THAILAND

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS

video
ปชป.จี้ คสช.ใช้ ม.44 ปลดผู้ว่า กทม.
อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ เรียกร้องคสช.ใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่ากทม.ออกจากตำแหน่ง หลังสตง.ชี้ไฟประดับ 39 ล้านเข้าข่ายฮั้วประมูล ด้านผู้ว่ากทม.แถลงโต้การตรวจสอบเพิ่งเริ่มต้น
TOP
NOW :