ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

by Wipa Pinkaew 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:15 น.

ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่จัดทำขึ้นมาใหม่ โดยตัวแทนไทย ระบุว่า จะเน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีความเท่าเทียมกันและมีมาตรฐานสากล 

 
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อระดมความคิดเห็น และเผยแพร่หลักการและแนวทางการคุ้มครองสิทธิของพลเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงหลักการที่สมาชิกอาเซียนได้จัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นมา เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการนำหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมแล้วมาเน้นย้ำ เช่น หลักการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐ หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละรัฐ และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยอาเซียนได้อาศัยหลักในสนธิสัญญาดังกล่าวมาเป็นหลักการที่อาเซียนยึดถือ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคและใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินความร่วมมือ 
 
ด้านนางศรีประภา เพชรมีศรี ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ผู้แทนภูมิภาคอาเซียนจัดทำขึ้นมาใหม่นั้น จะเน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การมีสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ  ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย  ภาษา  ศาสนา รวมถึงสิทธิพลเมือง  สิทธิทางการเมือง และสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้มีความเท่าเทียมกันและมีมาตรฐานสากล 
 
ทั้งนี้นางศรีประภา ยังกล่าวว่า ข้อเสนอต่างๆที่ภาคประชาชนได้นำเสนอมานั้น ทางผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเป็นตัวแทนในการนำข้อเสนอเหล่านี้ไปเสนอสู่เวทีนานาชาติต่อไป
 
Produced by VoiceTV
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การร่างปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค…
'ที่พึ่ง' ทางสิทธิของอาเซียน : บทบาท AICHR
'ที่พึ่ง' ทางสิทธิของอาเซียน : บทบาท AICHR
รายงานพิเศษ ที่พึ่ง" ทางสิทธิของอาเซียน ตอนที่ 1 บทบาท AICHR ประชาคมอาเซียนที่จะเปิดฉากขึ้นในปี…
จวกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
จวกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
กลุ่มประชาสังคมวิพากษ์ร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของอาเซียน ชี้งุบงุบจัดทำเอกสาร…
อยุธยา เตรียมทูลเกล้าฯ เงิน 9,999,999 บาท
อยุธยา เตรียมทูลเกล้าฯ เงิน 9,999,999 บาท
NewsUpdate ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 (16.00น.)
อาเซียนจับมือ 6 ชาติ เจรจาเขตค้าเสรีใหญ่สุด
อาเซียนจับมือ 6 ชาติ เจรจาเขตค้าเสรีใหญ่สุด
ชาติอุษาคเนย์จูงมือ 6 ประเทศเอเชีย เปิดเจรจาข้อตกลงเอฟทีเอใหม่ นับเป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก…
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้
รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2555
พิธีสารเลือกรับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ยกเลิกโทษประหารชีวิต
พิธีสารเลือกรับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ยกเลิกโทษประหารชีวิต
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เร่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีสารเลือกรับ…
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้ ตอนจบ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้ ตอนจบ
รายการคิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่19 สิงหาคม 2555 ใครๆก็ไปอาเซียน...แล้วคิดเล่นเห็นต่างจะไม่ไปอาเซียนได้อย่างไร??…

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 06:00

video
'บิ๊กตู่' ยืนยันไม่ได้บริหารประเทศไม่เป็น
นายกรัฐมนตรี ยืนยันไม่ได้บริหารประเทศไม่เป็น พิสูจน์ให้เห็นผ่านการกระตุ้นท่องเที่ยวจนทำให้กรุงเทพมหานครติดอันดับ 2 ของโลก เมืองที่มีคนท่องเที่ยวเกิน 15 ล้านคน

VARIETY PROGRAMMES

ทรายอิน

video
ทรายอิน ep13 : อาโต๊ะ อาเกรียง ทีมนักพากย์จากพันมิตร และน้องเจน นักพากย์สารพัดเสียง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทรายอิน พื้นที่ที่พร้อมจะให้คุณผู้ชม Sign in เข้ามาชมเรื่องราวความสุดขั้วจากแขกรับเชิญสุดพิเศษ เป็นประจำทุกๆสัปดาห์ โดยแขกรับเชิญสัปดาห์นี้ประกอบไปด้วย

THAILAND

video
'พ่อ' กล่าวไว้อาลัย 'สิงห์' ครั้งสุดท้ายทั้งน้ำตา
วินาทีแห่งความอาลัย... 'วีระกานต์ มุสิกพงศ์' กล่าวทั้งน้ำตา และกล่าวถึงที่มาของ 'สิงห์ มุสิกพงศ์' สู้เส้นทางเข้าสู่วงดนตรี โดยถือคำสอนของ 'สุนทรภู่'
TOP
NOW :