เฮ !! ครม.ขึ้นเงินเดือนอบต.

by admin 21 ธันวาคม 2553 เวลา 21:45 น.

มติครม.ขึ้นเงินเดือนอบต.ตามที่มท.เสนอ มีผล1มค.54ใช้งบประมาณ 1,055ล้านบาท

 

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้มีอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งใช้งบประมาณ 1,055ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.54โดยเห็นว่าการปรับขึ้นครั้งนี้ถือว่าเหมาะสม และเพื่อเป็นการลดช่องว่าง เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)และเทศบาลไปแล้ว

 

Source : infoquest.co.th/songkhlatoday.com (Image)

EMBED CODE :
Saturday, Sep 20 2014