ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - แต่งไปรเวทไม่บานปลายแฟชั่นเหลื่อมล้ำ? - Short Clip
Jan 9, 2019 05:04

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ทดลองให้นักเรียนแต่งชุดไปรเวทมาเรียน ตั้งเป้าศึกษาเครื่องแต่งกายมีผลต่อการเรียนหรือไม่ พร้อมเน้นให้เด็กเรียนรู้ถึงความเหมาะสมของการแต่งกายเมื่อเข้าสู่สังคม ยืนยันไม่ยกเลิกยูนิฟอร์มของโรงเรียน 

นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญนอกเหนือจากการวิจัยว่าชุดไปรเวทมีผลต่อการเรียนหรือไม่นั้น คืออยากสร้างโรงเรียนแห่งความสุข โดยเฉพาะในช่วง 6 สัปดาห์ที่เหลือของภาคเรียนนี้ เชื่อว่าเพียงหนึ่งวันของนักเรียน ถ้าเด็กได้ใส่ชุดที่อยากใส่ จะทำให้เกิดความสุขและความคิดสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้ ยังเป็นการจำลองสภาพสังคมที่แท้จริงมาไว้ในโรงเรียน ที่นักเรียนจะมีโอกาสได้นำเสนอความเป็นตัวตน โดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ ซึ่งส่งผลให้เด็กปรับตัวเข้ากับความเหมาะสมของสภาพสังคมได้เร็วยิ่งขึ้น


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog