NEWS

ยื่นดีเอสไอสอบ'ชัช'ผิดฎหมายเพราะไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ

by Passavee Thitiphonwattanakul 14 สิงหาคม 2555 เวลา 09:01 น.

ช่วงเช้าวันนี้ (14ส.ค.)นายเรืองไกร สมาชิกวุฒิสภาสรรหา เตรียมนำหลักฐานเอกสาร เข้าร้องกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบสวนการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของนายชัช ชลวร ที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เข้าข่ายความผิดฐานแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน และการปฏิบัติหน้าที่ใน พระปรมาภิไธยเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่ 

 
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา เปิดเผยว่า ได้เตรียม สำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  สำเนาประกาศแต่งตั้งประธาสนศาลรัฐธรรมนูญ และ สำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำกับและตรวจสอบวุฒิสภา เกี่ยวกับพระราชโอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ในเช้าวันนี้ 
 
เพื่อให้ตรวจสอบกรณีนายชัช ชลวร แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และล่าสุดนายชัช ยังลงนามในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18 ถึง 22 ทับ 2555 ซึ่งเป็นเอกสารราชการของศาลรัฐธรรมนูญที่มีตราครุฑ และมีคำว่า ในพระปรมาภิไธรพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 มีจำนวนทั้งหมด 29 หน้าและลายมือชื่อของนายชัชปรากฎในหน้าที่ 29 
 
ทั้งที่นายชัช ไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตุลากรศาลรัฐธรรมนูญ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมปีที่แล้ว 
นายเรืองไกร ระบุว่า การเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่ข้อเท็จจริงในหนังสือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยมีการระบุถึงการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ความว่า 'การสลับตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น ประธานศาลรัฐธรรมนูญยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญอยู่จนกว่าจะมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ และแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่' 
 
ซึ่งข้อความดังกล่าวขัดแย้งกับหนังสือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ที่ระบุคำว่า 'สลับตำแหน่ง' เป็นคำที่ไม่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แต่การตีความการแสดงเจตนาย่อมต้องถือตามเจตนาที่แท้จริงยิ่งกว่าลายลักษณ์อักษร เมื่อนายชัช ชลวร แถลงต่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ถือว่า พ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญทันทีดังที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อีก 7 คน ที่ร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบด้วย 
 
ทั้งนี้ เทียบเคียงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/2552 กรณีนายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลให้พ้นตำแหน่งดังกล่าวทันที นายชัช ชลวร จึงพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และยังคงความเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2554
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

เรืองไกรนำเอกสารหลักฐานยื่นดีเอสไอสอบ 'ชัช ชลวร'
เรืองไกรนำเอกสารหลักฐานยื่นดีเอสไอสอบ 'ชัช ชลวร'
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ นำเอกสารหลักฐาน ยื่นคำร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ…
ยื่นดีเอสไอสอบ 'ชัช' ผิดกฎหมาย เหตุไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
ยื่นดีเอสไอสอบ 'ชัช' ผิดกฎหมาย เหตุไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
สมาชิกวุฒิสภา สรรหา เตรียมนำหลักฐานเอกสาร เข้าร้องกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบสวนการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของนายชัช…
'วสันต์' ลาออก ประธานศาล รธน. มีผล 1 ส.ค.นี้
'วสันต์' ลาออก ประธานศาล รธน. มีผล 1 ส.ค.นี้
คุณวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ลาออกจากตุลาการศาล รัฐธรรมนูญแล้ว…
ดีเอสไอเตรียมเสนอปธ.วุฒิ ชี้ขาดกรณี 'ชัช ชลวร'
ดีเอสไอเตรียมเสนอปธ.วุฒิ ชี้ขาดกรณี 'ชัช ชลวร'
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เตรียมเสนอให้ประธานวุฒิสภา ชี้ขาดการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของนายชัช…
เรืองไกร ยื่นยุบ 6 พรรค สอบ 2 องค์กรกรณีแก้ รธน.
เรืองไกร ยื่นยุบ 6 พรรค สอบ 2 องค์กรกรณีแก้ รธน.
วันนี้ (9 ก.ค.55) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหาและตัวแทนกลุ่มกรีน แสดงท่าทีต่อการวินิจฉัยคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ…
เลือกประธานวุฒิคนใหม่
เลือกประธานวุฒิคนใหม่
รายการ Voice News ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (12.00 น.)
ตรวจสอบคุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบคุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รายงานพิเศษ 'วิกฤตศรัทธาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ' ตอนจบ เป็นคำพูดจากปากนายวสันต์…
อดีตส.ว.สรรหาร้องดีเอสไอตรวจสอบตลก.ศาลรธน.​
อดีตส.ว.สรรหาร้องดีเอสไอตรวจสอบตลก.ศาลรธน.​
อดีตส.ว.สรรหายื่นคำร้องขอให้ DSI ตรวจสอบการทำหน้าที่ตุลาการศาลรธน.ของนายชัช…

VARIETY PROGRAMMES

JOURNAL JOURNEY

video
บันทึกหน้าสี่ อุโมงค์ผานอกเมือง: FULL EP
ลองลิ้มขนมต้นตำรับร้าน Pâtisserie เก่าแก่ ชิมรสอาหารพื้นเมืองประจำแคว้นในตลาดต่อด้วยร้านท้องถิ่นมื้อดึก ก่อนตื่นมาดูวิวมุมสูงนอกเมือง ขับลอดอุโมงค์บนหน้าผาสูงชันเข้าสู่เขตอุทยานแห่งหุบเขาเร้นลับกับตำนานถนนปิดตาย พบกันได้ใน JOURNAL JOURNEY
TOP
NOW :