NEWS

รมว.สาธารณสุขพอใจรวม 3 กองทุนสุขภาพ

by อัจฉราวรรณ์ สุวรรณสมบัติ 18 เมษายน 2555 เวลา 16:45 น.

รมว.สาธารณสุข พอใจภาพรวม การรวม 3 กองทุนสุขภาพ เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมยอมรับว่ายังคงมีปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดในการใช้สิทธิ์ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการ ปรับการให้บริการฉุกเฉินแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยการรวม 3 กองทุนสุขภาพ มาบูรณาการดูแลผู้ป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉิน ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ภายใต้โครงการ "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน" นั้น ปรากฏว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

 

โครงการดังกล่าวได้ให้การดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูง เป็นที่น่าพอใจ เฉพาะ 7 วันอันตราย มีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้สิทธิ์กว่า 400 คน มีความผิดพลาดเพียงร้อยละ 0.01 เท่านั้น แต่ยอมรับว่ายังคงมีปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดในการใช้สิทธิ์ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งต้องนำเข้าที่ประชุมร่วม 3 กองทุน และปรับระบบเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้น ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

 

สำหรับข้อร้องเรียนของประชาชนที่ว่า การขอรับบริการฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีความล่าช้านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบมีข้อบกพร่องจริงในบางพื้นที่ ซึ่งเกิดจากประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เกินกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม จะให้มีการทบทวนเป็นรายพื้นที่ว่าต้องมีการจัดสรรอย่างไร เพื่อให้บริการได้เร็วขึ้น

 

Produced by voiceTV

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

หลักประกันสุขภาพ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ
หลักประกันสุขภาพ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการสร้างหลักประกันสุขภาพของคนไทย…
สพฉ.เตรียมพร้อม รับผู้ป่วยฉุกเฉิน 3กองทุน
สพฉ.เตรียมพร้อม รับผู้ป่วยฉุกเฉิน 3กองทุน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อม แนวทางบูรณาการ 3 กองทุน…
ดีเดย์ 1 เม.ย.ดูแลผู้ป่วยมาตรฐานเดียวกัน
ดีเดย์ 1 เม.ย.ดูแลผู้ป่วยมาตรฐานเดียวกัน
นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สาธารณสุข และ 3 กองทุน ทำงานด้านสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน…
มาตรฐานเดียว “ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกที่”
มาตรฐานเดียว “ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกที่”
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2555 รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน…
รัฐบาลเร่งดำเนินนโยบายกองทุนสุขภาพ
รัฐบาลเร่งดำเนินนโยบายกองทุนสุขภาพ
รัฐบาล ยืนยันเร่งดำเนินนโยบายกองทุนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น…
สปสช. แจ้ง เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงสงกรานต์ รักษา รพ. ได้ทุกที่
สปสช. แจ้ง เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงสงกรานต์ รักษา รพ. ได้ทุกที่
เลขา สปสช. เผย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้ประสบเหตุป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารักษา…
ชี้แจงคำนิยามผู้ป่วยฉุกเฉิน
ชี้แจงคำนิยามผู้ป่วยฉุกเฉิน
ยังเป็นข้อสงสัยของหลายฝ่าย เกี่ยวกับคำจำกัดความ ของกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน…
สธ.เร่งยกระดับสาธารณสุขรองรับ 'โครงการ 30บาท'
สธ.เร่งยกระดับสาธารณสุขรองรับ 'โครงการ 30บาท'
นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพรองรับ…
TOP
NOW :