ไม่พบผลการค้นหา
'ดอกเบี้ยนโยบาย' มาตรการที่ยังมีคนไม่เข้าใจ ?
Feb 24, 2020 13:53

ฟังเสียงประชาชนต่อความเข้าใจเรื่อง 'ดอกเบี้ยนโยบาย' พบบางคนไม่เข้าใจ ไม่รู้กระทบชีวิตตัวเองยังไง ด้านนักศึกษาแนะควรสอนเรื่องเงินตั้งแต่มัธยม

อ่านต่อ : http://www.voicetv.co.th/read/in0HRngHM