ICCเล็งสลายชุมนุม 53 มีหลายกลุ่มเกี่ยวข้อง

by Banchar 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 13:07 น.

ประธาน นปช. เดินทางกลับจากการเดินทางไปยื่นสำนวนคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์สลายการชุมนุม ช่วงปี 2553 ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์  ระบุศาลอาญาระหว่างประเทศ ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการสั่งการสลายการชุมนุมกลุ่ม นปช.ของ ศอฉ.

 
นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. เปิดเผยถึงภารกิจที่เดินทางไปยื่นสำนวนคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมช่วงปี 2553 ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮค ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่า ขณะนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ไอซีซี ได้รับสำนวนคดีการสลายการชุมนุมช่วงปี 2553 ไว้พิจรณาแล้ว โดยการยื่นสำนวนคดีของนางธิดาและทนายความในครั้งนี้ได้ใช้ช่องทางที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายรัฐมนตรีในขณะนั้นถือสัญชาติอังกฤษเนื่องจากประเทศอังกฤษอยู่ในขอบเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างเทศ
 
นอกจากนี้นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธาน นปช.เปิดเผยว่าศาลอาญาระหว่างประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการทำร้ายมวลมนุษยชาติ อีกทั้งยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตผู้อำนวยการ ศอฉ.เพียง 2 คนคงไม่สามารถก่อสงครามกลางเมืองได้ จึงน่าจะมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมครั้งนี้
 
และในระหว่างนี้นางธิดา ถาวรเศรษฐ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อส่งไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจากพยานที่เดินทางไปให้ข้อมูลแก่ศาลอาญาระหว่างประเทศในครั้งนี้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมโดยตรง
EMBED CODE :
Wednesday, Sep 17 2014