MORE NEWS

THAILAND

video
จาก TIP ถึง IUU : STEP ที่น่ากังวลใจ
Political Lens ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2558

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 18:30

video
สบเมยยังเผชิญอุทกภัย-ดินถล่มหนัก
พื้นที่ 6 ตำบลทั้งหมดในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เผชิญอุทกภัย- ดินโคลนถล่มรุนแรงกว่าทุกปี มีประชาชนจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

VARIETY PROGRAMMES

DIVAS CAFE

video
เปิดใจ 'ไนซ์' ความหมายกระดาษเปล่าคำตอบ 'หน้าที่พลเมือง'
คำตอบในข้อสอบและคำตอบในโจทย์ของชีวิตจริง อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันตามแต่ผู้เลือกเส้นทางของตัวเอง ดีวาส์ชวนพูดคุยกับ ไนซ์ ณัฐนันท์ วรินทรเวช นักเรียนชั้น ม.6 ผู้ส่งกระดาษเปล่าเป็นคำตอบสำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง ลองมาฟัง และคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กัน

THAILAND

จิตแพทย์พบสัญญาณฆ่าตัวตายจาก จม.สุดท้ายของสิงห์
เพจคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา พบสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายในข้อความที่สิงห์ มุสิกพงศ์ ส่งให้เพื่อน พบจุดสังเกต 5 จุด พร้อมแนะนำวิธีเบื้องต้นหากได้รับข้อความเช่นนี้จากเพื่อนหรือจากคนใกล้ชิด
TOP
NOW :