ท่องเที่ยวเมืองลาว : เปิดประตูรับทรัพย์เข้าประเทศ

by ปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 16:43 น.

ลาว ตั้งใจจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดแนวการบริหารจัดการตามแบบไทย แต่คงไว้ด้วยสเน่ห์เฉพาะตัวตามแบบลาว เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

ในปี 2012 การท่องเที่ยวลาว ยกให้เป็นปีการท่องเที่ยวลาว ภายใต้คำขวัญ Simply Beatiful จึงทำให้มีการโปรโมทกิจกรรมท่องเที่ยวในลาวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ด้วยที่ตั้งของ สปป.ลาว อยู่ตรงกลางของอนุภูมิภาค จึงกลายเป็นเส้นทางเชื่อมที่สำคัญ ในฐานะ land-linked จากเดิมที่เป็นประเทศ land-locked โดยอาศัยเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เช่น เส้นทางถนน R3A R9 R8 R12 หรือเส้นทางรถไฟ คุนหมิง-เวียงจันทน์ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางระบายสินค้าไปยังเวียดนาม ได้อีกด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวทางบกจะอาศัยเส้นทางเหล่านี้ในการเดินทาง แต่เรื่องการพัฒนาเส้นทางทางสปป.ลาวเตรียมการพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว

 

สำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-ลาว นั้น ทางการท่องเที่ยวลาวยึดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เป็นแม่แบบในการดำเนินงาน ซึ่งตั้งแต่ สปป.ลาว เริ่มเปิดให้นักธุรกิจต่างชาติเข้าลงทุนเมื่อปี 2529 นักท่องเที่ยวก็ได้ขยายตัวต่อเนื่อง จากเพียง 14,000คน เป็นกว่า 2 ล้านคนในปัจจุบัน โดยจำนวนกว่า 60-70% เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย เนื่องจากมีชายแดนใกล้กัน ขนบธรรมเนียมคล้ายกัน  อีกทั้งในช่วงเมืองไทยจะมีการเลือกตั้งจะพบว่ามีคณะทัวร์เป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามาเที่ยวลาว เพื่อจัดสัมมนาและฝึกอบรม

 

ทั้งนี้ รัฐบาลลาวมีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว เนื่องจากเป็นการสร้างงานกว่า 300,000 อัตรา นำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่น และลดความยากจน โดยการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะยังช่วยรักษาฟื้นฟูวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ โดยในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพิ่มอาชีพในชนบท เช่น การจำหน่ายอาหาร ของที่ระลึก กิจการ home stay หรือการนำเที่ยว ซึ่งเรื่องความพร้อมของบุคคลากร

 

นายสู มณีวงศ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวลาว เผยว่า สถาบันการศึกษาในลาวได้เพิ่มหลักสูตรเรื่องการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโรงเรียนวิชาชีพไปจนถึงมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังต้องการให้เกิดการผลักดัน เรื่องของวีซ่าเดียว (Single Visa) ให้ได้เพื่อให้มีความคล่องตัวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

 

ปี ค.ศ. 2012 จะเป็นปีท่องเที่ยวลาว โดยรัฐบาลลาวได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวลาว ค.ศ. 2011-2015 ขึ้น ซึ่งมีวิสัยทัศน์หลัก ได้แก่

(1) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การจัดแพ็คเกจทัวร์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

(2) การสร้างการตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ถึง สปป.ลาว ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพและหลากหลาย  

(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.87 ล้านคน รายรับจากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นจาก 153 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำนวนนักท่องเที่ยวทางไกลขยายตัวขึ้นจากที่เป็นอยู่

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเดิมในอดีต ตั้งแต่เริ่มแรกการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวในพบว่า เดิมต้องใช้เวลานานกว่า 15 วัน กว่าที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าประเทศหลังซื้อทัวร์แล้ว เพราะต้องติดเรื่องการตรวจเอกสารต่างๆ ปัจจุบัน ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาไม่นานแล้ว และการต่อวีซ่าในประเทศสามารถทำได้แล้วเช่นกัน

 

แต่สิ่งที่กังวล คือ เรื่องการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่จะทำให้กระทบต่อรากเหง้าวัฒนธรรม โดยได้ยกคำเปรียบเทียบที่ว่า "การท่องเที่ยว ไม่ต่างกับการอยู่บ้าน หากเปิดมุ้ง เอาไว้ ก็อาจมีแมลงหวี่ แมลงวันเข้ามา" รัฐบาลตระหนักและ พยายามลดทอด และพยายามสัมมนาปลูกจิตสำนึก เรื่องท่องเที่ยวในทุกแขวง เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม.

by ปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 16:43 น.
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ลาวกำลังจะกลายเป็นฮับการคมนาคมทางบกของอาเซียน
ลาวกำลังจะกลายเป็นฮับการคมนาคมทางบกของอาเซียน
ในยุคหนึ่ง ไทยเคยเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพสูงสุดในการเป็นฮับเชื่อมต่อการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน…
นายกฯเปิดงานบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย
นายกฯเปิดงานบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "การแสดงแสง-สี-เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค…
บทบาทสื่อมวลชนแห่งสปป.ลาว:สื่อนโยบายรัฐ นำชาติพัฒนา
บทบาทสื่อมวลชนแห่งสปป.ลาว:สื่อนโยบายรัฐ นำชาติพัฒนา
การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนสปป.ลาว เน้นหนักเรื่องการเสนอข่าวเพื่อเป็นกระบอกเสียงรัฐบาล…
เตรียมเปิดสนามบิน 'เบตง - มุกดาหาร' รับ AEC
เตรียมเปิดสนามบิน 'เบตง - มุกดาหาร' รับ AEC
กระทรวงคมนาคม เดินหน้าพัฒนาสนามบินภูมิภาค โดยเฉพาะสนามบินเบตง แม่สอด…
ท่องเที่ยวฟื้น ดันตรุษจีนเงินสะพัด 6,900 ลบ.
ท่องเที่ยวฟื้น ดันตรุษจีนเงินสะพัด 6,900 ลบ.
กระทรวงท่องเที่ยวฯ เชื่อว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มดีขึ้น…
17 จังหวัดภาคเหนือ ชู 'เที่ยววิถีไต'
17 จังหวัดภาคเหนือ ชู 'เที่ยววิถีไต'
กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ ชูการท่องเที่ยววิถีไต รองรับการเปิดเออีซี เนื่องจากสอดคล้องกับสภาพสังคมและพื้นที่…
ปธน.ลาวย้ำหญิงลาวต้องรักษาประเพณีดั้งเดิม
ปธน.ลาวย้ำหญิงลาวต้องรักษาประเพณีดั้งเดิม
Asian Review ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2557 - ผลสำรวจชี้สิงคโปร์มีผู้หญิงทำงานใน ตำแหน่งระดับสูงน้อยมาก…
ยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทย
ยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยตัวเลขนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น…

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS

video
ออกหมายจับ 9 พลเรือนผิดม.116
ศาลทหารออกหมายจับ 9 พลเรือนตามคำขอพนักงานสอบสวน ทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 โดยขังต่อ 8 คน ส่วนอีก 1 ราย ยังอยู่ในต่างประเทศ

VARIETY PROGRAMMES

LEVEL UP

video
LevelUp! EP.13 : The Dreamcasters**
LevelUp! สัปดาห์นี้ มาพบกับผู้ก่อตั้งทีมนักพากย์เกมชั้นนำของเมืองไทย “The Dreamcasters” ที่จะมาเปิดเผยจุดเริ่มต้นและความสำคัญของอาชีพนักพากย์เกมในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

THAILAND

video
พายุฤดูร้อนถล่มโคราช บ้านทรงไทยราคาหลายล้านพังทั้งหลัง
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บ้านเรือนประชาชน 4 ตำบลพังเสียหาย ในจำนวนนี้มีบ้านไม้ทรงไทยราคาหลายล้านถูกพัดพังถล่มเสียหายทั้งหลัง - ผู้ว่าฯโคราชสั่งช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วน
TOP
NOW :