NEWS

อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม

by Sutthiporn Bunchuay 28 มีนาคม 2555 เวลา 15:26 น.

การประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยาครั้งที่ 10 ขึ้น ในหัวข้อ “อาเซียน: ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง” เพื่อเตรียมความพร้อมในปี 2558 ที่ไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่าสิบประเทศ จะรวมกันเป็น “ประชาคมอาเซียน”

 

หลายฝ่ายยังคงเห็นความเเตกต่างในเรื่องของชาติพันธุ์ไม่ใช่อุปสรรคของการรวมประชาคมอาเซียน

 

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง
ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง
สุทธิพร บุญช่วย รายงานสดจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรถึงการเตรียมความพร้อมในปี…
ชายแดนใต้ - อินโดนีเซีย ตัวอย่างบาดแผลจากความรุนแรง
ชายแดนใต้ - อินโดนีเซีย ตัวอย่างบาดแผลจากความรุนแรง
ในช่วงสุดท้ายของการประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยาครั้งที่ 10 ในหัวข้อ " อาเซียน…
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้ ตอนจบ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้ ตอนจบ
รายการคิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่19 สิงหาคม 2555 ใครๆก็ไปอาเซียน...แล้วคิดเล่นเห็นต่างจะไม่ไปอาเซียนได้อย่างไร??…
 ภาพยนตร์อุษาคเนย์สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนอาเซียน
ภาพยนตร์อุษาคเนย์สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนอาเซียน
ASEAN School ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2555 (12.00น.) ความพร้อมก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน…
ประวัติศาสตร์อันตราย หากใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
ประวัติศาสตร์อันตราย หากใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
ในงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล…
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้
รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2555
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ติดตามการเตรียม ความพร้อม ก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งวันนี้…
นักวิจัยชี้ 'อาเซียน' ยังไม่พร้อมเปิดประชาคม
นักวิจัยชี้ 'อาเซียน' ยังไม่พร้อมเปิดประชาคม
นักวิชาการ ยอมรับ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ยังไม่พร้อมรวมตัวเป็นประชาคมปลายปีนี้เพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับความหลากหลาย…
TOP
NOW :