THAILAND

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 12:00

video
ผบ.ตร.มอบนโยบาย เน้นย้ำงาน 6 ด้าน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายตำรวจเน้นย้ำงาน 6 ด้านหลัก ทั้งรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ป้องปรามอาชญากรรม และขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ

VARIETY PROGRAMMES

DIVAS CAFE

video
ผู้ชาย“คลั่งกล้าม”-โป๊ปฟรานซิสกับสิทธิมนุษยชน-ตัดสินใจอย่างไรหากคิดทำแท้ง
การปกครองในยุคหนึ่งอาจใช้จารีตอย่างหนึ่งได้ผล แต่เมื่อพัฒนาการทางความคิดของมนุษย์เปลี่ยนไป กฎเกณฑ์ในการปกครองย่อมเปลี่ยนตาม มาจับตาดูบทบาทพระสันตะปาปาฟรานซิส ในแง่มุมสิทธิมนุษยชน เพื่อความอยู่รอของศาสนจักร

LGBT

video
รักเพศเดียวกัน เพิ่งถูกทำให้'ผิดธรรมชาติ' มาไม่นาน
วลีว่า "ผิดธรรมชาติ" หรือ "โลกอยู่ยากขึ้นทุกวัน" มักถูกใช้เสียดสีคนรักเพศเดียวกัน เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดในสมัยนี้ จะพาผู้ชมไปรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในอดีต ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของหลายวัฒนธรรมทั่วโลก แต่ถูกตีความใหม่ให้เป็นเรื่องผิดปกติภายหลังการขยายตัวของศาสนา และลัทธิล่าอาณานิคม
TOP
NOW :