NEWS

กยศ.เตือนผู้กู้ยืมชำระเงินก่อนวันที่ 5 ก.ค.

by บุญญิสา เพ็งบุญมา 30 มิถุนายน 2554 เวลา 09:33 น.

กยศ. เตือนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ติดต่อชำระเงินคืนก่อน 5กรกฎาคมนี้ เพื่อช่วยส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง

 

รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาและครบกำหนดชำระเงินคืนแล้ว ประมาณ 2.7ล้านราย โดยผู้กู้ยืมทุกคนมีหน้าที่ชำระเงินคืนกองทุนฯ ภายในวันที่ 5กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่จบการศึกษามาแล้ว 2ปีขึ้นไป ให้ช่วยกันมาชำระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อจะนำเงินที่ได้รับคืนดังกล่าวไปหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องอีกจำนวนมาก

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้กู้ยืมยังไม่มีรายได้หรือเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ หรือจลาจล สามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน 6เดือน รวมระยะเวลาขอผ่อนผันไม่เกิน 2ปี ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 

นอกจากนั้น ในปีนี้ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได้ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกก่อนวันที่ 5กรกฎาคมนี้เช่นกัน โดยใช้เงื่อนไขหลักเกณฑ์แบบเดียวกับ กยศ. ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1551หรือ 02-2088699หรือ 02-6104888ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

Source : News Center / Thannews / news.dmc.tv ( Image)

RELATED CONTENT

กยศ. จี้ชำระหนี้คืนกองทุนก่อน 5 ก.ค.นี้
กยศ. จี้ชำระหนี้คืนกองทุนก่อน 5 ก.ค.นี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มาติดต่อชำระเงินคืนตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด…
กยศ.เพิ่มช่องทางชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
กยศ.เพิ่มช่องทางชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพิ่มช่องทางรับชำระหนี้ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส…
กยศ. ชวนองค์กรทำ MOU สร้างความรับผิดชอบผู้กู้ยืมชำระหนี้
กยศ. ชวนองค์กรทำ MOU สร้างความรับผิดชอบผู้กู้ยืมชำระหนี้
กยศ. ชวนองค์กรนายจ้างทำ MOU เพื่อชาติ สร้างความรับผิดชอบผู้กู้ยืมชำระหนี้…
กยศ. เปิดระบบกู้ยืมเทอม 1 ปี 54 ตั้งแต่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป
กยศ. เปิดระบบกู้ยืมเทอม 1 ปี 54 ตั้งแต่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดระบบ e-Studentloan ให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นขอกู้ยืมในภาคเรียนที่…
เบี้ยวชำระหนี้ กยศ. สะเทือนเครดิตในองค์กร
เบี้ยวชำระหนี้ กยศ. สะเทือนเครดิตในองค์กร
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยสถานะของกองทุนขณะนี้ว่า มีผู้ครบกำหนดชำระหนี้กว่า…
กยศ.ย้ำหลักเกณฑ์ใหม่กระทบ 'ผู้กู้' ไม่ถึงร้อยละ 10
กยศ.ย้ำหลักเกณฑ์ใหม่กระทบ 'ผู้กู้' ไม่ถึงร้อยละ 10
ผู้จัดการ กยศ. ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ขอเงินกู้ยืมรอบใหม่ กระทบนักเรียน-นักศึกษา…
ดีเอสไอ เล็งฟันสถานศึกษา เหตุทุจริตทุน กยศ.-กรอ.
ดีเอสไอ เล็งฟันสถานศึกษา เหตุทุจริตทุน กยศ.-กรอ.
ดีเอสไอ เผยได้ให้ ผบ.สำนักคดีความมั่นคงเข้าพบผู้จัดการกองทุน กยศ. เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย…
แก้กฎหมายหักเงินเดือนใช้หนี้ กยศ.
แก้กฎหมายหักเงินเดือนใช้หนี้ กยศ.
กยศ. เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ เพื่อให้อำนาจ กยศ.…
TOP
NOW :