กมธ.ยึด ส.ส.เขต 375 บัญชีรายชื่อ 125

by VoiceNews 11 มกราคม 2554 เวลา 20:00 น.

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมีมติ เปลี่ยนแปลง สส.เขต ลดลงเหลือ 375 คน และ เพิ่ม สส. ระบบบัญชีรายชื่อ 125 คน 

 
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พศ.. ซึ่งมีนายเทอดพงษ์ ไชยนันท์ เป็นประธาน ได้ประชุมสรุปการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องที่มาของ สส. มาตรา 93 ถึง 98 โดยเปลี่ยนแปลง สส.เขต ลดลงเหลือ 375 คน และ เพิ่ม สส. ระบบบัญชีรายชื่อ 125 คน ซึ่ง กรรมาธิการที่เป็นส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคชาติไทยพัฒนา ภูมิใจไทย เพื่อแผ่นดิน รวมชาติพัฒนา และมาตุภมิ รวมทั้ง สว บางส่วน ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขจำนวนดังกล่าว จึงขอสงวนคำแปรญัญติ และสนับสนุนให้กลับไปใช้ สส. เขต 400 คน บัญชีรายชื่อ100 คน 
 
อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้มีการถกเถียงกันอย่างตรึงเครียด และได้มีการลงมติ โดยปรากฎว่าได้เสียงสนับสนุนทั้ง 2 ร่าง เท่ากัน คือ 17 เสียง ดังนั้น ประธานจึงชี้ขาดให้คงร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการชุดที่มีนายสมบัติ ดำรงธัญญวงศ์ เป็นประธาน ซึ่งคือเปลี่ยนแปลง สส.เขต ลดลงเหลือ 375 คน และ เพิ่ม สส. ระบบบัญชีรายชื่อ 125 คน 
 
Produced by VoiceTV
EMBED CODE :
Wednesday, Sep 17 2014