บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้า ที่เขตปทุมวัน

by VoiceNews 26 มิถุนายน 2554 เวลา 14:18 น.
บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้า ที่เขตปทุมวัน

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตปทุมวัน มีนิสิต - นักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

EMBED CODE :
Wednesday, Oct 01 2014