NEWS

การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต

by พักตร์วิภา พรมเลิศ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:05 น.

เอกสารหลักฐานการสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ต้องใช้มากกว่า เอกสารหลักฐานการสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 

วันสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตในสมัยนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม รวม 5 วัน เท่ากับจำนวนวันรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แต่รูปแบบการสมัครจะแตกต่างจาก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต ต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละเขต ส่วนเอกสารประกอบการสมัครก็มีมากกว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ้าผู้สมัครเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้สำเนาบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประชาชนแทน  นอกจากนั้น ก็มีสำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการส่งลงสมัครจากหัวหน้าพรรค รูปถ่ายหน้า ขนาดประมาณ 8.5 X 13.5 เซนติเมตร จำนวนตามที่ กกต.กำหนด และสำเนาหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ก็ยังเป็นคนละ 5000 บาทเท่ากับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อการรับสมัครสิ้นสุดลง กกต.จะส่งเงินเหล่านี้ไปเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

เอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
เอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร…
สภาฯ เตรียมรับ ส.ส.ชุดใหม่พรุ่งนี้
สภาฯ เตรียมรับ ส.ส.ชุดใหม่พรุ่งนี้
สภาฯ เตรียม รับ ส.ส. ชุดที่ 24 รอสมาชิกมาแสดงตนหลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งพรุ่งนี้…
การให้หมายเลขลงคะแนนของ ส.ส.แบ่งเขต
การให้หมายเลขลงคะแนนของ ส.ส.แบ่งเขต
สำหรับหมายเลขที่จะใช้ในการลงคะแนนของ ส.ส.แบบแบ่งเขต ก็คือหมายเลขที่หัวหน้าพรรคการเมืองจับสลากได้ในวันยื่นใบสมัคร…
บรรยากาศรับสมัคร ส.ส.เขตในหลายจังหวัด
บรรยากาศรับสมัคร ส.ส.เขตในหลายจังหวัด
วันนี้เป็นวันแรกที่ กกต.เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ โดยไฮไลท์อยู่ที่กรุงเทพมหานคร…
ร้องเลือกตั้งโมฆะ-คัดค้านเลือกตั้ง
ร้องเลือกตั้งโมฆะ-คัดค้านเลือกตั้ง
อดีตนักศึกษา 3 คน ร้องศาลฏีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่…
การปิดประกาศและป้ายหาเสียงของผู้สมัคร
การปิดประกาศและป้ายหาเสียงของผู้สมัคร
ขณะนี้ทุกพรรคการเมืองเดินหน้ารณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่แล้ว มีการติดป้ายประกาศหาเสียงจำนวนมาก…
วิธีจัดลำดับการยื่นใบสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
วิธีจัดลำดับการยื่นใบสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ค.54) ก็จะเป็นวันเปิดรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อวันแรก ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร…
สรุปผลการรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
สรุปผลการรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
กกต.แถลงสรุปผลการรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มี26พรรคการเมือง มีส.ส.ทั้งหมด…
TOP
NOW :