NEWS

กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 12-16 พ.ค.นี้

by Social Media NF.V 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:21 น.

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.mea.or.th/content/detail/80/2783 
หรือ 
https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/1736726646354465:0 

MORE FROM ADVERTORIAL