ไม่พบผลการค้นหา
คนไทยมีหนี้เฉลี่ย 1.7 แสนบาทต่อครัวเรือน
Dec 21, 2017 11:54

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน THAI STAT เพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลสถิติคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย เปิดใช้งาน เดือนมกราคม 2561 ขณะที่ผลสำรวจ พบคนไทยมีหนี้สินต่อรายได้ เพิ่มขึ้น 6.6 เท่า เฉลี่ย 177,128 บาทต่อครัวเรือน