NEWS

หลักการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยในสมาชิกอาเซียน

by Sutthiporn Bunchuay 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 11:36 น.

ASEAN School ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

 

การเตรียมความพร้อมก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งวันนี้ เราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการ การแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งอาเซียนยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกมาโดยตลอด แต่นักวิชาการกลับแสดงความเห็นว่า อาเซียนควรต้องแก้ไขหลักการดังกล่าว และยินยอมให้มีการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ผลการประชุมผู้นำอาเซียน+ผู้นำโลกที่กัมพูชา
ผลการประชุมผู้นำอาเซียน+ผู้นำโลกที่กัมพูชา
ASEAN School ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 การเตรียมความพร้อมก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในวันนี้…
ASEAN School : 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ASEAN School : 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ASEAN School เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อม…
ASEAN School : ประชาคมอาเซียนในปี 2015
ASEAN School : ประชาคมอาเซียนในปี 2015
ASEAN School วันนี้ (28ม.ค.54)เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อม…
มุมมองจากอนาคตของชาติต่อการรวมเป็นประชาคมอาเซียน
มุมมองจากอนาคตของชาติต่อการรวมเป็นประชาคมอาเซียน
ASEAN School ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 การจัดงานจุฬาฯวิชาการประจำปี 2555 ที่คณะรัฐศาสตร์จัดงานภายใต้หัวข้อ…
 ภาพยนตร์อุษาคเนย์สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนอาเซียน
ภาพยนตร์อุษาคเนย์สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนอาเซียน
ASEAN School ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2555 (12.00น.) ความพร้อมก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน…
ASEAN School : ทำความรู้จัก
ASEAN School : ทำความรู้จัก "ประชาคมอาเซียน"
ช่วง ASEAN School วันนี้ (21ม.ค.55) เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อม…
ความคืบหน้าการใช้ 3G ในอาเซียน
ความคืบหน้าการใช้ 3G ในอาเซียน
ASEAN School ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2555 - ความคืบหน้าการใช้ 3G ในอาเซียน
ความพร้อมติมอร์ เลสเต ก่อนเป็นสมาชิกอาเซียน
ความพร้อมติมอร์ เลสเต ก่อนเป็นสมาชิกอาเซียน
Asain School ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน…
TOP
NOW :