NEWS

คุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.ที่จะรับการเลือกตั้ง

by พักตร์วิภา พรมเลิศ 17 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:32 น.

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ของพรรคใดพรรคหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งเรื่องของสัญชาติ อายุ การศึกษา และการสังกัดพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อ ผู้ที่จะสมัครก็จะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน 

 

โดยผู้สมัคร ส.ส. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ยกเว้นแต่ผู้สมัครรายนั้น เคยเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.มาก่อน ส่วนการสังกัดพรรคนั้น โดยปกติ ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง แต่เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกรณียุบสภา หฎหมายกำหนดให้ลดจำนวนวันที่สังกัดพรรคลง โดยให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้งก็สามารถสมัครได้

 

แต่เดิม กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่า ผู้สมัคร ส.ส.ต้องเป็นเพศชายหรือหญิง แต่กฎหมายใหม่ มีการแก้ไขโดยกำหนดให้พรรคการเมืองต้องส่ง ส.ส.ชายและหญิงในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทางประชาธิปไตย แต่ส่วนใหญ่ทุกพรรคก็ยังมีจำนวนผู้สมัครหญิงน้อยมากเช่นเดิม

 

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต
การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต
เอกสารหลักฐานการสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ต้องใช้มากกว่า เอกสารหลักฐานการสมัคร…
การให้หมายเลขลงคะแนนของ ส.ส.แบ่งเขต
การให้หมายเลขลงคะแนนของ ส.ส.แบ่งเขต
สำหรับหมายเลขที่จะใช้ในการลงคะแนนของ ส.ส.แบบแบ่งเขต ก็คือหมายเลขที่หัวหน้าพรรคการเมืองจับสลากได้ในวันยื่นใบสมัคร…
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
สิ้นสุดวันเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว…
เครือข่ายผู้หญิงร้อง กกต.เพิ่มจำนวนผู้สมัคร ส.ส.หญิง
เครือข่ายผู้หญิงร้อง กกต.เพิ่มจำนวนผู้สมัคร ส.ส.หญิง
เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยเรียกร้อง คณะกรรมมการการเลือกตั้ง ทำความเข้าใจพรรคการเมืองให้สร้างความเท่าเทียมแก่ผู้สมัคร…
คุณสมบัติพรรคการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
คุณสมบัติพรรคการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
กกต.จะเปิดพรรครับสมัครส.ส.ในอีก 3 วัน ส่วนพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ต้องได้รับการจดแจ้งจัดตั้งแล้วเท่านั้น…
เสนอลงสัตยาบรรณ พรรคอันดับ 1 ตั้งรัฐบาล
เสนอลงสัตยาบรรณ พรรคอันดับ 1 ตั้งรัฐบาล
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอให้พรรคการเมืองทำสัตยาบรรณร่วมกันให้พรรคที่ได้อันดับหนึ่งต้องได้จัดตั้งรัฐบาล…
เปิดตัวพรรครักษ์สันติอย่างเป็นทางการ
เปิดตัวพรรครักษ์สันติอย่างเป็นทางการ
แกนนำพรรครักษ์สันติมีการเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ ภายหลังได้รับการรับรองจาก…
"ยิ่งลักษณ์"นำทีมสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรุ่งนี้
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเผยพรุ่งนี้(19 พ.ค.)น.ส.ยิ่งลักษณ์จะนำทีมลูกพรรคไปสมัครส.ส.บัญชีรายชื่ด้วยตนเอง…
TOP
NOW :