ไม่พบผลการค้นหา
CLIP Wake Up News : ทำไมไม่เอาผิด 'กษิต ภิรมย์' ที่เพิกถอนพาสปอร์ต ดร. ทักษิณ
Mar 17, 2017 03:53

สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุลระบุ “ตนไม่ขอความเห็นใจจากทุกคน เพราะทราบว่าผลจะออกมาอย่างไร ที่มาชี้แจง เพื่อให้จบตามพิธีกรรมของ สนช. และยืนยันว่า ตลอดชีวิตการทำงานยึดมั่นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เคยก้าวก่ายแทรกแซง สั่งการข้าราชการให้ทำในสิ่งที่ผิด"

"การบรรจุถอดถอนตนใช้เวลาเพียง 1 เดือน เร่งรีบจัดการกับตน หากจะปฏิเสธว่าไม่มีใบสั่งคงเป็นไปไม่ได้ ทุกคนรู้แก่ใจดี  อย่ายัดเยียดความผิด เพราะตนอยู่พรรคเพื่อไทย หรือมีเจ้านายชื่อทักษิณ..”

ขนาดพ้นตำแหน่งมาแล้วแท้ ๆ ยังตามมาถอดถอนอีก 

ขณะที่ฝั่ง 'สุภา ปิยะจิตติ' กรรมการ ป.ป. ช. แถลงว่า เรื่องดังกล่าวมาจากการที่นายทักษิณถูกฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีที่ดินรัชดา และถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ต่อมา นายทักษิณขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราวระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 10 สิงหาคม 2551 แต่นายทักษิณไม่เดินทางกลับเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ทำให้นายกษิต ภิรมย์ รมว. ต่างประเทศ ขณะนั้นเพิกถอนหนังสือเดินทางนายทักษิณ 2 ฉบับ คือ หนังสือเดินทางการทูต และหนังสือเดินทางธรรมดา

เนื่องจากทางรัฐต้องการนำทักษิณมาดำเนินคดี การคืนหนังสือเดินทางจึงทำให้ทักษิณไม่ต้องกลับประเทศเพื่อถูกดำเนินคดี จึงทำให้ประเทศเสียประโยชน์ ??

แต่เหตุผลสำหรับการเพิกถอนหนังสือเดินทาง ตามจริงแล้วอยู่ที่มุมมองของคนที่แตกต่างกันมากกว่า ว่าเพราะเหตุใดจึงถูกยึดหนังสือเดินทาง สร้างความเสียหายแก่รัฐเพียงใด ทำให้กลายเป็นคนไร้รัฐ เหตุผลประมาณไหนที่ทำให้ต้องละเมิดสิทธิของประชาชนจนถึงขั้นต้องเพิกถอนหนังสือเดินทาง หรือเป็นเพียงเพราะต้องการกลั่นแกล้งทางการเมืองให้ถึงที่สุด .... ? 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog