NEWS

ขยายเวลาส่งมอบรถ โครงการรถคันแรกอีก 90 วัน

by บัญชา มีชูสาร 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:33 น.

คณะรัฐมนตรี อนุมัติขยายเวลาการรับส่งมอบรถ และยื่นเอกสารหลักฐานสำหรับโครงการรถคันแรก ออกไป 90 วัน ถัดจากวันส่งมอบรถยนต์ นอกจากนี้ยังอนุมัติงบกลาง 24 ล้านบาท ชดเชยผลขาดทุนการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ จำนวน 30,000 ตัน 

 
นางสาวศันสนีย์  นาคพงษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดสุรินทร์ว่า ครม.อนุมัติขยายเวลาการรับส่งมอบรถ และเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการโครงการรถคันแรกของรัฐบาล โดยไม่ขยายเวลาของโครงการที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวามคม 2555 แต่ขยายเวลาการรับส่งมอบรถ และเอกสารหลักฐานบางรายการออกไปก่อน แต่ต้องมีการสั่งซื้อหรือจอง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555โดยมีหลักฐานสำคัญ คือใบจองรถยนต์  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  ส่วนเอกสารอื่นๆนำมายื่นเพิ่มเติมภายหลังได้  ภายใน 90 วัน ถัดจากวันรับมอบรถยนต์ ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ตรงกับชื่อในใบจองรถเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อหรือขายใบจองรถยนต์  สำหรับสาเหตุที่ขยายเวลาส่งมอบรถ และเอกสารหลักฐาน เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ทันกำหนด เพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
 
 
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ ' กองทุนตั้งตัวได้ ' ตามนโยบายรัฐบาลตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 3 แนวทาง  ประกอบด้วยเห็นชอบให้จัดตั้งทุนหมุนเวียนเป็นกองทุนตั้งตัวได้ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงศึกษาการ โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 วงเงิน 5 พันล้านบาทในการดำเนินการ  และให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหารือแนวทางการบริหารจัดการเงินดังกล่าว
 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 24 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการนำเข้าน้ำมันปาลืมกึ่งบริสิทธิ์ จำนวน 30,000 ตัน โดยจะเบิกจ่ายตามผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยแบ่งเป็นเงินชดเชยผลการขาดทุนขององค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ในการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์จำนวน 10,000 ตัน เป็นเงิน 8 ล้านบาท ซึ่งจะมีการนำเข้าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมนี้
 
 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้กำหนดปริมาณต๊อกที่อยู่ในระดับวิกฤตที่ 135,000 ตัน ซึ่งจากการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มทั้งระบบเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำมันปาล์มทั้งระบบทุกชนิดคงเหลือ 131,825 ตัน ซึ่งต่ำกว่าระดับวิฤตที่กำหนดไว้
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ครม.ขยายเวลารับรถยนต์คันแรก
ครม.ขยายเวลารับรถยนต์คันแรก
คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ขยายเวลาการรับส่งมอบรถยนต์ สำหรับโครงการรถยนต์คันแรก…
รมว.คลังเสนอโครงการรถคันแรกเข้า ครม.ใน1-2สัปดาห์
รมว.คลังเสนอโครงการรถคันแรกเข้า ครม.ใน1-2สัปดาห์
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขยายเวลาโครงการรถยนต์คันแรกออกไปถึงปีหน้า…
สมาคมปาล์มน้ำมันห่วงการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ
สมาคมปาล์มน้ำมันห่วงการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ
สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทยแสดงความเป็นห่วงว่าการ อนุมัติให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์…
พาณิชย์ ยันยังไม่นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากมาเลย์
พาณิชย์ ยันยังไม่นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากมาเลย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากมาเลเซีย…
ตรึงดีเซล - ขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม
ตรึงดีเซล - ขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม
ในวันนี้ ราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มขวด 1 ลิตร ขึ้นราคาถึง 9 บาท หลังจากที่วัตถุดิบขาดแคลน…
ก.คลัง อาจต่ออายุคืนภาษี รถคันแรก
ก.คลัง อาจต่ออายุคืนภาษี รถคันแรก
โครงการคืนภาษีรถคันแรกที่จะสิ้นสุดปลายปีนี้ กระทรวงการคลังระบุ จะมีความชัดเจนภายใน…
รถคันแรก ขอคืนภาษีแค่ 5 หมื่นราย
รถคันแรก ขอคืนภาษีแค่ 5 หมื่นราย
รมว.คลัง ระบุจะไม่ขยายสิทธิพิเศษในการซื้อรถยนต์คันแรกที่จะหมดอายุในวันที่…
วุฒิสภา ติง DSI สอบน้ำมันปาล์ม
วุฒิสภา ติง DSI สอบน้ำมันปาล์ม
ก่อนเข้าสู่วาระ การประชุมวุฒิสภา นางสาวสุมล สุตะวิริยะ สว.เพชรบุรี ได้หารือปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน…
TOP
NOW :