NEWS

กฟน.ร่วมก้าวสู่มหานครแห่งอนาคต Smart City

by Social Media NF.V 8 เมษายน 2560 เวลา 16:56 น.

กฟน. เดินหน้าต่อเนื่องก่อสร้าง 3 โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 60 มุ่งสู่มหานครอาเซียน Smart Life Smart City

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ลดปัญหาไฟฟ้าดับ สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ ต่อเนื่องเพิ่มเติมตามแผนงานเดิมของ กฟน. ในพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการนนทรี โครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท (เพิ่มเติม)
สำหรับโครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร กฟน. ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 คาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการประมาณเดือนสิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 30 เดือน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยวิธีดันท่อลอด ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตร ในถนนราชวิถีช่วงระหว่างซอย 20 – 30


ในส่วนของโครงการนนทรี ถือเป็นโครงการล่าสุดที่ กฟน. ได้ดำเนินการ โดยมีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 คาดเสร็จสิ้นโครงการประมาณเดือนเมษายน 2563 มีทั้งสิ้น 7 เส้นทาง รวมระยะทาง 8.3 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเส้นทางที่มีงานก่อสร้างและรื้อถอนเสาสาย 5 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยอนุมานราชธน ซอยสว่างอารมณ์ ถนนรัชดาภิเษกช่วงเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2.กลุ่มเส้นทางที่มีงานก่อสร้างท่อโดยไม่มีงานรื้อถอนเสาสาย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสาทร และถนนนางลิ้นจี่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเส้นทางแรกของโครงการ บนถนนสาธุประดิษฐ์ซอย 5 - 34 มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2560 ซึ่งมีงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อจากบ่อพักเดิมในถนนไปที่ซอยต่าง ๆ รวมถึง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้า


นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท (เพิ่มเติม) รวม 6 เส้นทาง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชวิถี ถนนศรีอยุธยา ถนนโยธี และถนนเพชรบุรี โดยขณะนี้กำลังจะก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าบนทางเท้าด้วยวิธีขุดเปิดหน้าดิน บนถนนราชปรารภ ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสุดท้ายของโครงการ คือ ถนนพระรามที่ 1


ที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ รวมระยะทาง 41.9 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน โครงการพญาไท โครงการพหลโยธิน โครงการสุขุมวิท และโครงการราชวิถี โดยในปัจจุบัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 45.4 กิโลเมตร และจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน รวมระยะทาง 127.3 กม. เงินลงทุน 48,717 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจากเดิมที่กำหนดไว้ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2559 – 2568) รวมระยะทางโครงการดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งหมด 214.6 กิโลเมตร


อย่างไรก็ตาม กฟน. ขอขอบคุณประชาชน รวมถึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ซึ่ง กฟน. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีศูนย์ประสานงานในพื้นที่บริเวณโครงการฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กฟน. ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มุ่งมั่นดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ลดปัญหาไฟฟ้าดับจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม มุ่งสู่มหานครอาเซียน อีกทั้ง กฟน. ยังมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสะดวกสบาย บริการที่รวดเร็ว รวมถึงมีความปลอดภัย กฟน. จึงวางแผนพัฒนาเมืองและวางรากฐานด้านพลังงานไฟฟ้าพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบรับไลฟสไตล์ที่ทันสมัยของคนเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Life Smart City ต่อไป


หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

MORE FROM ADVERTORIAL

'ครอบครัวชินวัตร' นำ 'ไทยคม' ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา
'ครอบครัวชินวัตร' นำ 'ไทยคม' ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา
ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิไทยคม ถวายราชสักการะ และ ลงนามถวายพระพร…
FOCUS SUPER GLASS กระจกกันรอยแข็งแกร่ง แข็งแรงขั้นสุด
FOCUS SUPER GLASS กระจกกันรอยแข็งแกร่ง แข็งแรงขั้นสุด
FOCUS SUPER GLASS กระจกกันรอยแข็งแกร่งพิเศษ ด้วยนวัตกรรม STRENGTH PLUS TECHNOLOGY เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ…
กฟน.จับมือพันธมิตรฝึกอาชีพผู้ต้องขัง
กฟน.จับมือพันธมิตรฝึกอาชีพผู้ต้องขัง
การไฟฟ้านครหลวง จับมือหน่วยงานพันธมิตร นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ จัดอบรมให้กับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ…
กฟน.รื้อถอนเสาไฟฟ้า ถ.พหลฯ นำร่องมหานครไร้สาย
กฟน.รื้อถอนเสาไฟฟ้า ถ.พหลฯ นำร่องมหานครไร้สาย
กฟน.นำร่องรื้อถอนเสาไฟฟ้าริมถนนพหลโยธิน ตามโครงการ 'มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย…
AIS จับมือ Singtel จัดแคมป์ฝึกทักษะภาษาให้เด็กๆโครงการสานรัก
AIS จับมือ Singtel จัดแคมป์ฝึกทักษะภาษาให้เด็กๆโครงการสานรัก
โครงการสานรัก คนเก่ง...หัวใจแกร่งของ AIS ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์โอกาสให้กับเยาวชนที่ยากไร้และขาดแคลนโอกาสอย่างต่อเนื่อง…
15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข
15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข
ผู้จัดการ สสส. พร้อมเดินหน้าสร้างสุขภาวะที่ดีให้คนไทย แม้ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา…
'พรนับพัน' ผู้ริเริ่มธุรกิจโฮมสเตย์ในหมู่บ้านสามขา
'พรนับพัน' ผู้ริเริ่มธุรกิจโฮมสเตย์ในหมู่บ้านสามขา
สกู๊ปพิเศษ The Success Story จากมูลนิธิไทยคม วันนี้ (6 ส.ค.60) นำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว…
กฟน. ห่วงใยเหตุรถเมล์ชนเสาไฟ ถ.พหลโยธิน
กฟน. ห่วงใยเหตุรถเมล์ชนเสาไฟ ถ.พหลโยธิน
การไฟฟ้านครหลวง ห่วงเหตุรถเมล์ชนเสาไฟ ถ.พหลโยธิน อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าใต้ดินไม่มีไฟดับ…

VARIETY PROGRAMMES

JOURNAL JOURNEY

video
ONE DAY TRIP เกาะ Enoshima เมืองวันหยุดของหนุ่มสาวโตเกียว: FULL EP
ONE DAY TRIP จากโตเกียว สู่ เกาะ Enoshima ใน 1วัน ครบทั้งวิวและอาหารการกิน ชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 90 สายพันธุ์ รวม 20,000 ตัว อิ่มอร่อยที่ร้านโคยะ กับเมนู “มาคะไนด้ง” เมนูปลาชื่อดังเดิน รวมทั้ง ชม ช๊อป ชิม ตลอด 2 ข้างทางบนเกาะ พบกันได้ใน JOURNAL JOURNEY
TOP
NOW :