ไม่พบผลการค้นหา
The Daily Dose - สัมภาษณ์ผู้จัดการ iLaw ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ - FULL EP.
Jun 24, 2020 13:30

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

- ครบรอบ 11 ปีวอยซ์ทีวี 88 ปี ประชาธิปไตยไทย

- บทบาทหน้าที่ iLaw ที่แจ้งเกิดในยุค สนช.ที่ผ่านกฎหมาย 444 ฉบับ

- คสช.มีแม่น้ำหลายสายในการออกกฎเกณฑ์เพื่อคุมสังคม

- งานหลังจากนี้คือหนุนแก้รัฐธรรมนูญ แก้กฎหมาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

- เผด็จการไทยยังมีคนสนับสนุนแต่คนตาสว่างยิ่งวันยิ่งมากขึ้น

- การเมืองยุคนี้ดีขึ้นกว่าช่วงปี 2475 ค่อยๆ ดีขึ้นถึงแม้ถอยบ้าง

- สัมภาษณ์ผู้จัดการ iLaw ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog