ส่องอนาคตพลังงานโลก ผ่านอัสตานาเอ็กซ์โป 2017 
Big Story ชุด “อนาคตพลังงานไทย ในทิศทางพลังงานโลก” “Energy silk Road” เป็นแนวคิดของ…
กสทช. จับมือเอเยนซี่โฆษณา ชูธรรมาภิบาล กำกับโอทีที
กสทช. จับมือเอเยนซี่โฆษณา ชูธรรมาภิบาล กำกับโอทีที
กสทช. เชิญเอเยนซี่โฆษณา เข้าร่วมประชุมแจงแนวทางกำกับดูแลการให้บริการรูปแบบโอทีที…
พณ.มั่นใจส่งออกปีนี้ยังโต5% แม้สหรัฐฯคงสถานะค้ามนุษย์ไทยเทียร์2 
พณ.มั่นใจส่งออกปีนี้ยังโต5% แม้สหรัฐฯคงสถานะค้ามนุษย์ไทยเทียร์2 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจส่งออกปีนี้ยังโต 5% แม้สหรัฐฯคงสถานะการค้ามนุษย์ไทยเทียร์…
ดีอีเผยไทย ยังไม่พบมัลแวร์ Petya เรียกค่าไถ่ 
ดีอีเผยไทย ยังไม่พบมัลแวร์ Petya เรียกค่าไถ่ 
ดีอี เรียกถกด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการระบาด ของมัลแวร์เรียกค่าไถ่…
TOP
NOW :