ไม่พบผลการค้นหา
PM 2.5 (คูณ) รถ (หาร) ขนส่งสาธารณะ = ลดฝุ่น เป็นไปได้จริงหรือ?
Feb 19, 2020 11:56

ลดรถ = ลดฝุ่น เป็นไปได้จริงหรือไม่ เมื่อค่าโดยสารรถสาธารณะในประเทศยังไม่ตอบโจทย์ ขณะที่นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ ระบุ เฉพาะค่ารถไฟฟ้าสูงกว่าความสามารถการจ่ายของประชาชนถึงหนึ่งเท่าตัว

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/C42v0V4o9