ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

by Wipa Pinkaew 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:15 น.

ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่จัดทำขึ้นมาใหม่ โดยตัวแทนไทย ระบุว่า จะเน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีความเท่าเทียมกันและมีมาตรฐานสากล 

 
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อระดมความคิดเห็น และเผยแพร่หลักการและแนวทางการคุ้มครองสิทธิของพลเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงหลักการที่สมาชิกอาเซียนได้จัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นมา เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการนำหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมแล้วมาเน้นย้ำ เช่น หลักการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐ หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละรัฐ และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยอาเซียนได้อาศัยหลักในสนธิสัญญาดังกล่าวมาเป็นหลักการที่อาเซียนยึดถือ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคและใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินความร่วมมือ 
 
ด้านนางศรีประภา เพชรมีศรี ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ผู้แทนภูมิภาคอาเซียนจัดทำขึ้นมาใหม่นั้น จะเน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การมีสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ  ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย  ภาษา  ศาสนา รวมถึงสิทธิพลเมือง  สิทธิทางการเมือง และสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้มีความเท่าเทียมกันและมีมาตรฐานสากล 
 
ทั้งนี้นางศรีประภา ยังกล่าวว่า ข้อเสนอต่างๆที่ภาคประชาชนได้นำเสนอมานั้น ทางผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเป็นตัวแทนในการนำข้อเสนอเหล่านี้ไปเสนอสู่เวทีนานาชาติต่อไป
 
Produced by VoiceTV
by Wipa Pinkaew 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:15 น.
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การร่างปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค…
อยุธยา เตรียมทูลเกล้าฯ เงิน 9,999,999 บาท
อยุธยา เตรียมทูลเกล้าฯ เงิน 9,999,999 บาท
NewsUpdate ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 (16.00น.)
'ที่พึ่ง' ทางสิทธิของอาเซียน : บทบาท AICHR
'ที่พึ่ง' ทางสิทธิของอาเซียน : บทบาท AICHR
รายงานพิเศษ ที่พึ่ง" ทางสิทธิของอาเซียน ตอนที่ 1 บทบาท AICHR ประชาคมอาเซียนที่จะเปิดฉากขึ้นในปี…
จวกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
จวกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
กลุ่มประชาสังคมวิพากษ์ร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของอาเซียน ชี้งุบงุบจัดทำเอกสาร…
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้
รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2555
วอนอย่าใช้ความรุนแรงกับปชช. เพื่อแก้ปัญหาการเมือง
วอนอย่าใช้ความรุนแรงกับปชช. เพื่อแก้ปัญหาการเมือง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่อนจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ทางการเมือง…
'ที่พึง' ทางสิทธิของอาเซียน : อำนาจ AICHR
'ที่พึง' ทางสิทธิของอาเซียน : อำนาจ AICHR
รายงานพิเศษ "ที่พึ่ง" ทางสิทธิอาเซียน ตอนที่ 2 อำนาจ AICHR องค์สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคอย่าง…
อาเซียนจับมือ 6 ชาติ เจรจาเขตค้าเสรีใหญ่สุด
อาเซียนจับมือ 6 ชาติ เจรจาเขตค้าเสรีใหญ่สุด
ชาติอุษาคเนย์จูงมือ 6 ประเทศเอเชีย เปิดเจรจาข้อตกลงเอฟทีเอใหม่ นับเป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก…

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS

video
ตัดภาพทศกัณฐ์ 25 % หวังผ่านการประเมิน
ผู้กำกับมิวสิควิดีโอ 'เที่ยวไทยมีเฮ' ยอมตัดฉาก 'ทศกัณฐ์' ออกกว่าร้อยละ 25 ยอมรับกระทบเนื้อหาส่งเสริมการท่องเที่ยว

VARIETY PROGRAMMES

JOURNAL JOURNEY

video
รถใต้ดินสาย Jazz ของนิวยอร์ก
Journal Journey ครั้งนี้ นิ่ม กรกฎ จะพาไปเคลื่อนไหวร่างกายไปกับการกระโดดเชือก Double Dutch !!!! เป็นกีฬาที่ใช้ลีลายิมนาสติกผสมเข้าไ ปด้วย..มาติดตามพลังของเด็กกลุ่มนี้ได้ใน JOURNAL JOURNEY WITH KORAKOT

THAILAND

video
ศิลปินแห่งชาติ แจง ผู้ผลิตต้องศึกษา 'โขน' มีฐานานุศักดิ์
ศิลปินแห่งชาติ แนะ ผู้ผลิตควรศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของโขน ในฐานะนาฏกรรมชั้นสูงและมีฐานานุศักดิ์ ก่อนนำไปต่อยอดทางความคิด
TOP
NOW :