ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - Singha Ventures หนุน Startup แจ้งเกิดเวทีโลก - Short Clip
Mar 9, 2018 03:12

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดตัวบริษัท Singha Ventures (สิงห์ เวนเจอร์) ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ สนับสนุนไอเดียดาวรุ่งให้ประสบความสำเร็จในเวทีโลก

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดบริษัท Singha Ventures (สิงห์ เวนเจอร์) ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และร่วมผลักดันนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ให้แจ้งเกิดในวงการ โดยจะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับสตาร์ทอัพดาวรุ่ง ในฐานะพาร์ทเนอร์ ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและประสบความสำเร็จในระดับสากล

นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร Singha Ventures เปิดเผยว่า บริษัทฯ มองหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจ และธุรกิจสตาร์ทอัพ ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจแห่งอนาคตที่น่าสนใจ ทั้งยังตอบสนองการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน แต่พบว่ายังมีสตาร์ทอัพจำนวนไม่น้อย ที่ติดปัญหาด้านต่างๆ เช่น เงินลงทุน แนวคิดหรือไอเดียทางด้านการตลาด ซึ่ง Singha Ventures จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ 

สำหรับอุตสาหกรรมที่ Singha Ventures จะเข้าไปลงทุน มี 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ 

1. สินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องปรุงรสและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ  

2. เทคโนโลยีการจัดการห่วงโซ่การผลิต ด้านการขนส่งและจำหน่ายสินค้าและบริการอีคอมเมิร์ซ 

3. ลงทุนในระบบหรือโปรแกรมเพื่อช่วยทำงานในองค์กร เช่น ซอฟแวร์ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบการจ่ายเงินและระบบการให้สินเชื่อแก่คู่ค้า

นอกจากนี้ยังสนใจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ Internet Of Things เป็นต้น โดยเน้นธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีโมเดลชัดเจน โดดเด่น มีตลาดและรายได้แล้ว และอยู่ในอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดเสริมศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อพันธมิตร

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog