ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - On the phone พิชัย นริพทะพันธุ์ เข้าสมัครสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ - Short Clip
Nov 14, 2018 04:10

พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) เปิดเผยว่า การที่พรรคทษช. เชิญนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพรรคทษช. เพราะเห็นว่า นายพิชัย มีภาพพจน์ที่ดีมาก โดยเฉพาะภาพพจน์ที่แสดงถึงความสามารถทางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจน ที่หานักการเมืองท่านอื่นเทียบได้ยากใน ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และ เป็นที่ยอมรับประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง และ ภาคประชาชน ที่มักให้ความสำคัญกับความเห็นของนายพิชัยเสมอ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ และ รวมถึงสื่อของต่างประเทศด้วย

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog