NEWS

นิด้าโพลเผยคนไทยมีหนี้เฉลี่ยกว่า 5แสนบาท

by Angsumalin Burud 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:42 น.

นิด้าโพล จับมือ เครดิตบูโรเปิดผลสำรวจพฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560  พบ ประชาชนไทยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,469.91 บาท รายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,606.75 บาท เกินครึ่งมีเงินออม เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน แต่ร้อยละ 68.10 มีหนี้สิน มูลหนี้เฉลี่ย 565,302.88 บาท

ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจฉัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เปิดเผย ผลสำรวจความเห็นของประชาชน เรื่อง "พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560"  จากประชาชนที่มีรายได้ทั่วประเทศ จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.15 มีรายได้ พอ ๆ กับรายจ่าย โดยประชาชนมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 26,469.91 บาท ขณะที่รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 21,606.75 บาท  

ทั้งนี้ ประชาชนเกินครึ่งเล็กน้อย หรือร้อยละ 51.65 มีเงินออมไว้ใช้ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.79 ออมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพื่อการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ร้อยละ 38.33 ออมเพื่อสำรองไว้ใช้ในอนาคต ร้อยละ 26.91 ออมไว้ให้บุตรหลานตลอดจนการศึกษาของบุตรหลาน ร้อยละ 12.58 ออมใช้ในระยะยาวช่วงหลังเกษียณอายุ
 
ส่วนการมีหนี้สินของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.10 ระบุว่ามีหนี้สิน ซึ่งในจำนวนนี้ มีหนี้สินโดยรวมเฉลี่ยประมาณ 565,302.88 บาท  ร้อยละ 59.47 เกิดจากการซื้อ/ผ่อน/ชำระสินค้า การบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมาร้อยละ 35.46 เกิดจากการลงทุนในการประกอบอาชีพ การดำเนินธุรกิจ กิจการ การเกษตร การค้าขาย ร้อยละ 14.24 เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรหลาน ร้อยละ 11.89 เกิดจากการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 6.17 เกิดจากการสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

สำหรับวิธีการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนที่มีหนี้สิน พบว่า ผู้ที่มีหนี้สินนั้นส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.01 จะชำระยอดค้างให้ตรงต่อเวลา ร้อยละ 19.46 ไม่สร้างหนี้สินเพิ่มเติม ร้อยละ 14.17 ลดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 13.29 หาช่องทางการเพิ่มรายได้ เช่น ทำอาชีพเสริม หารายได้พิเศษ ทำงานล่วงเวลา ร้อยละ 10.50 ระบุว่า เลือกแบ่งงวดจ่ายให้มากครั้ง แต่จ่ายจำนวนเงินต่อครั้งให้น้อย ๆ ขณะที่ประชาชนมีความสามารถในการชำระหนี้สินเฉลี่ย 7.72 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 
ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิต หรือ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า ผลสำรวจในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยในปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี และผลที่ได้จะช่วยต่อยอดวิเคราะห์เรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออม ภาวะหนี้สิน การใช้จ่าย และท้ายที่สุดจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหาหนี้ของคนไทยได้อย่างทันการณ์ต่อไป  โดยเครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาหนี้ คือ ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างพฤติกรรมและวินัยทางการเงินที่ดี ผ่านเว็บไซต์ “มันหนี้” หรือ “Thai Debt Money” แก่กลุ่มผู้มีภาวะหนี้สินและประชาชนทั่วไป ถือว่าสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินในระดับภูมิภาคของรัฐบาลอีกด้วย


 

MORE FROM BUSINESS

ใกล้แล้ว! หักเงินเดือนคืน 'หนี้กยศ.'
ใกล้แล้ว! หักเงินเดือนคืน 'หนี้กยศ.'
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งเตรียมระบบรองรับและกำหนดแนวปฏิบัติของนายจ้างในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม…
พิสูจน์คลังข้าวดีถูกขายต่ำกว่าทุน จ.อ่างทอง
พิสูจน์คลังข้าวดีถูกขายต่ำกว่าทุน จ.อ่างทอง
วอยซ์ทีวี ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวในคลังข้าววรโชติ จังหวัดอ่างทอง หลังผู้สื่อข่าว…
ผู้ส่งออกข้าว แจงต้นทุนส่งออกข้าว ยันไม่ใช่ธุรกิจกำไรสูง
ผู้ส่งออกข้าว แจงต้นทุนส่งออกข้าว ยันไม่ใช่ธุรกิจกำไรสูง
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ชี้แจงต้นทุนส่งออกข้าว ยืนยันไม่ใช่ธุรกิจที่มีกำไรสูง…
ตลท. เผยแผนครึ่งปีหลังเตรียมเปิด LIVE Platform สำหรับ Startup
ตลท. เผยแผนครึ่งปีหลังเตรียมเปิด LIVE Platform สำหรับ Startup
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแผนครึ่งปีหลังเตรียมเปิด LIVE Platform สำหรับ Startup ชี้ปัญหาผิดนัดชำระหนี้ตั๋วบี/อี…
สนข.ศึกษารถไฟฟ้าสีน้ำตาล สรุปรูปแบบ ก.ย.นี้  
สนข.ศึกษารถไฟฟ้าสีน้ำตาล สรุปรูปแบบ ก.ย.นี้  
สนข. เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)…
Moto เปิดตัว Z2 Force สมาร์ทโฟนพรีเมียมรุ่นใหม่
Moto เปิดตัว Z2 Force สมาร์ทโฟนพรีเมียมรุ่นใหม่
โมโตโรลาเปิดตัว Moto Z2 Force สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ มาพร้อมกล้องหลังเลนส์คู่…
คปภ.เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งโทรชวนยกเลิกกรมธรรม์เก่าซื้อกรมธรรม์ใหม่
คปภ.เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งโทรชวนยกเลิกกรมธรรม์เก่าซื้อกรมธรรม์ใหม่
คปภ.เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งโทรชวนยกเลิกประกันเก่าซื้อประกันใหม่ เสี่ยงเสียสิทธิประโยชน์สูง…
ธปท.คลอดเกณฑ์คุมหนี้บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล เริ่ม 1 ก.ย.
ธปท.คลอดเกณฑ์คุมหนี้บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคล เริ่ม 1 ก.ย.
ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล…
TOP
NOW :