NEWS

​พาณิชย์ เข้มนอมินี ล้งผลไม้ในไทย   

by วชิราภรณ์ นาสวน 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:27 น.

กระทรวงพาณิชย์ เฝ้าระวังไม่ให้ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี)  ล้งผลไม้ในไทย  พร้อมเร่งสร้างความเข้มแข็งให้ล้งไทย ด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า   

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  กำชับเจ้าหน้าที่ ติดตามเฝ้าระวังการประกอบธุรกิจของล้งผลไม้อย่างใกล้ชิด  ป้องกันไม่ให้ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี  เพื่อดำเนินธุรกิจหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และมีแผนลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบล้งผลไม้ร่วมลงทุนตามฤดูกาลผลผลิตผลไม้ไทย โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตลำไยและทุเรียนกำลังออกตลาด เพราะผลไม้ทั้ง 2 ชนิด เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น  ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบว่ามี ล้งร่วมลงทุน ที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ส่วนการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลและการขายส่งผักผลไม้ พบว่า มีนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,405 ราย  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการจดทะเบียนดังกล่าว  แบ่งออกเป็น 1) ล้งไทย ประกอบด้วย 1.1 ล้งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จำนวน 236 ราย ,  1.2 ล้งนิติบุคคลที่คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน 116 ราย     

2) ล้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ จำนวน 7 ราย และ 3) ล้งที่ร่วมลงทุนระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยคนไทยถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 51% ในกรณีนี้ถือว่าเป็นนิติบุคคลไทย จำนวน 32 ราย ซึ่งเป็นการร่วมทุนจาก จีน (26 ราย) อินเดีย (2 ราย) ฝรั่งเศส (2 ราย) ลักเซมเบิร์ก (1 ราย) และ ฮ่องกง (1 ราย) 

ซึ่ง ล้ง เหล่านี้ สามารถรับซื้อผลไม้เพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศได้  โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ พ.ศ. 2553   

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังให้การสนับสนุนส่งเสริมล้งไทยให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้นวัตกรรมช่วยขยายตลาด เช่น การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce  ซึ่งได้เปิดตัวโครงการ Offline 2 Online @จันทบุรี สู่ www.eastfruit.org  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาดกลางผลไม้ออนไลน์ของภูมิภาคตะวันออก และใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินแก่ล้งไทยให้มีเงินทุนในการพัฒนาและขยายกิจการเพื่อรองรับการแข่งขัน  

ส่วนการขยายผลไม้ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมการบริโภคผลไม้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ๆ รองรับผลผลิต อาทิ อาเซียน ตะวันออกกลาง และอินเดีย ขณะเดียวกันได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ถึงความต้องการผลไม้ของตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรใช้ข้อมูลดังกล่าวในการกำหนดประเภทของผลไม้ที่เพาะปลูกให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดให้มากที่สุด  
 
 

 

MORE FROM BUSINESS

แฟนเพจวอยซ์ทีวีครองอันดับ 1 Engagement สูงสุดในช่องข่าว
แฟนเพจวอยซ์ทีวีครองอันดับ 1 Engagement สูงสุดในช่องข่าว
ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยอด Engagement Facebook ของ VoiceTV ยังคงครองอันดับหนึ่งของกลุ่มสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน…
'การรถไฟฯ' เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
'การรถไฟฯ' เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
การรถไฟฯ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่เขตสถานีย่านรับส่งสินค้า…
เอไอเอส ดึง “ทอม-เป๊ก” เสริมทัพ พรีเซนเตอร์คู่ใหม่ รุกครองใจคนรุ่นใหม่
เอไอเอส ดึง “ทอม-เป๊ก” เสริมทัพ พรีเซนเตอร์คู่ใหม่ รุกครองใจคนรุ่นใหม่
เอไอเอสต่อยอดการสร้างแบรนด์ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และโดนใจกลุ่มผู้บริโภค…
ไม่ใช่แค่ไทย! ตำรวจฮ่องกงล่อจับ Uber 21 รายฐานไม่มีใบอนุญาต
ไม่ใช่แค่ไทย! ตำรวจฮ่องกงล่อจับ Uber 21 รายฐานไม่มีใบอนุญาต
ดราม่าอูเบอร์กับรถโดยสารท้องถิ่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ฮ่องกงเองตำรวจก็ล่อจับอูเบอร์ได้…
'กอบกาญจน์'ชี้เหตุระเบิดร.พ. ไม่กระทบภาพท่องเที่ยว หากเราช่วยเสนอด้านบวก
'กอบกาญจน์'ชี้เหตุระเบิดร.พ. ไม่กระทบภาพท่องเที่ยว หากเราช่วยเสนอด้านบวก
หลังเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎฯในเขตกรุงเทพฯ อังกฤษประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวัง…
'แรงงาน' ขอรีแบนดิ้งมอเตอร์ไซค์วินจัดอบรมฝีมือแรงงานเน้นความปลอดภัย
'แรงงาน' ขอรีแบนดิ้งมอเตอร์ไซค์วินจัดอบรมฝีมือแรงงานเน้นความปลอดภัย
เตรียมพบกับโฉมใหม่ของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เมื่อกระทรวงแรงงานเตรียมเข้าไปอบรมฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะการขับขี่และบริการให้ดีขึ้น…
แอร์พอร์ต ลิงก์ รปภ.เข้ม หลังเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แอร์พอร์ต ลิงก์ รปภ.เข้ม หลังเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายหลังเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย…
​เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต แม่ทัพอูเบอร์ประเทศไทย 
​เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต แม่ทัพอูเบอร์ประเทศไทย 
ศิริภา จึงสวัสดิ์ เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย…
TOP
NOW :