ไม่พบผลการค้นหา
มูลนิธิพระคชบาลนำช้าง 11 เชือกแสดงความอาลัย​
Nov 8, 2016 09:09

รายการ Voice News ประจำวันที่  8 พฤศจิกายน 2559

- มูลนิธิพระคชบาลนำช้าง  11 เชือกแสดงความอาลัย​
- "เพียงพ่อก็พอเพียง" ที่สุดแห่งหนังสือป็อป-อัพ แสง สี เสียง
- มติครม. เห็นชอบสินเชื่อชะลอขายข้าว นบข.
-  เริ่มเปิดหีบเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ​

มูลนิธิพระคชบาลนำช้าง  11 เชือกแสดงความอาลัย​
มูลนิธิพระคชบาลนำช้าง 11 เชือก แต่งองค์ทรงเครื่อง เข้าร่วมถวายบังคม หน้าพระบรมมหาราชวัง ขณะที่ประชาชนยังคงเดินทางเข้าสักการะอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 10 

"เพียงพ่อก็พอเพียง" ที่สุดแห่งหนังสือป็อป-อัพ แสง สี เสียง
หนังสือป็อป-อัพ  เพียงพ่อก็พอเพียง 84 พรรษา ที่มูลนิธิศิริวัฒนาจัดทำขึ้น ได้รับความนิยมอีกครั้ง   ผลิตเฉลี่ยวันละ 100 เล่มต่อวัน 

มติครม. เห็นชอบสินเชื่อชะลอขายข้าว นบข.
​คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตราการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี คลอบคลุมทั่วประเทศ   เอกชน สั่งซื้อผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว 600 ตัน  

 เริ่มเปิดหีบเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ​
ชาวอเมริกันเริ่มออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดี  ทันทีที่ คูหาเลือกตั้งเปิดให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียง

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog