NEWS

การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต

by พักตร์วิภา พรมเลิศ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:05 น.

เอกสารหลักฐานการสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ต้องใช้มากกว่า เอกสารหลักฐานการสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 

วันสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตในสมัยนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม รวม 5 วัน เท่ากับจำนวนวันรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แต่รูปแบบการสมัครจะแตกต่างจาก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต ต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละเขต ส่วนเอกสารประกอบการสมัครก็มีมากกว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าผู้สมัครเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้สำเนาบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประชาชนแทน  นอกจากนั้น ก็มีสำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการส่งลงสมัครจากหัวหน้าพรรค รูปถ่ายหน้า ขนาดประมาณ 8.5 X 13.5 เซนติเมตร จำนวนตามที่ กกต.กำหนด และสำเนาหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ก็ยังเป็นคนละ 5000 บาทเท่ากับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อการรับสมัครสิ้นสุดลง กกต.จะส่งเงินเหล่านี้ไปเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

สภาฯ เตรียมรับ ส.ส.ชุดใหม่พรุ่งนี้
สภาฯ เตรียมรับ ส.ส.ชุดใหม่พรุ่งนี้
สภาฯ เตรียม รับ ส.ส. ชุดที่ 24 รอสมาชิกมาแสดงตนหลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งพรุ่งนี้…
ร้องเลือกตั้งโมฆะ-คัดค้านเลือกตั้ง
ร้องเลือกตั้งโมฆะ-คัดค้านเลือกตั้ง
อดีตนักศึกษา 3 คน ร้องศาลฏีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่…
เอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
เอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร…
การให้หมายเลขลงคะแนนของ ส.ส.แบ่งเขต
การให้หมายเลขลงคะแนนของ ส.ส.แบ่งเขต
สำหรับหมายเลขที่จะใช้ในการลงคะแนนของ ส.ส.แบบแบ่งเขต ก็คือหมายเลขที่หัวหน้าพรรคการเมืองจับสลากได้ในวันยื่นใบสมัคร…
ขั้นตอนสู่การเลือกตั้ง หลังยุบสภา
ขั้นตอนสู่การเลือกตั้ง หลังยุบสภา
หลังจากวันพรุ่งนี้ จะเป็นการยุบสภาอย่างเป็นทางการ ดังนั้น หน้าที่หลักที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอยู่ที่…
วิธีจัดลำดับการยื่นใบสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
วิธีจัดลำดับการยื่นใบสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ค.54) ก็จะเป็นวันเปิดรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อวันแรก ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร…
กกต.รับรองผล ส.ส. 12 ก.ค.
กกต.รับรองผล ส.ส. 12 ก.ค.
กรรมการการเลือกตั้ง คาดจะประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและเเบบแบ่งเขตได้ในวันที่…
การปิดประกาศและป้ายหาเสียงของผู้สมัคร
การปิดประกาศและป้ายหาเสียงของผู้สมัคร
ขณะนี้ทุกพรรคการเมืองเดินหน้ารณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่แล้ว มีการติดป้ายประกาศหาเสียงจำนวนมาก…
TOP
NOW :