NEWS

รัฐสภาลงมติเห็นชอบ มาตรา 291/4 ลักษณะต้องห้าม ส.ส.ร.

by บัญชา มีชูสาร 21 เมษายน 2555 เวลา 11:39 น.

ที่ประชุมร่วม รัฐสภา ลงมติเห็นชอบ มาตรา 291/4 เกี่ยวกับ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก จำนวน  22 คน ด้วยคะแนนเสียง 324 เสียง

 

ที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมวาระ 2 วันนี้ (21 เม.ย.) ซึ่งเป็นการประชุมใน 6 โดยการได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.30 น. ซึ่งช้ากว่ากำหนดราว 1 ชั่วโมง 30 น. เนื่องจากปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ  ซึ่งเมื่อเปิดประชุมประธานรัฐสภาได้ให้สมาชิกลงมติ ในมาตรา 291/4  เกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก จำนวน  22 คน  โดยผลการลงมติที่ประชุมได้ผ่านในมาตรานี้ ด้วยคะแนนเสียง 324 เสียง และไม่เห็นด้วย 15 เสียง  ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้ให้มีการอภิปรายต่อไปใน มาตรา 291/5 เรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ แล้วเสร็จภายใน 75 วัน และการนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่นมาบังคับใช้ รวมถึงอำนาจในการตัดสินคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตามก่อนการแปรญัตติในมาตรา 291/5  ที่ประชุมรัฐสภามีมติ 324 ต่อ 15 เสียง ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291/4 ว่าด้วนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.ร.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่าจะมีการรือนอกรอบระหว่างวิปทั้ง 3 ฝ่ายและประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯในวันนี้ เพื่อให้มีการพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายค้านและ ส.ว.ในส่วนที่เห็นว่ามีสาระสำคัญ ซึ่งหากคณะกรรมาธิการยอมแก้ไขเนื้อหาบางส่วน ก็จะสามารถลดจำนวนผู้แปรญัตติและระยะเวลาในการแปรญัตติได้ และจะสามารถลงมติในวาระที่3 ทันในวันที่ 8 พฤษภาคม แต่หากคณะกรรมาธิการไม่นำข้อเสนอไปพิจารณาก็เป็นสิทธิ์ของ ส.ส.ฝ่ายค้านในการแปรญัตติต่อไป

ส่วนคำแปรญัตติที่เสนอให้มีการแก้ไขนั้น ได้แก่ ที่มาและจำนวน ส.ส.ร.ตามมาตร 291/1 ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ควรมี ส.ส.ร.เพียงจังหวัดละ 1 คน และไม่ต้องการให้ ส.ส.ร.สรรหาเป็นไปตามเสียงข้างมากของรัฐสภา หรือได้ ส.ส.ร.ที่รับใบสั่งจากรัฐบาล ถึงแม้จะมีการลงมติในมาตราดังกล่าวแล้ว แต่เชื่อว่าสามารถยกเว้นข้อบังคับได้ หากเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ขณะที่การนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมาบังคับใช้ ฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถส่งคนของพรรคสงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ร.ได้ ส่วนการทำประชามติภายหลังร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก็ควรเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาก่อนการลงประชามติ

 

Produced by VoiceTV 

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ถกร่างแก้ไข รธน.วันที่ 6 มาตรา 291/5
ถกร่างแก้ไข รธน.วันที่ 6 มาตรา 291/5
การอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อเป็นวันที่ 6 เป็นการพิจารณาในมาตรา 291/5 เกี่ยวกับการให้…
สภาถกแก้ รธน.วาระ2 จบแล้ว
สภาถกแก้ รธน.วาระ2 จบแล้ว
หลังจากที่มีการประชุมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ2 มานานกว่า 1 เดือน…
รัฐสภานัด ถกแก้ไข รธน.วันที่ 6
รัฐสภานัด ถกแก้ไข รธน.วันที่ 6
ประธานรัฐสภานัด ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ2 ต่อเนื่องเป็นวันที่…
ขยายเวลาแก้ รธน.อีก 2 วัน
ขยายเวลาแก้ รธน.อีก 2 วัน
วิป 3 ฝ่ายและคณะกรรมาธิการ เห็นชอบขยายเวลาอภิปรายแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญออกไปในวันอังคารและพุธหน้า…
ประชุมสภาฯ แก้ รธน. วาระ 2
ประชุมสภาฯ แก้ รธน. วาระ 2
วันนี้(18 เม.ย. ) ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ…
สภาฯวุ่น ประธานนับองค์ประชุม
สภาฯวุ่น ประธานนับองค์ประชุม
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย เนื่องจาก…
สภาพิจารณาแก้ รธน. วันที่ 10
สภาพิจารณาแก้ รธน. วันที่ 10
ที่ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระที่ 2 นัดประชุมต่อวันที่…
รัฐสภาขยายเวลาแก้ รธน.เป็นวันที่ 6
รัฐสภาขยายเวลาแก้ รธน.เป็นวันที่ 6
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย…
TOP
NOW :