ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - วิกฤตแรงงานเกือบครึ่งโลกเสี่ยงไม่มีกิน ครัวเรือนไทย 34% มีเงินพอใช้จ่ายแค่ 1 เดือน - FULL EP.
Jun 7, 2020 05:30

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2563

การลดชั่วโมงการทำงานอย่างฮวบฮาบทั่วโลก อันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส จะส่งผลให้แรงงานนอกระบบจำนวน 1,600 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั่วโลก ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการดำรงชีวิต

สถานการณ์จะเลวร้ายลงในกลุ่มภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตที่ยังไม่รู้จุดจบแน่ชัด โดยมีความรุนแรงเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว โดยวิกฤตดังกล่าวเป็นความเสี่ยงต่อตลาดแรงงาน 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog