NEWS

ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยางภาคใต้แล้ว

by Watchiraporn Nasuan 24 กันยายน 2556 เวลา 11:18 น.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มจ่ายเงินชดเชยการผลิตให้แก่เกษตรกรสวนยางพาราภาคใต้แล้ว เริ่มจังหวัดแรกที่นครศรีธรรมราช ก่อนขยายไปยัง 43 จังหวัดทั่วประเทศ แนะเกษตรกร เร่งลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือโดยเร็ว  
 
 
นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า วันที่ 24 กันยายนนี้ จะเป็นวันแรกที่ ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเริ่มทยอยจ่ายให้ชาวสวนยาง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 928 ราย วงเงินกว่า 15 ล้านบาท 
 
 
ซึ่งจะเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ และมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะเริ่มทยอยจ่ายพร้อมกันใน 43 จังหวัด ผ่านสาขาของ ธ.ก.ส. ต่อไป โดยวงเงินรวมที่ต้องใช้รวมกว่า 2 หมื่น 1 พันล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.จะสำรองจ่ายไปก่อน จากนั้นรัฐบาลจะนำงบกลางในปีงบประมาณ 2557 มาทยอยจ่ายคืน คาดว่า ประมาณวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จะเริ่มได้รับเงินกลับเข้ามา 
 
 
สำหรับเงินชดเชย ที่เกษตรกรสวนยางจะได้รับ อยู่ที่ 2 พัน 520 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 25 ไร่ต่อราย โดยพื้นที่ที่จะได้รับการจ่ายเงินก่อน ได้แก่ อำเภอจุฬาภรณ์  อำเภอชะอวด และอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้มีผู้ปลูกยางพาราในจังหวัด มาลงทะเบียนแล้ว 6 หมื่นราย จากทั้งหมด 1 แสน 2 หมื่นราย  
 
 
ส่วนภาพรวมทั่วประเทศ ขณะนี้มีเกษตรกรลงทะเบียนแล้วประมาณ 4 แสนราย จากที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ 1 ล้าน 2 แสนราย จึงขอให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนโดยเร็ว และการจ่ายเงินจะต้องตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินด้วย หากจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคาร จะต้องขอถ่ายเอกสารให้เรียบร้อย รวมทั้งต้องเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อรองรับการโอนเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง
ขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง
วันที่ 30 กันยายนนี้ จะครบกำหนดที่รัฐบาล เปิดให้เกษตรกรชาวสวนยาง ขึ้นทะเบียนขอรับการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต…
สกย. มีมติงดเก็บเงินเซส 4 เดือน เริ่ม 2ก.ย.นี้
สกย. มีมติงดเก็บเงินเซส 4 เดือน เริ่ม 2ก.ย.นี้
คณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง มีมติงดเก็บเงินเซส 4 เดือน ช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ…
สกย.ออกมาตรการลดปัญหาราคายางตกต่ำเพิ่ม
สกย.ออกมาตรการลดปัญหาราคายางตกต่ำเพิ่ม
คณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง มีมติงดการจัดเก็บเงินสงเคราะห์กองทุนนาน…
ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยชาวสวนยางภาคใต้แล้ว
ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยชาวสวนยางภาคใต้แล้ว
รายการ Voice News ประจำวันที่ 24 กันยายน 2556 (12.00น.) - ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยชาวสวนยางภาคใต้แล้ว…
ม็อบยางชะอวดไม่ยุติ
ม็อบยางชะอวดไม่ยุติ
การชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่ยุติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช…
ชาวสวนยางเหนือ อีสาน ตอ.งดชุมนุม 3 ก.ย.
ชาวสวนยางเหนือ อีสาน ตอ.งดชุมนุม 3 ก.ย.
เครือข่ายชาวสวนยางภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก ชะลอการชุมนุมในวันที่ 3 กันยายนนี้…
ความมั่นคงจับตาคุมเข้มการชุมนุมป้องกันมือที่ 3
ความมั่นคงจับตาคุมเข้มการชุมนุมป้องกันมือที่ 3
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา แทนการปรับขึ้นราคาตามข้อเรียกร้อง…
ครม.อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง
ครม.อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ตามที่ กนย. เสนอ พร้อมกำชับทุกหน่วยงาน…
TOP
NOW :