NEWS

นักวิชาการเสนอทางออกน้ำท่วม

by Chitnapa sommano 2 ธันวาคม 2554 เวลา 18:40 น.

นักวิชาการหลากหลายสาขาร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและรับมือวิกฤติน้ำท่วมในปัจจุบันและวางแผนป้องกันในอนาคต โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของในหลวง เมื่อปี 2546 

 

ในการประชุมวิชาการพระราชดำริ : แสงส่องทางออกจากวิกฤติน้ำท่วม นายจริย์ ตุลยานนท์ กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาและอดีตอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม2546ว่า ต้องทำคันกั้นน้ำตลอดแนวฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวกรุงเทพมหานคร เพราะน้ำท่วมล้นตลิ่งทุก3-5ปี และก่อให้เกิดอุทกภัยรุนแรงทุก 20 ปี นั่นคือปี2538,2549,และปีนี้2554 นอกจากนี้พระองค์ทรงมีหลักการในการจัดการน้ำอย่างถูกต้อง และได้มีพระราชดำริว่าทรงเป็นผู้เขียนหลักการ แต่วิธีปฏิบัติต้องอาศัยนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ


นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นย้ำในเรื่องหลักการวิธีการทางสังคม โดยผู้ปฏิบัติจัดการน้ำต้องทำความเข้าใจและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจข้อมูลอย่างถูกต้อง และสื่อสารข้อมูลสู่ประชาชนอย่างแม่นยำ. เช่น การสร้างคันกั้นน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ และการเปิดประตูระบายน้ำในที่ต่างๆ เป็นต้น 

 

นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล นักวิชาการอิสระ ระบุว่า น้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินและสาธารณูปโภค เมื่อเทียบกับปี2538พบว่า ปีนี้ความเสียเบื้องต้นอยู่ที่ 824,000ล้านบาท แต่ในปี 2538 เสียหาย 72,000ล้านบาท เพราะในปีนี้เกิดน้ำท่วมกับนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจจำนวนมาก ทำให้ความเสียหายมากกว่าปี 2538 เกือบ700,000ล้านบาท

ด้านศาตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอแนวทางแก้ไขน้ำท่วมแบบบูรณาการหลายมิติ 11 แนวทาง เช่น 1.สร้างระบบทางด่วนพิเศษระบายน้ำท่วม หรือ Super-Express Floodway 2.ปรับปรุงระบบระบายน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบ เช่น ขยายประตูน้ำให้สอดคล้องกับขนาดคลองหรือปรับปรุงระบบถนนในปัจจุบันที่ปิดกั้นทางน้ำท่วมไหลหลาก อย่างมอเตอร์เวย์,บางนาตราดและพระราม2  3.ปรับปรุงระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า  4.วางแผนพัฒนากรุงเทพและเมืองบริวารในอนาคต 5.จัดเก็บภาษีน้ำท่วมและการประกันภัย 6.ออกมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมืองโดยใช้แผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม7.วางแผนแม่บทควบคุมป้องกันน้ำท่วมโดยใช้สิ่งก่อสร้างในลุ่มน้ำต่างๆ และ 8. และจัดทำแผนแม่บทกำหนดระยะเวลาการเพาะปลูกในลุ่มน้ำท่วมอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับการแปรปรวนและผกผันของภูมิอากาศในอนาคต เป็นต้น 

 

 

Produced by VoiceTV 

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

เร่งสร้างระบบพื้นฐานป้องกันน้ำท่วม
เร่งสร้างระบบพื้นฐานป้องกันน้ำท่วม
รองนายกรัฐมนตรี คาดปี 2555 ประเทศไทยจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 7 จากการเร่งสร้างระบบพื้นฐานป้องกันน้ำท่วม…
แผนแม่บทการจัดการน้ำ
แผนแม่บทการจัดการน้ำ
นายกรัฐมนตรี ประกาศแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักการวางแนวทางการดำเนินงานปรับ…
"กิตติรัตน์" มั่นใจแผนจัดการน้ำดันจีดีพีโต 7%
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจแผนบริหารจัดการน้ำ ดันศก.ไทยปี 55 ขยายตัว…
นายกฯตรวจเยี่ยมโครงการน้ำ จ.นครนายก
นายกฯตรวจเยี่ยมโครงการน้ำ จ.นครนายก
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภุมิทัศน์เขื่อนขุนด่านปราการชล…
นายกฯแถลงแผนแม่บทจัดการน้ำ
นายกฯแถลงแผนแม่บทจัดการน้ำ
นายกรัฐมนตรี แถลงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีการแบ่งแผนการดำเนินงานเป็น…
“ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสฟลัดเวย์” 1 ใน 11 มาตรการแก้น้ำท่วม
“ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสฟลัดเวย์” 1 ใน 11 มาตรการแก้น้ำท่วม
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 23 พ.ย. 2554 ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่…
ระดมเงิน 3.5 แสนล้าน บริหารน้ำเสร็จกลางปี 56
ระดมเงิน 3.5 แสนล้าน บริหารน้ำเสร็จกลางปี 56
โฆษกปชป. ท้วงกรณี กยน.จะเสนอแผนฟื้นฟูน้ำท่วม 8 แผน เข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า…
ข้อเสนอแก้ปัญหาน้ำท่วม - การกัดเซาะชายฝั่ง
ข้อเสนอแก้ปัญหาน้ำท่วม - การกัดเซาะชายฝั่ง
กรุงเทพมหานคร จะเป็น 1 ใน 9 เมืองในทวีปเอเชีย ที่น้ำทะเลจะเอ่อเข้าท่วมเมืองนักวิชาการเสนอ…
TOP
NOW :