รัฐสภาลงมติเห็นชอบ มาตรา 291/4 ลักษณะต้องห้าม ส.ส.ร.

by บัญชา มีชูสาร 21 เมษายน 2555 เวลา 11:39 น.

ที่ประชุมร่วม รัฐสภา ลงมติเห็นชอบ มาตรา 291/4 เกี่ยวกับ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก จำนวน  22 คน ด้วยคะแนนเสียง 324 เสียง

 

ที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมวาระ 2 วันนี้ (21 เม.ย.) ซึ่งเป็นการประชุมใน 6 โดยการได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.30 น. ซึ่งช้ากว่ากำหนดราว 1 ชั่วโมง 30 น. เนื่องจากปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ  ซึ่งเมื่อเปิดประชุมประธานรัฐสภาได้ให้สมาชิกลงมติ ในมาตรา 291/4  เกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก จำนวน  22 คน  โดยผลการลงมติที่ประชุมได้ผ่านในมาตรานี้ ด้วยคะแนนเสียง 324 เสียง และไม่เห็นด้วย 15 เสียง  ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้ให้มีการอภิปรายต่อไปใน มาตรา 291/5 เรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ แล้วเสร็จภายใน 75 วัน และการนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่นมาบังคับใช้ รวมถึงอำนาจในการตัดสินคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตามก่อนการแปรญัตติในมาตรา 291/5  ที่ประชุมรัฐสภามีมติ 324 ต่อ 15 เสียง ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291/4 ว่าด้วนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.ร.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่าจะมีการรือนอกรอบระหว่างวิปทั้ง 3 ฝ่ายและประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯในวันนี้ เพื่อให้มีการพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายค้านและ ส.ว.ในส่วนที่เห็นว่ามีสาระสำคัญ ซึ่งหากคณะกรรมาธิการยอมแก้ไขเนื้อหาบางส่วน ก็จะสามารถลดจำนวนผู้แปรญัตติและระยะเวลาในการแปรญัตติได้ และจะสามารถลงมติในวาระที่3 ทันในวันที่ 8 พฤษภาคม แต่หากคณะกรรมาธิการไม่นำข้อเสนอไปพิจารณาก็เป็นสิทธิ์ของ ส.ส.ฝ่ายค้านในการแปรญัตติต่อไป

ส่วนคำแปรญัตติที่เสนอให้มีการแก้ไขนั้น ได้แก่ ที่มาและจำนวน ส.ส.ร.ตามมาตร 291/1 ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ควรมี ส.ส.ร.เพียงจังหวัดละ 1 คน และไม่ต้องการให้ ส.ส.ร.สรรหาเป็นไปตามเสียงข้างมากของรัฐสภา หรือได้ ส.ส.ร.ที่รับใบสั่งจากรัฐบาล ถึงแม้จะมีการลงมติในมาตราดังกล่าวแล้ว แต่เชื่อว่าสามารถยกเว้นข้อบังคับได้ หากเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ขณะที่การนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมาบังคับใช้ ฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถส่งคนของพรรคสงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ร.ได้ ส่วนการทำประชามติภายหลังร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก็ควรเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาก่อนการลงประชามติ

 

Produced by VoiceTV 

by บัญชา มีชูสาร 21 เมษายน 2555 เวลา 11:39 น.
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ถกร่างแก้ไข รธน.วันที่ 6 มาตรา 291/5
ถกร่างแก้ไข รธน.วันที่ 6 มาตรา 291/5
การอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อเป็นวันที่ 6 เป็นการพิจารณาในมาตรา 291/5 เกี่ยวกับการให้…
สภาถกแก้ รธน.วาระ2 จบแล้ว
สภาถกแก้ รธน.วาระ2 จบแล้ว
หลังจากที่มีการประชุมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ2 มานานกว่า 1 เดือน…
ขยายเวลาแก้ รธน.อีก 2 วัน
ขยายเวลาแก้ รธน.อีก 2 วัน
วิป 3 ฝ่ายและคณะกรรมาธิการ เห็นชอบขยายเวลาอภิปรายแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญออกไปในวันอังคารและพุธหน้า…
รัฐสภานัด ถกแก้ไข รธน.วันที่ 6
รัฐสภานัด ถกแก้ไข รธน.วันที่ 6
ประธานรัฐสภานัด ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ2 ต่อเนื่องเป็นวันที่…
ประชุมสภาฯ แก้ รธน. วาระ 2
ประชุมสภาฯ แก้ รธน. วาระ 2
วันนี้(18 เม.ย. ) ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ…
รัฐสภาพิจารณา แก้ รธน. 291 วาระ 2 วันที่ 2
รัฐสภาพิจารณา แก้ รธน. 291 วาระ 2 วันที่ 2
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เตรียมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย…
สภาถกร่างแก้ไข รธน.วันที่ 8
สภาถกร่างแก้ไข รธน.วันที่ 8
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เตรียมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย…
ส่งเรื่อง ส.ส.กดบัตรแทนกันให้ กก.จริยธรรม
ส่งเรื่อง ส.ส.กดบัตรแทนกันให้ กก.จริยธรรม
ประธานรัฐสภา เตรียมส่งเรื่อง ส.ส.กดบัตรแทนกันให้คณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม…

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS

video
103 ปี เชื่อมร้อยคนไทยกับสถาบันฯ ผ่านเพลง 'สรรเสริญพระบารมี'
ถอดความหมาย เพลง สรรเสริญพระบารมี 103 ปี เชื่อมโยงความรู้สึกคนไทย กับสถาบันพระมหาษัตริย์ อย่างแน่นแฟ้น

VARIETY PROGRAMMES

LEVEL UP

video
LevelUp! EP.37 : Game Controllers
รายการ LevelUp! ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559

WORLD

เกิดเหตุระเบิดสวนสาธารณะในญี่ปุ่น2ครั้ง ตายอย่างน้อย1ราย
เกิดเหตุระเบิด 2 ครั้งซ้อน ภายในบริเวณสวนสาธารณะในเมืองอุสึโนะมิยะ ของญี่ปุ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย สาเหตุการระเบิดยังไม่เป็นที่แน่ชัด
TOP
NOW :