ไม่พบผลการค้นหา
นักระบาดวิทยาคาดการณ์ว่า อาการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจอาจเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องกักตัวและไม่ได้เข้าสังคมมานานนับเดือน

ซานโดร กาเล คณบดีวิทยาลัยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบอสตัน และผู้ศึกษาผลกระทบจากการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคซาร์ส กล่าวว่า การกักตัวและความไม่แน่นอนของระยะเวลาที่จะสิ้นสุด และการรับรู้เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสว่าจะเป็นอย่างไรนั้น ส่งผลต่อความวิตกกังวลของคนที่เพิ่มขึ้น

‘พวกเราเป็นสัตว์สังคมและพวกเราต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งทางด้านร่างกายและสังคมกับผู้อื่น’ กาเลกล่าว

ทั้งนี้ กาเลประเมินว่า การกักตัวสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต ทั้งภาวะวิตกกังวล เครียดและซึมเศร้า ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการบริโภคแอลกอฮอล์และการใช้ยาที่เพิ่มขึ้นด้วย

กาเลยังเตือนด้วยว่า ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและผู้คนที่อยู่ชายขอบของสังคมอื่นๆ นั้น เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตขึ้นมาอีกครั้งจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการระบาดของเชื้อไวรัสนั้นก่อให้เกิดความตึงเครียด ทั้งในเรื่องของการตกงาน รวมไปถึงการดูแลเด็กและะผู้ปกครองให้พ้นจากความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการระบาด

คณบดีวิทยาสาธารณสุขจึงเน้นย้ำว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางด้านจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ว่าอาการป่วยทางด้านจิตใจกำลังจะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ของการระบาดในครั้งนี้

เราจะจัดการสุขภาพจิตในช่วงการระบาดได้อย่างไร

คริส อันเดอร์ฮิลล์ ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งองค์การ cities RISE และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเสนอให้สร้างกรอบการทำงานในแต่ละวันขึ้นมาในช่วงที่ต้องกักตัวและทำงานอยู่ที่บ้าน โดยเขาระบุว่า ให้จัดกิจวัตรประจำวันให้เหมือนก่อนช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด ตั้งแต่การตื่นนอน การจัดที่นอน การอาบน้ำและกิจกรรมอื่นๆ ตลอดวัน

นอกจากนี้อันเดออร์ฮิลล์ยังแนะนำให้แบ่งชั่วโมงการทำงานและการจัดช่วงเวลาให้ตัวเองพักเบรกจากการทำงานในช่วงสั้นๆ รวมไปถึงการงีบหลับสัก 20-30 นาทีหากร่างกายต้องการ

อันเดอร์ฮิลล์อธิบายว่า การจะหยุดการทำงานได้นั้นจะต้องมีกิจกรรมที่แตกต่างออกไปจากการทำงานโดยสิ้นเชิง เช่น การทำอาหาร การทำความสะอาดบ้าน หรือการฟังเพลง เป็นต้น นอกจากนี้เขายังย้ำว่าการเสพข่าวแต่พอดีในช่วงเวลาของการกักตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญ หากเสพข่าวมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเครียดขึ้นได้

ที่มา Weforum / CBC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง