NEWS

เสียสิทธิ์ 8 ข้อแน่ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง

by สุภัสสรณ์ จันทะพันธ์ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 08:25 น.

หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะทำให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง 8 ข้อทันที

 

สิทธิทางการเมือง 8 ประการ

1.เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

2. เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

3. เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

4. เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเห็นว่าการเลือกไม่สุจริต

5. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย

6. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้ ส.ว. มีมติถอดถอนบุคคลในตำแหน่งสำคัญ ที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต

7. เสียสิทธิเข้าชื่อขอให้สภาท้องถิ่น เช่น สภา อบต. สภาเทศบาล พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

8. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิต่าง ๆ

RELATED CONTENT

คุณสมบัติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
คุณสมบัติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้ (3 มี.ค.56)…
เตรียมความพร้อมไปเลือกตั้ง 2 ก.พ.57
เตรียมความพร้อมไปเลือกตั้ง 2 ก.พ.57
ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคมนี้ และวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่…
ชมรมกำนัน-ผญบ.ค้านร่าง รธน.
ชมรมกำนัน-ผญบ.ค้านร่าง รธน.
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราชการส่วนท้องถิ่น เคลื่อนไหวคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ…
เปิดหีบเลือกตั้ง ส.ว. กกต.คาดใช้สิทธิ์ร้อย 70
เปิดหีบเลือกตั้ง ส.ว. กกต.คาดใช้สิทธิ์ร้อย 70
เปิดหีบเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ทั่วประเทศแล้วตั้งแต่ช่วงเช้า ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง…
กกต. ขอให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แจ้งเหตุพรุ่งนี้ !!
กกต. ขอให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แจ้งเหตุพรุ่งนี้ !!
กกต.ขอให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไปแจ้งขัดข้องวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมือง…
กกต.เตือน ปชช.แจ้งเหตุไม่ไปใช้ ลต.ล่วงหน้าป้องกันสิทธิ
กกต.เตือน ปชช.แจ้งเหตุไม่ไปใช้ ลต.ล่วงหน้าป้องกันสิทธิ
กกต. เตือน ปชช. แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าป้องกันการเสียสิทธิย้ำเฉพาะผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต…
ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่พลาดเลือกตั้งล่วงหน้า
ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่พลาดเลือกตั้งล่วงหน้า
เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ผ่านมา (26 มิถุนายน) มีประชาชนหลายราย ที่พลาดจากการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด…
พนัส - ปิยบุตร ชี้ศาลรธน.ละเมิดกม.เสียเอง
พนัส - ปิยบุตร ชี้ศาลรธน.ละเมิดกม.เสียเอง
คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ที่สั่งให้สภาผู้แทนราษฎร ระงับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ…
TOP
NOW :