ระดับน้ำในเขื่อนภูมิพล เดือนสิงหาคม

by Nutchanad 21 กันยายน 2555 เวลา 16:13 น.
ระดับน้ำในเขื่อนภูมิพล เดือนสิงหาคม

Infographic รายงานปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ตลอดเดือนสิงหาคม ของปี 2555

 
และเปรียบเทียบปริมาณน้ำในเขื่อนระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 และเดือนสิงหาคม 2555 รวมถึงการเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล ในปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2555
 
EMBED CODE :
Thursday, Oct 02 2014