MORE NEWS

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 06:00

video
วันนี้ คสช. เรียกถกด่วนเลือกประธาน กรธ.
วันนี้ (5ต.ค.58) คสช. นัดประชุม ที่บ้านโกษะโกมล คาด เป็นการหารือเพื่อกำหนดรายชื่อประธาน และ สมาชิก กรธ. ก่อนครบกำหนด 30 วันหลัง สปช. คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

VARIETY PROGRAMMES

DIVAS CAFE

video
ผู้ชาย“คลั่งกล้าม”-โป๊ปฟรานซิสกับสิทธิมนุษยชน-ตัดสินใจอย่างไรหากคิดทำแท้ง
การปกครองในยุคหนึ่งอาจใช้จารีตอย่างหนึ่งได้ผล แต่เมื่อพัฒนาการทางความคิดของมนุษย์เปลี่ยนไป กฎเกณฑ์ในการปกครองย่อมเปลี่ยนตาม มาจับตาดูบทบาทพระสันตะปาปาฟรานซิส ในแง่มุมสิทธิมนุษยชน เพื่อความอยู่รอของศาสนจักร

LGBT

video
รักเพศเดียวกัน เพิ่งถูกทำให้'ผิดธรรมชาติ' มาไม่นาน
วลีว่า "ผิดธรรมชาติ" หรือ "โลกอยู่ยากขึ้นทุกวัน" มักถูกใช้เสียดสีคนรักเพศเดียวกัน เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดในสมัยนี้ จะพาผู้ชมไปรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในอดีต ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของหลายวัฒนธรรมทั่วโลก แต่ถูกตีความใหม่ให้เป็นเรื่องผิดปกติภายหลังการขยายตัวของศาสนา และลัทธิล่าอาณานิคม
TOP
NOW :