NEWS

คกก.วินิจฉัยภาษีอากร ชี้ 'ขยายเวลาเรียกภาษี' ไม่ได้

by พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ 20 มีนาคม 2560 เวลา 18:35 น.

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ระบุการขยายเวลาการออกหมายเรียก ไม่สามารถทำได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง การขยายเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา ๑๙ แห่งประมวลรัษฎากร  ลงนามโดยรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร หลังกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยกรณีที่เจ้าพนักงานประเมิน มีเหตุเชื่อว่าผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีคําวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า มาตรา ๑๙ แห่งประมวลรัษฎากร ได้กําหนดเวลาในการออกหมายเรียกของ เจ้าพนักงานประเมิน และการอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกของอธิบดี ในกรณีที่มีการยื่นรายการ ตามแบบไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนําบทบัญญัติมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับการขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นบททั่วไปมาใช้บังคับ แก่กําหนดเวลาการออกหมายเรียกและการขยายเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา ๑๙ แห่งประมวลรัษฎากรได มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้(20มี.ค.60)

MORE FROM THAILAND

พัฒนาการศึกษาไทยอย่างไรในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการศึกษาไทยอย่างไรในศตวรรษที่ 21
พูดคุยกับอาจารย์บัญญาพนต์ พูนสวัสดิ์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ชำนาญการด้าน…
10 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
10 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
หาคำตอบทุกทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 กับ ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์…
อุษาคเนย์ ฐานที่มั่นใหม่ไอซิส?
อุษาคเนย์ ฐานที่มั่นใหม่ไอซิส?
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะหันมาให้ความสนใจปัญหาก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลาม…
น้ำท่วม กทม. แก้ยังไงก็ไม่หาย?
น้ำท่วม กทม. แก้ยังไงก็ไม่หาย?
ชะตากรรมที่ชาวกรุงต้องเผชิญ ฝนตกหนักน้ำท่วมขัง กทม.ควรแก้ปัญหานี้อย่างไร?…
ทักษะศตวรรษ ที่ 21 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  
ทักษะศตวรรษ ที่ 21 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  
Back to school สร้างปัญญาเพื่อ อนาคต สาระวิชาความรู้ที่มีความสำคัญ ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่…
'ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ'  
'ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ'  
Back to school สร้างปัญญาเพื่อ อนาคต เจาะลึกในประเด็น ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 หรือ…
'เมียนมา' ส่งตัว 'หมอสุพัฒน์' ให้ไทย
'เมียนมา' ส่งตัว 'หมอสุพัฒน์' ให้ไทย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับตัว 'นายแพทย์สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ'…
ผอ.รร.ดังโคราช ปัดสั่งเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเบี่ยงเบนทางเพศ
ผอ.รร.ดังโคราช ปัดสั่งเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเบี่ยงเบนทางเพศ
โรงเรียนโคราช สั่งสำรวจประชากรนักเรียนเบี่ยงเบนทางเพศ ผอ.แจง เป็นโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนักเรียนและเป็นข้อมูลความลับ…

VARIETY PROGRAMMES

TECH 21

video
​Tech 21: อัตราพนักงานบาดเจ็บของ Tesla สูงกว่ามาตรฐาน
รายงานล่าสุดของหน่วยงานเพื่อสิทธิแรงงานพบว่าพนักงานใน "เทสลา" มีอัตราบาดเจ็บจากการทำงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐฯ โดยสาเหตุหลักอาจมาจากการเร่งการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
TOP
NOW :