ไม่พบผลการค้นหา
สาระประเด็นสำคัญในคำร้องขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ของ 'ณฐพร โตประยูร' โดยเชื่อว่าโลโก้ของพรรคอนาคตใหม่มุ่งหมายอันตรายต่อระบอบการปกครอง - ผู้ร้องยื่นร้องเหตุอ้างต้องการตอบแทนคุณแผ่นดิน

เพจเฟซบุ๊ก พรรคอนาคตใหม่ และเฟซบุ๊ก นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เผยแพร่ไฟล์เอกสารและคลิปขนาดสั้น 4.17 นาที บอกเล่าถึงเนื้อหาคำร้องของ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ โดยขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิผู้ถูกร้อง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 รับคำร้องเป็น เรื่องพิจารณาที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา 

'วอยซ์ ออนไลน์' ทำการสรุปคำฟ้องความยาว 20 หน้า โดยเริ่มจากลำดับการยื่นคำร้องนายณฐพร ดังนี้

  • วันที่ 11 เม.ย. ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุด ฟ้องผู้ถูกร้องทั้ง 4 ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ
  • วันที่ 18 เม.ย. ยื่นคำร้อง ฟ้องผู้ถูกร้องทั้ง 4 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ
  • วันที่ 18 มิ.ย. มอบฉันทะให้ ว่าที่ร.ต.หญิง ปราถนา บุตรน้ำเพชร ยื่นคำร้อง ฟ้องผู้ถูกร้องทั้ง 4 ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 49
  • วันที่ 19 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา
  • วันที่ 22 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ ส่งหนังสือให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหา ภายใน 15 วัน 

คำขอของนายณฐพรให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มีทั้งสิ้น 3 ข้อ 1.ผู้ถูกร้องที่ 1 กระทำการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคแรก ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14(1) 2. ผู้ถูกร้องทั้ง 4 กระทำการขัดขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 (1)(2) และ 3.ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิผู้ถูกร้องที่ 2-4 ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92(1) และ (2)

สำหรับเนื้อหาคำร้องที่กล่าวหาผู้ถูกร้องทั้ง 4 มีสาระสำคัญ ได้ดังนี้

  • ผู้ถูกร้องที่ 1 พรรคอนาคตใหม่

 - การใช้ถ้อยคำในข้อบังคับของพรรคว่า "ยึดหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" ในข้อ 6 วรรคสอง ข้อ 7 วรรคสอง ข้อ 7 วรรคสาม ข้อ 104 วรคแรก และข้อ 117 สะท้อนว่า "ไม่ยอมรับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (น.4)

 -สัญลักษณ์ของพรรค รูป 3 เหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว เหมือนสัญลักษณ์ของสมาคมอิลลูมิเนติ ที่หมายถึงการยึดมั่น แนวคิดความเป็นอิสระ เป็นอันตรายต่อระบอบการปกครอง

"เชื่อกันว่าสมาคมอิลลูมิเนติอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ของหลายๆประเทศในยุโรป รวมถึงการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776" (น.13 ข้อ 4)

"เมื่อพิจารณาถึงสัญลักษณ์ของพรรคที่มีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัวก็จะพบได้ว่ามีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมิเนติ (Illuminati) ซึ่งก่อตั้งที่เมืองอินกอลสตาดท์ (Ingolstadt) ประเทศเยอรมันเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 1776 โดยอดัม ไวส์ฮอพ ผู้ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระ ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ ที่่สั่งสอนกันมาทั้งเรื่องระบบการปกครองและศาสนา เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคการปกครองใหม่ (New World Order) และเชื่อกันว่าสมาคมอิลลูมิเนติ อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ของหลายๆประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776"


พรรคอนาคตใหม่.jpgธนาธร อนาคตใหม่ __2252807.jpg
  •  ผู้ถูกร้องที่ 2 นายธนาธร

-เนื่องจากเป็นนายทุนเว็บไซต์และหนังสือ ฟ้าเดียวกัน นำเสนอแนวคิด "รัฐไทยใหม่" เหมือนนายทักษิณ ชินวัตร (น.6)

-แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสนับสนุนม็อบ นปช.เมื่อปี 2553

-แสดงความคิดเห็น ต้องสานต่อภารกิจของคณะราษฎร 2475 ที่ 86 ปียังไม่สำเร็จ

-แสดงความคิดเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยไม่เคยบอกว่า จะงดเว้นหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญไว้ 


ปิยบุตร
  • ผู้ถูกร้องที่ 3 นายปิยบุตร

-มีนโยบายลงนามสัตยาบันฯว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2561 แสดงให้เห็นถึง "เจตนาที่ต้องการจะลดบทบาทอำนาจของสถาบัน" (น.10)

-อภิปรายในงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "การเมือง ความยุติธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์"

-แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กถึง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิกมาตรา 279 ที่รับรองการกระทำประกาศและคำสั่งของ คสช.

-อ่านแถลงการณ์ต่อการยุบพรรคไทยรักษาชาติของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. บอกว่า หากพรรคการเมืองที่ถูกยุบเป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้าน คสช. ถือเป็น เจตนาใส่ร้าย คสช.ว่าเป็นเผด็จการ กล่าวหาว่า คสช.ที่เป็นรัฏฐาธิปัตย์เป็นเผด็จการ ในการเลือกตั้ง คสช.ก็ไม่ได้มีการตั้งพรรคการเมือง เพียงแต่หัวหน้าคสช.เป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น (น.13/1)

ใช้คำว่า ตุลาการภิวัฒน์ ปั่นกระแสเหมือน รัฐบาลทักษิณ ยิ่งลักษณ์ เคยโพสต์คำว่ารัฐซ้อนรัฐ ถือว่า "มีเจตนาทำลายความน่าเชื่อถืออำนาจตุลาการของประเทศไทยว่า ไม่มีความชอบธรรม เป็นเครื่องมือทางการเมือง ไม่ปรากฎพยานหรือหลักฐานใดสนับสนุน"

  • ผู้ถูกร้องที่ 4 คณะกรรมการบริหารพรรค

-อ้างถึง น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ต่อการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีการขุดคุ้ยก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงอดีตของน.ส.พรรณิการ์ ในฐานะบก.ข่าวต่างประเทศ ของสำนักข่าววอยซ์ทีวี และพาดพิงถึง คณะกรรมการบริหาร พานทองแท้ ชินวัตร พินทองทา ชินวัตร ซึ่งอยู่ในกลุ่มเครือข่ายทักษิณ โดยลาออกจาก บก.ข่าวต่างประเทศมาเล่นการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นแนวร่วมฝ่ายทักษิณ (น.17/1)


พรรณิการ์ อนาคตใหม่​ แถลง_190604_0007.jpg

'ณฐพร โตประยูร' คือใคร?

นายณฐพร บอกเล่า ประวัติส่วนตนและแนวคิดการฟ้องต่อผู้ถูกร้องทั้ง 4 ในคำร้องตอนหนึ่งว่า ผู้ร้องเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินและประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่น้อยกว่า 6 ปี และยังเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ปัจจุบันไม่ได้ทำงานให้แก่หน่วยราชการใด ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ไม่มีเหตุโกรธเคือง หรือขัดแย้ง หรือรู้จักเป็นการการส่วนตัวกับผู้ถูกร้องทั้ง 4 ยื่นคำร้องด้วยความตระหนักหน้าที่ของประชาชนไทย และการตอบแทนคุณแผ่นดิน ต้องพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ ป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลใดล้มล้างการปกครองฯ

จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า เขาคือหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาฟอกเงินกรณีขายที่ดินอดีตประธานสหกรณ์คลองจั่น มูลค่า 477 ล้านบาท เคยเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ของสนช. เคยเป็นทนายความเครือข่ายคนไทยรักชาติ

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชั่น (คปต.) เคยให้สัมภาษณ์ผ่าน "รายการเจาะลึกทั่วไทย" ทางช่องสปริงส์นิวส์ ถึง นายณฐพรที่เคยเป็นทีมทนายความต่อสู้คดีครั้งติดคุกที่กัมพูชาก่อนถูกปลดออกจากทีมว่า ตนไม่ทราบรายละเอียด แต่คงไม่ใช่เรื่องดี ส่วนการที่นายณฐพรเข้าสู่วงจรอำนาจได้เยอะนั้น คงเพราะแกมีเพื่อนเยอะ สังคมไทยเป็นระบอบอุปถัมภ์เส้นสาย ซึ่งนายณฐพรเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ตนก็เคยได้ยินมาทั้งเรื่องดีและไม่ดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง