MORE NEWS

BUSINESS

ATTA เดินหน้าปรับภาพลักษณ์ทัวร์จีน
สมาคมแอตต้า เดินหน้าปรับปรุงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย-จีน ให้เป็นที่ยอมรับของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวจีน

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 18:30

video
โพสต์อิสรภาพ ปล่อย 14 นศ.ไร้เงื่อนไข
ผู้สนับสนุน 14 นักศึกษาจัดกิจกรรมโพสต์อิสรภาพ เย็นนี้ ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ในไทยยังสงบดี

VARIETY PROGRAMMES

DIVAS CAFE

video
ปรัชญาเปิดกะลา
ทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาวิชาปรัชญาที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาหรือคุณธรรม เมื่อล่าสุดข้อสอบของเด็กนักเรียนในฝรั่งเศส ถามว่า "การเมืองไม่จำเป็นต้องยึดกับความจริง จริงหรือ" มาย้อนดูความขาดแคลนการสอนวิชาปรัชญาในไทย

WORLD

video
IS สังหารเด็ก 74 คน หลังปฏิเสธการอดอาหารช่วงรอมฎอน
IS สังหารเด็ก 74 คน หลังปฏิเสธการอดอาหารช่วงรอมฎอน
TOP
NOW :