ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - 12 ล้านคนไม่รู้สูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคหัวใจ - Short Clip
Wake Up News - สสส.-เครือข่าย ส่ง 1,248 กิจกรรมสร้างสรรค์รับปิดเทอม - Short Clip
Wake Up News - สสส. สอจร. ยกย่องหลัก Vision Zero สวีเดน ลดอุบัติเหตุบนถนน - Short Clip
ไม่เกินปี 62 พร้อมใช้ กม.ภาษีที่ดินฯ
Wake Up News - สสส.ส่งเสริมเยาวชน จัดโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ - Short Clip
สสส.-กรมแพทย์ พัฒนา 'ตรวจสุขภาพ 3 กองทุน' เท่าเทียม-คุ้มค่า
FULL EP. สปท. ดันทุรังอยากคุมสื่อ ไม่ยอมถอยเรื่องใบอนุญาต
Wake Up News - 'สนช.' รับร่างกฎหมายประชารัฐ - Short Clip
In Her View - ชีวิตติดศาลของนักปกป้องสิทธิผู้หญิง - Short Clip
เปิดใจ “เจ๊ดา” ชีวิตหลังกบดาน
Wake Up News - 'เนติวิทย์' ถูกจับผิดตัดต่อภาพนายแบบเสื้อ 4 ปีคสช. - Short Clip
Wake Up News - จี้ กกต. สอบพลังประชารัฐใช้ชื่อนโยบาย - Short Clip
ใบตองแห้ง Onair - ถอดถอน ก.ต. ประชาธิปไตยในศาล - FULL EP.
 ICAO ปลดธงแดง และอนาคตที่สดใสของธุรกิจการบินไทย
Wake Up News - กกต. รับรองผล 349 ส.ส.เขต ขาดเขต 8 เชียงใหม่ - Short Clip
ร่างพรบ.ยาสูบ..หยุดคนไทยสูบยา ?
'หม่อมอุ๋ย' ยัน ไม่ใช่จังหวะกระตุ้นเศรษฐกิจ
มูลนิธิ 111 กิจกรรมปลดล็อคทางการเมือง
ใบตองแห้ง Onair - เลือก ส.ว. กฎหมายในอากาศ
Talking Thailand - 'อ.วิโรจน์' จี้จับตาดู 'อำนาจรัฐ' ในเลือกตั้งซ่อมลำปาง..'เพื่อไทย' ส่อเหนื่อย - Short Clip
สสส.เปิดบ้านรับผู้แทนทั่วโลก โชว์งานป้องกันโรค NCDs
Feb 3, 2019 05:54

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดบ้านต้อนรับผู้นำจากภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารเอกชน ผู้แทนจากภาคประชาสังคมกว่า 40 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในการศึกษาดูงาน ประเด็น "การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านมุมมองเศรษฐกิจการเมือง" ภายใต้การประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 หรือ 

ด็อกเตอร์ สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ได้นำเสนอบทเรียนความสำเร็จของไทย ในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น การลดการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเพิ่มกิจกรรมทางกาย และส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาวะ ซึ่งการผลักดันเหล่านี้ ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อ โดยเมื่อปี 2560 องค์การอนามัยโลก ได้รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าเรื่องดังกล่าว พบว่าไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 3 ของโลกร่วมกับนอร์เวย์และฟินแลนด์ 

หนึ่งในไฮไลท์ของการศึกษาดูงาน สสส.ได้โชว์แผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค NCDs ให้ผู้แทนจากนานาชาติได้เรียนรู้กระบวนการรณรงค์ส่งเสริมที่นำไปสู่ความสำเร็จ เริ่มจากแผนควบคุมยาสูบ สสส. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสำคัญในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ขณะที่แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนในการรณรงค์ยุติการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต จนทำให้ร้านสะดวกซื้อออกหนังสือยุติแผนการตลาดดังกล่าว

เช่นเดียวกับแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้เน้นไปที่การเสริมเสริมสร้างสุขภาพของคนวัยทำงาน ที่มีเวลาดูแลตัวเองค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับการนั่งเฝ้าหน้าคอม จึงมีการออกแบบห้องทำงานให้เอื้อต่อสุขภาพ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และแผนอาหารเพื่อสุภาวะ ได้นำเสนอการปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ พร้อมเสนอตัวอย่างการเลือกบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน สองส่วนแรกเป็นผักสดชนิดต่างๆ อีกส่วนหนึ่งเป็นข้าว แป้ง ควรเลือกที่ไม่ขัดสี และอีกหนึ่งส่วนสุดท้ายเป็นประเภทโปรตีน เน้นปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

ผู้จัดการ สสส.กล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การทำงานของไทยภายใต้บริบทใหม่ๆ ซึ่งหลายประเทศมีศักยภาพในการผลักดันนโยบายเหล่านี้สูงอยู่แล้ว นอกจากนี้ที่ประชุม ยังเสนอให้ "นายจูดิต แมคคาย" ผู้ผลักดันนโยบายด้านยาสูบระดับโลก สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระสำคัญ เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงผลเสียจากน้ำเมา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรค NCDs

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog