NEWS

ปลัดสธ. ชี้ แก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ เพื่อประโยชน์ประชาชน 

by Phennapha C. 19 มิถุนายน 2560 เวลา 21:18 น.

'นพ.โสภณ' ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการแก้ไขเรื่องบริหารจัดการ ไม่ได้แก้เรื่องสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ ชี้หากบริหารจัดการดี ประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้น


นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ว่า ได้ปรึกษากับศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมการทำประชาพิจารณ์ที่มีคนแสดงความเห็น และการฟังประชาพิจารณ์ คือการไปรับฟังความเห็นของภาคประชาชน ภาคให้บริการ ภาควิชาการ และไม่ได้ยึดร่างนี้เป็นหลัก จะนำเหตุผล ข้อคิดเห็นที่ได้รับมาจากการทำประชาพิจารณ์มาปรับ ซึ่งยังอยู่ในขั้นของคณะกรรมการที่ร่างพระราชบัญญัติอยู่ เป็นการแก้ไขเรื่องบริหารจัดการ ไม่ได้แก้เรื่องสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ

ส่วนการแยกเงินเดือนนั้น ที่ผ่านมา 15 ปีการนำเงินเดือนรวมไว้ในงบรายหัวก็เห็นชัดแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขเรื่องการกระจายบุคลากรได้ แต่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีประชากรน้อย เช่น สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดบริการประชาชน เมื่อนำเงินเดือนออกไป ทำให้จังหวัดเล็กๆ จะได้เงินไปดำเนินงาน และประชาชนได้รับสิทธิเท่ากัน ยกเว้นกรณีถ้ามีผู้สูงอายุมากขึ้น หรือพื้นที่อยู่ห่างไกล พื้นที่เกาะ ควรได้ค่าใช้จ่ายรายหัวที่สูงขึ้น ซึ่งโครงการศึกษาข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะการเงินและการวิเคราะห์ปัญหาการขาดทุนของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ของบริษัทอีวาย และสนช. เสนอว่าให้เอาเงินเดือนออก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้เครื่องมือใหม่ โดยมีการวางแผนกำลังคน และจัดทำกรอบอัตรากำลังของสถานพยาบาล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และหารายได้เพิ่ม เพื่อให้รพ.สามารถดำเนินการได้

สำหรับการแก้กฎหมายที่ถูกมองว่าทำเกินกว่ามาตรา 44 นั้นคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ได้ยึดมาตรา 44 เป็นหลัก และเพิ่มในประเด็นอื่นๆ ที่มีปัญหา อาทิ เงินเยียวยาผู้ให้บริการ เช่นกรณีพยาบาลที่ไปกับรถพยาบาลประสบอุบัติเหตุ   คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเลขาธิการสปสช. หรือกรณีซื้อยารวมที่คตร.ทักท้วงว่าสปสช.ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดซื้อ ดังนั้นทำไมต้องเลือกวิธีที่ 1 คือให้ สปสช. ซื้อ หรือวิธีที่ 2 คือให้กระทรวงสาธารณสุขซื้อ แต่มาใช้วิธีที่ 3 คือร่วมกันทำเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการแก้ไขเรื่องบริหารจัดการ ไม่ได้ไปแตะเรื่องสิทธิประโยชน์ต่อประชาชน เพราะหากบริหารจัดการดี เชื่อว่าประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้น โดยขณะนี้ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกคณะกรรมการพิจารณาพ.ร.บ.ฯได้ประสานให้สถาบันพระปกเกล้าเพื่อศึกษาผลกระทบเกิดกับประชาชน             
                                                         
ส่วนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การจัดสรรกองทุนสุขภาพตำบลที่กังวลว่าจะมีผลกระทบนั้น ขณะนี้ ครม.ได้รับหลักการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขึ้น เพื่อบูรณาการงานกับงบประมาณของกระทรวง งบที่ผ่านกองทุนตำบลหรือสปสช. หรืองบท้องถิ่น งบกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดและไม่ซ้ำซ้อน มีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาคณะกรรมการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้ามาช่วยกัน เป็นชุดบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต อยู่ระหว่างการร่างระเบียบสำนักนายก มีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาคณะกรรมการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้ามาช่วยกัน เป็นชุดบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต

MORE FROM THAILAND

10 ข้อตอบโจทย์ปรองดอง?
10 ข้อตอบโจทย์ปรองดอง?
สาระสำคัญของร่างความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง หลังผ่านการเปิดเวทีชี้แจงสาธารณะใน…
นายกฯอุบเปิดชื่อเลขาฯสมช.คนใหม่
นายกฯอุบเปิดชื่อเลขาฯสมช.คนใหม่
ได้ตัวเลขาฯสมช.คนใหม่แล้ว นายกรัฐมนตรีอุบตอบ รอที่ประชุมครม.อนุมัติสัปดาห์หน้า…
'โอ๊ค' อวยพรวันเกิด 'ทักษิณ' ขอให้ความดีเอาชนะคนคิดร้าย
'โอ๊ค' อวยพรวันเกิด 'ทักษิณ' ขอให้ความดีเอาชนะคนคิดร้าย
'โอ๊ค พานทองแท้' โพสต์อวยพรวันเกิด 'ทักษิณ ชินวัตร' ขอให้ฝ่าฟันปัญหาไปได้…
นายกฯ สั่งจนท.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนถล่ม
นายกฯ สั่งจนท.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนถล่ม
นายกฯ ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเหนือ-อีสาน สั่งบูรณาการทุกพื้นที่เร่งออกช่วยเหลือประชาชน…
โพสต์รูปเหล้าแบบไหนผิด?
โพสต์รูปเหล้าแบบไหนผิด?
ทำได้แต่ห้ามพูด ดื่มได้แต่ห้ามโพสต์ ตาม มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ…
เก็บเห็ดป่าเสี่ยงถูกจับ
เก็บเห็ดป่าเสี่ยงถูกจับ
ชาวบ้านนับร้อยถูกปรับ ข้อหาเก็บเห็ดในเขตวนอุทยานแห่งชาติ อีกครั้งที่กฎหมายกับวิถีชาวบ้านไม่ลงรอยกัน…
Podcast : ไทยเดินบนเส้นทางสายไหมใหม่เเละเครื่อข่ายข้ามมหาสมุทรเเอตเเลนติกได้ทั้งคู่
Podcast : ไทยเดินบนเส้นทางสายไหมใหม่เเละเครื่อข่ายข้ามมหาสมุทรเเอตเเลนติกได้ทั้งคู่
ไทยเดินบนเส้นทางสายไหมใหม่เเละเครื่อข่ายข้ามมหาสมุทรเเอตเเลนติกได้ทั้งคู่
เครื่องสำอางออร์แกนิก ธุรกิจที่ยังมีโอกาสโต
เครื่องสำอางออร์แกนิก ธุรกิจที่ยังมีโอกาสโต
เทรนด์ออแกนิกได้รับความนิยมในต่างประเทศมาเป็นสิบปีแล้ว แต่ธุรกิจสินค้าออร์แกนิกในไทยเพิ่งจะมาบูมไม่นานมานี้…
TOP
NOW :