NEWS

ดัชนีวัดความสุขของคนในชุมชน

by Nalinee Silikate 5 มิถุนายน 2555 เวลา 21:44 น.

กรมการพัฒนาชุมชน ก.มหาดไทย เปิดตัวดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมของคนในชุมชนหรือ GVH เพื่อพิสูจน์ความสุขแท้จริงในเชิงคุณภาพของคนไทย ผ่านองค์ประกอบหลัก 6 ประการ นำร่องกว่า 3,600 หมู่บ้าน  ก่อนขยายสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

นายประภาส บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดตัว 6 พลังเข้มแข็ง สร้างความสุขชุมชน อยู่เย็น เป็นสุข ภายในงานความสุขชุมชนไทย วัดได้ด้วยคนในชุมชน เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หมู่บ้านพออยู่ พอกิน หมู่บ้านอยู่ดี กินดี และหมู่บ้านมั่งมี ศรีสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจัดให้มีการประเมินผลอย่างเป็นแบบแผน 

 

โดยมีตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข หรือความสุขมวลรวมของคนในชุมชน หรือ GVH ซึ่งย่อมาจาก Gross Village Happiness เพื่อพิสูจน์ความสุขที่แท้จริงของคนไทย ตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน นำร่องประเมินจาก 3,671 หมู่บ้าน และมีแผนขยายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

สำหรับการวัด GVH ชุมชนจะประเมินจากองค์ประกอบหลัก 6 ประการ คือ การมีสุขภาวะที่ดีไม่เจ็บป่วย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและเป็นธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี สภาพแวกล้อมดีมีระบบนิเวศสมดุล และเป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมมาภิบาล โดยจะทำการวัดดัชนีความสุขชุมชนในครั้งต่อไปเดือนสิงหาคมนี้

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

50ปี กรมการพัฒนาชุมชน
50ปี กรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนระบุ 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย…
กรมการพัฒนาชุมชนส่งมอบรถ พช.
กรมการพัฒนาชุมชนส่งมอบรถ พช.
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งมอบรถยนต์ 219 คันให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจำนวน…
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหรือ…
ประกวดภาพยนตร์สั้น
ประกวดภาพยนตร์สั้น "ชีวิตดีดีที่รู้จักพอเพียง"
กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ คลื่นวิทยุออนไลน์ ดีดีเรดิโอดอทคอม จัดประกวดภาพยนตร์สั้น…
พลังสตรีรวมใจ...สร้างไทยยั่งยืน
พลังสตรีรวมใจ...สร้างไทยยั่งยืน
สตรีในชุมชนการเคหะแห่งชาติกว่า 1,000 คน ผนึกกำลังในงาน "พลังสตรีรวมใจ...สร้างไทยยั่งยืน"…
รู้จัก SML ผ่านคลิปโฆษณาชิ้นนี้
รู้จัก SML ผ่านคลิปโฆษณาชิ้นนี้
หลังจากที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน…
กรมการพัฒนาชุมชนจัด OTOP ทั่วไทย
กรมการพัฒนาชุมชนจัด OTOP ทั่วไทย
กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานโอท็อป ศิลปะแห่งภูมิปัญญา สืบสานล้ำค่า OTOP ทั่วไทย…
มท.เตรียมเร่งสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
มท.เตรียมเร่งสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย เตรียมเร่งสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรทุกประเภท…
TOP
NOW :