NEWS

โปรดเกล้าฯ ตำแหน่งศาสตราจารย์ 'วรเจตน์ ภาคีรัตน์'

by พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ 21 เมษายน 2560 เวลา 12:20 น.

'อิศรา' เผยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 10 ราย 'วรเจตน์ ภาคีรัตน์' มีในรายชื่อ 

สำนักข่าวอิศรา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 10 รายชื่อ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงนามพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้ 

1.รองศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556

2.รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

3.รองศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557

4.รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558

5.รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกากร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกากร  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

6.รองศาสตราจารย์สุวดี โฆษิตบวรชัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา สังกัดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

7.รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริปการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558

8.รองศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2558

9.รองศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558

10.รองศาสตราจารย์จิราวัลย์ จิตรถเวช ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา
 

MORE FROM THAILAND

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ 16 – 22 เม.ย. 2560 
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ 16 – 22 เม.ย. 2560 
สรุปข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมา และมองไปข้างหน้าสัปดาห์นี้ จับตา คดีบอส อยู่วิทยาจะมาพบอัยการหรือไม่…
    สอบเครือข่ายโชกุนย้อนหลัง แจ้งเพิ่ม 2 ข้อหา 
    สอบเครือข่ายโชกุนย้อนหลัง แจ้งเพิ่ม 2 ข้อหา 
ผบช.ก.สั่งตรวจสอบย้อนหลังเครือข่ายสินแสโชกุนช่วง 10 ปี แกะรอยเส้นทางอายัดทรัพย์สิน…
ย้ายต้นมะขาม 30 ต้น ภายในวันที่ 25 เม.ย. 
ย้ายต้นมะขาม 30 ต้น ภายในวันที่ 25 เม.ย. 
พรุ่งนี้ (24เม.ย.60)กทม.จะเปิดการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนเนื่อง…
ออกหมายจับ อดีตปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โกงลงทุนโควต้าหวย
ออกหมายจับ อดีตปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โกงลงทุนโควต้าหวย
ผบก.ป. ยืนยัน ศาลออกหมายจับอดีตปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ หลอกลงทุนสหกรณ์ลอตเตอรี่…
นปช. ค้านเก็บเงินสมาชิก กม.พรรคการเมือง
นปช. ค้านเก็บเงินสมาชิก กม.พรรคการเมือง
ประธานที่ปรึกษา นปช. ไม่เห็นด้วยที่กฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ กำหนดให้พรรคต้องเก็บเงินค่าสมาชิก…
นายกฯ บินตรง 'บาห์เรน' กระชับความสัมพันธ์
นายกฯ บินตรง 'บาห์เรน' กระชับความสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรี เตรียมเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ 40…
 เตรียมตรวจจับ  2 คลินิคลักลอบค้าอสุจิ  
เตรียมตรวจจับ  2 คลินิคลักลอบค้าอสุจิ  
ภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิก 2 แห่ง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ…
ตร.ปส.สกัดจับยาบ้าล้านเม็ดก่อนลำเลียงสู่ 3 จ.ชายแดนภาคใต้
ตร.ปส.สกัดจับยาบ้าล้านเม็ดก่อนลำเลียงสู่ 3 จ.ชายแดนภาคใต้
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับยาบ้า 1ล้านเม็ด จ่อลำเลียง ลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้…
TOP
NOW :