NEWS

มติครม. ยุบรวม กรมป่าไม้-กรมอุทยาน

by 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:27 น.

สำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (10 ก.ค.55) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ารวมกับกรมป่าไม้เพื่อแก้ปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ส่วนข่าวดีของพนักงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเงินเดือนขึ้นร้อยละ 5 ของเงินเดือนสำหรับพนักงานที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท 

 
สำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (10 ก.ค.55) นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้ารวมกับกรมป่าไม้ เหตุเพราะทั้งสองกรมมีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บรรจุเข้าไปในกรมป่าไม้และโอนถ่ายอำนาจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปยังอธิบดีกรมป่าไม้แทน
 
ส่วนสำหรับข่าวดีของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจขึ้นร้อยละ 5 ของเงินเดือนเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนพนักงานที่มีรายได้เกิน 50,000 บาท จะไม่อยู่ในข่ายขึ้นเงินเดือน เพราะรัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก
 
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ คณะรัฐมนตรีมีมติให้นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนนายอำนวย ปะติเส ซึ่งมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยให้นายยรรยงดำรงตำแหน่งแทนเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอำนวย
 
ส่วนความคืบหน้าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาดกล่าวว่า  กำหนดจัดการประชุมคือวันที่ 29-30 กรกฎาคม ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยในช่วงเย็นของวันที่ 29 จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่โรงแรมทองธาริน และในช่วงเช้าของวันที่ 30 กรกฎาคมจะประชุมคณะรัฐมนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยกิจกรรมในช่วงเย็นของวันที่ 29 จะมีการจัดแสดงโชว์วัฒนธรรมพื้นบ้านและอาหารพื้นเมือง รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นดินแดนอีสานใต้อีกด้วย
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ปลัดก.ทรัพย์เผยอาจไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมอุทยานฯ
ปลัดก.ทรัพย์เผยอาจไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมอุทยานฯ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมอุทยานฯไม่มีการเมืองแทรก…
อธิบดีกรมอุทยานฯเผยขาดงบดับไฟป่า
อธิบดีกรมอุทยานฯเผยขาดงบดับไฟป่า
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้การควบคุมไฟป่าไม่ดีเท่าที่ควร…
เสนอ ครม. รวม กรมอุทยานฯกับกรมป่าไม้
เสนอ ครม. รวม กรมอุทยานฯกับกรมป่าไม้
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(10 ก.ค. 55) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…
"ปรีชา"เรียกกรมป่าไม้-กรมอุทยานฯ ประชุมด่วน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช…
เด้ง 'ชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร'หน.อุทยานฯ แก่งกระจาน
เด้ง 'ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร'หน.อุทยานฯ แก่งกระจาน
อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงนามคำสั่งเด้ง "ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร"หัวหน้าอุทยานแก่งกระจาน…
แล้งจัด! เกิดไฟป่า 5 จุดใหญ่ในห้วยขาแข้ง
แล้งจัด! เกิดไฟป่า 5 จุดใหญ่ในห้วยขาแข้ง
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ สำรวจปัญหาไฟป่าห้วยขาแข้ง…
กรมอุทยานฯ ดัน 'แก่งกระจาน' เป็นมรดกโลก
กรมอุทยานฯ ดัน 'แก่งกระจาน' เป็นมรดกโลก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมเสนอให้ 'กลุ่มป่าแก่งกระจาน'…
อธิบดีกรมอุทยานฯเผยเส้นทางลักลอบลูกช้างป่า
อธิบดีกรมอุทยานฯเผยเส้นทางลักลอบลูกช้างป่า
อธิบดีกรมอุทยานฯ เปิดเผยเส้นทางล่าลูกช้างป่า เร่งกำชับหันหน้าอุทยานทุกแห่งเคร่งครัดและจริงจังกับการแกปัญหา…
TOP
NOW :