ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

by Wipa Pinkaew 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:15 น.

ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่จัดทำขึ้นมาใหม่ โดยตัวแทนไทย ระบุว่า จะเน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีความเท่าเทียมกันและมีมาตรฐานสากล 

 
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อระดมความคิดเห็น และเผยแพร่หลักการและแนวทางการคุ้มครองสิทธิของพลเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงหลักการที่สมาชิกอาเซียนได้จัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นมา เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการนำหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมแล้วมาเน้นย้ำ เช่น หลักการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐ หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละรัฐ และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยอาเซียนได้อาศัยหลักในสนธิสัญญาดังกล่าวมาเป็นหลักการที่อาเซียนยึดถือ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคและใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินความร่วมมือ 
 
ด้านนางศรีประภา เพชรมีศรี ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ผู้แทนภูมิภาคอาเซียนจัดทำขึ้นมาใหม่นั้น จะเน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การมีสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ  ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย  ภาษา  ศาสนา รวมถึงสิทธิพลเมือง  สิทธิทางการเมือง และสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้มีความเท่าเทียมกันและมีมาตรฐานสากล 
 
ทั้งนี้นางศรีประภา ยังกล่าวว่า ข้อเสนอต่างๆที่ภาคประชาชนได้นำเสนอมานั้น ทางผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเป็นตัวแทนในการนำข้อเสนอเหล่านี้ไปเสนอสู่เวทีนานาชาติต่อไป
 
Produced by VoiceTV
by Wipa Pinkaew 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:15 น.
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การร่างปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค…
อยุธยา เตรียมทูลเกล้าฯ เงิน 9,999,999 บาท
อยุธยา เตรียมทูลเกล้าฯ เงิน 9,999,999 บาท
NewsUpdate ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 (16.00น.)
'ที่พึ่ง' ทางสิทธิของอาเซียน : บทบาท AICHR
'ที่พึ่ง' ทางสิทธิของอาเซียน : บทบาท AICHR
รายงานพิเศษ ที่พึ่ง" ทางสิทธิของอาเซียน ตอนที่ 1 บทบาท AICHR ประชาคมอาเซียนที่จะเปิดฉากขึ้นในปี…
จวกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
จวกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
กลุ่มประชาสังคมวิพากษ์ร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของอาเซียน ชี้งุบงุบจัดทำเอกสาร…
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้
รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2555
วอนอย่าใช้ความรุนแรงกับปชช. เพื่อแก้ปัญหาการเมือง
วอนอย่าใช้ความรุนแรงกับปชช. เพื่อแก้ปัญหาการเมือง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่อนจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ทางการเมือง…
'ที่พึง' ทางสิทธิของอาเซียน : อำนาจ AICHR
'ที่พึง' ทางสิทธิของอาเซียน : อำนาจ AICHR
รายงานพิเศษ "ที่พึ่ง" ทางสิทธิอาเซียน ตอนที่ 2 อำนาจ AICHR องค์สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคอย่าง…
อาเซียนจับมือ 6 ชาติ เจรจาเขตค้าเสรีใหญ่สุด
อาเซียนจับมือ 6 ชาติ เจรจาเขตค้าเสรีใหญ่สุด
ชาติอุษาคเนย์จูงมือ 6 ประเทศเอเชีย เปิดเจรจาข้อตกลงเอฟทีเอใหม่ นับเป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก…

THAILAND

นางสงกรานต์ปี 60 'กาฬกิณีเทวี' ปีนี้น้ำจะมาก-บ้านเมืองเกิดสงคราม
นามนางสงกรานต์ประจำปี 2560 คือนางกาฬกิณีเทวี มาพร้อมทำนายว่าน้ำจะมาก พืชพันธุ์ในไร่นาจะถูกแมลงรบกวน บ้านเมืองเกิดยุทธสงคราม
TOP
NOW :